Az Oroszországi Föderáció nagykövetének látogatása Tihanyban prot. Kádár Iván atya társaságában

2022. január 17-én, Sztanyiszlavov E. A. magyarországi orosz nagykövet prot. Kádár Iván atya, a budapesti Radonyezsi Szent Szergij templom parochusának kíséretében Tihanyba látogatott, ahol találkozott Mihályi Jeromos perjellel, a bencés közösség vezetőjével, Tósoki Imre polgármesterrel és Puskás Zoltánnal, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatójával.  Continue reading

Márk metropolita püspöki felszentelésének évfordulója

Tizennyolc évvel ezelőtt, 2004. január 14-én, az Úr Körülmetélésének ónaptár szerint ünnepén (jan. 1/14.) szentelték püspökké Márk metropolitát a moszkvai Krisztus Megváltó székesegyházban, Jegorjevszki püspök kinevezéssel és a moszkvai egyházmegye vikáriusaként.

Ezen a napon főpásztorunk a rjazanyi Krisztus Születése székesegyházban tartott ünnepi liturgiát. A templom papsága és hívei nevében elhangzott köszöntés után Márk metropolita az alázat témájának szentelte tanítását, amelyre a legjobb példát maga az Úr Jézus Krisztus adta számunkra:  Continue reading

ORTODOX EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2022. ÉV JANUÁR HÓNAPJÁRA az újnaptár szerint

  1. Az Úr körülmetélése. Nagy Szent Vazul cézáriai érsek. Polgári újév. Az ünnepnek: Kol 2,8-12; Lk 2,20-21; 40-52. A főpapnak: Zsid 7,26-8,2; Lk 6,17-23. (A böjt január 4-ig fel van oldva.)
  2. Vízkereszt előtti vasárnap. Szent Szilveszter római püspök. Szent Theagenész, parioni püspök vértanú. Szent Kozma, konstantinápolyi pátriárka. Szárovi Szent Szerafim. 2Tim 4,5-8; Mk 1,1-8. Harmadik hang.
  3. Szent Malakiás próféta. Szent Gordiosz, cézáreai vértanú. Párizsi Szent Genovéva.
  4. A Hetven Szent apostol főünnepe. Szent Euthümiosz hitvalló, vatopedi apát. Szent Onufriosz, khioszi újvértanú.  Continue reading

Bonifác vértanú: a váratlan megtérés példája- Márk metropolita szilveszteri beszéde

Az újév éjszakáján főpásztorunk a rjazanyi Krisztus Születésének szentelt székesegyházban tartott szent liturgiát. Tanítását Szent Bonifác vértanú példája követésének szentelte:

Kedves Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus azt hagyta meg tanítványainak és mindnyájunknak, hogy virrasszunk és imádkozzunk, és ne essünk kísértésbe. Ma beköszöntött a polgári újév – ez feltehetőleg a legnagyobb mértékű gyöngeség ideje sok embernél. Az a nap, amelyről az emberek úgy vélekednek, hogy el lehet térni a szokásos mértékektől, lehet pihenni, a józanságot félretenni. Sőt, a szeszes italok fogyasztására úgy tekintenek, mint valami szabályra, melyet be kell tartani az újesztendő köszöntésénél, ráadásul, sajnos, a mai nemzedékekben kialakult az a meggyőződés, hogy ilyenkor a boldogság, a szerencse mintegy automatikusan, emberi erőfeszítéseinktől függetlenül érkezik el. Egyszerűen vidáman, örömmel kell ezt az ünnepet eltölteni, nem kell szégyellni mértéktelenségünket, és a boldogság ránk köszönt, mindössze ezt kölcsönösen kívánnunk kell egymásnak. Sokan gondolkodnak így, és így is élnek.  Continue reading