Márk metropolita születésnapja

2022. március 31 – főpásztorunk születésnapja. Ezen a napon töltötte be 58. életévét. Egyházmegyénk papjai és hívei szívből köszöntötték főpapjukat e napon, és imádsággal kívántak számára jó egészséget és Isten szüntelen segítségét magas és felelősségteljes szolgálatában. Ísz pollá eti deszpota!

„Gyermekem! Bűneid bocsánatot nyertek (Mk 2,5)”

Márk metropolita prédikációja Nagyböjt 2. vasárnapjára

Sokan vannak, akik fájdalommal látják az idő múlását, a korosodást. A hívő ember viszont korábbi bűnei miatt érzi ezt a fájdalmat.

Ahogyan életünkben és korunkban előre haladunk, sok vétket halmozunk fel. Felmerül bennünk a gondolat, milyen jó lenne ismét tiszta, ártatlan, bűntelen gyermeknek lenni, és úgy élni további életünket, hogy ne vétkezzünk, hanem megőrizzük e gyermeki ártatlanságot. Ám lehetünk-e valójában ismét gyermekek? Amikor az ember játszik, vagy sportban vetélkedik, lehet újra és újra kezdeni.  Continue reading

Felhívás és kérés a Magyar Ortodox Egyházmegye híveihez!

Kedves Hívők!

Egyházmegyénk, Márk metropolita felhívására (2022. február 26.) adománygyűjtést szervez az Ukrán Ortodox Egyház Munkács-ungvári és Huszt-nagyszőlősi egyházmegyéi számára, amelyek ukrajnai menekülők segítésével foglalkoznak. Élelmiszer, gyógyszer, és csecsemőgondozáshoz szükséges készleteik kimerülnek, ezért sürgősen szükségük van a következő dolgokra.  Continue reading

Márk metropolita: a megbocsátás szertartására

2022. március 6-án, Vajhagyó vasárnap este, a megbocsájtás szertartásán, amikor papok, hívők a böjt megkezdése előtt kölcsönösen bocsánatot kérnek egymástól, egyházmegyénk főpásztora tanítással fordult az egybegyűlt hívőkhöz a rjazanyi Krisztus Születése székesegyházban. Ennek főbb gondolatait foglaljuk össze:  Continue reading

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2022. év március hónapjára

  1. „Szamáriai” Szent Eudokia heliopoliszi vértanúnő (2. sz.).
  2. „Palatinus” Szent Hészükhiosz antiokhiai vértanú (303 k.).
  3. Szent Eutropiosz, Kleonikosz, Basziliszkosz amaszeai vértanúk (4. sz.). Szent Theodorétosz papvértanú (4. sz.).
  4. Szentéletű Jordáni Geraszimosz (4. sz.). Szent Dániel moszkvai fejedelem (1303). Szent Sándor új papvértanú (1938).
  5. Csodatévő Szent Konón iszauriai vértanú (1-2. sz.).
  6. Vajhagyó vasárnap. A paradicsomból való kiűzetés emlékezete. Megbocsátás vasárnapja.

Az Amorioni Negyvenkét Szent Vértanú (9. sz.).

Róm 13,11-14,4; Mt 6,14-21. Negyedik hang.

  1. Tiszta Hétfő. A Nagyböjt kezdete.

A kherszóni püspök vértanúk: Szent Vazul, Efrém, Eugeniosz, Kapitón, Aitheriosz, Agathodórosz és Elpidiosz (4. sz.). Együgyű Szent Pál (340-350 k.).

(Krétai Szent András bűnbánati kánonja, I. rész) Continue reading