Teológia

Katekézis

Thomas Hopko atya: A Nagyböjt

Az Isteni Liturgia magyarázata

Vincent Andrew Rossi: Aszkézis – A házasság és szerzetesség közötti híd

Apostoli olvasmány a Húsvét utáni 3. héten, a Kenetvivők vasárnapján.

Evangéliumi olvasmány a Húsvét utáni 3. vasárnapon, a Kenetvivők vasárnapján (Mk 15,43 – 16,8)

Nikodimosz Valindrasz archimandrita: Gyónási tanácsok

Imrényi Tibor protoierej: Az Ortodox Egyház tanítása Hitről, Reményről, Szeretetről I.

Tarkó Mihály: A Szent Kereszt felmagasztalása

Szent Nikolaj (Velimirovics) püspök: A szentek hite – a Keleti Ortodox Egyház katekizmusa

Cleopa atya szól hozzánk. Az istenfélelemről

Tarkó Mihály: Az Ortodox Egyház Szentségei – bevezetés

Thomas Hopko: A szentségek

Hilarion (Alfejev) püspök: A hit titka

„EGYSZERŰ VÁLASZOK ÖRÖK KÉRDÉSEKRE”

Szent Atyák

Szent Nikolaj (Velimirovics) püspök: Levél arról, miért köszöntjük egymást a „Krisztus születik!” köszöntéssel

Kronstadti Szent János: Az imádságról

Az Optyinai kolostor sztarecei

Szent Nikolaj Velimirovics ohridi és zsícsai püspök: Levél Pavle I. festőnek, aki azt kérdezi, miről ismerhető fel a Szentséges Istenszülő ortodox ikonja

Szent Nikolaj (Velimirovics), ohridi és zsicsai püspök: Hol született Krisztus?

Szentatyák tanításai

Prédikáció

Magyar István protoierej: Prédikáció a szent ősatyák vasárnapján

Tarkó Mihály lelkész: Szent Péter és Pál apostolok

prot. Boleszka László Pál: A szeretet kiválósága Szent Pálnál (1Kor 13,1–13)

Agathanghelosz (Charamanditisz) archimandrita: A Kereszt misztériuma

A böjt szárnyat ad a léleknek

prot. Imrényi Tibor: Igehirdetés a Húshagyó Vasárnapon

Amikor böjtöltök… (Mt. 6.16)

Szent Nikolaj (Velimirović), ohridi és zsícsai püspök: Evangélium az apostolok elhívásáról (Pünkösd utáni 2. vasárnap)

Cleopa sztarec: Hogyan beszél hozzánk Isten?

Filaret (Voznyeszenszkij) metropolita: „A bűnbánat kapuját nyisd meg nékem, Életetadó.”

Valerij Zaharov protoierej: Beszéd a tékozló fiú vasárnapján

Cleopa (Ilie) archimandrita: Elbeszélés a cselekvő hitről

Hilarion (Alfejev) püspök: A Krisztussal való találkozásról. Karácsony

Hilarion (Alfejev) püspök: Az Istenhez vezető út. A Vízkereszt előtti vasárnap

Hilarion (Alfejev) püspök: A víz és a fény ünnepe. Vízkereszt

Hilarion (Alfejev) püspök: A belső cselekedet útja. A vámos és farizeus vasárnapja

Hilarion (Alfejev) püspök: “Tagadd meg magad, vedd fel a keresztedet, és kövess engem.” A Nagyböjt 3. vasárnapja – Kereszthódolás vasárnapja

Hilarion (Alfejev) metropolita: PÜNKÖSD

Liturgika

Magyar István protoierej: A Szent Jakab Liturgia typikoni sajátosságai

Ünnepeink

Február 2. Az Úr bemutatása a templomban

December 12.: Csodatevő Szent Szpyridon trimythuszi püspök

November 21. A Szentséges Szűz Mária bevezetése a templomba

Thomas Hopko atya: Az ortodox istentisztelet – A Szent Kereszt felmagasztalása

Bolgár Theofilakt magyarázata az apostoli olvasmányhoz Szűz Mária születése ünnepén

Szent Zakariás próféta, az Előhírnök és Keresztelő János apja

Nagyboldogasszony ünnepe Moszkvában

Thomas Hopko atya: Szűz Mária elhunyta. Nagyboldogasszony

Thomas Hopko: Az ortodox istentisztelet – Az Úr Színeváltozása

Szent Illés próféta ünnepe

Pünkösd ünnepe

Bolgár Theofilaktosz magyarázata az evangéliumi olvasmányhoz Szent György nagyvértanú ünnepén

Thomas Hopko: Az ortodox istentisztelet – Húsvét Vasárnap

Szűz Mária örömhírvétele

Prot. Nyikolaj Kim lelkész. Az ortodoxia vasárnapja: „A világosság a sötétségben világít…” (János 1,5)

S. Barnabás lelkész. Mindenszentek Vasárnapjára

prot. I. Tibor. Gondolatok Mindenszentek Vasárnapjára

prot. I. Tibor. A gőg kára és az alázat haszna… (A Triódion kezdetére)

 

A Magyar Ortodox Egyházmegye 2004. évi konferenciájának előadásai

Hilarion (Alfejev) bécsi és ausztriai püspök: A kereszténység a harcos szekularizmus kihívása előtt

Imrényi Tibor protoierej: Az Egyház születése és az ortodox keresztények küldetése a mai világban

Kádár Iván protoierej: Papi szolgálat a börtönökben

A Magyar Ortodox Egyházmegye 2006. évi II. teológiai konferenciájának előadásai

Chrysostomos Pijnenburg protoierej: Az Istenszülő-ikonok különböző típusai és üzenetük