Templomünnep Tokajban

Márk jegorjevszki érsek atya, a Magyar Egyházmegye kormányzó  főpapja áldásával ünnepi szent liturgiára került sor a tokaji ortodox templomban május 25-én, a templom névadója, Csodatévő Szent Miklós myrai püspök ünnepén. A májusi ünnep a szent főpap ereklyéi Bariba való átvitele emlékének van szentelve. A Magyar Egyházmegye papjai közösen végezték a szent liturgiát a szomszédos ukrajnai ortodox egyházmegyékből érkezett vendég lelkészekkel. Continue reading

Fényes Hét szombatja – Gyöngyös

Május 11-én ünnepelte a gyöngyösi ortodox egyházközség a templom „nyári” ünnepét. Az egyházi évben két alkalommal emlékezünk meg Csodatevő Szent Miklós myrai püspökről: főünnepe december 6-án van, ezen kívül széles körben ismert május 9-i emléknapja, amikor ereklyéinek Myrából az olaszországi Bariba való átviteléről emlékezünk meg. Continue reading

A hévízi egyházközség oltárünnepe

A Húsvét utáni Fényes Hét péntekén volt a nemrég megalakult hévízi, a Szűzanya „Életadó forrás ikonjáról” elnevezett egyházközség „oltárünnepe”. Az ünnepi szent liturgiát prot. Nyikolaj Kim atya, az egyházközség parochusa tartotta a hévízi r. kat. Szentlélek templomban. A szent liturgia végén, az ünnepi hagyománynak megfelelően vízszentelésre és körmenetre került sor. A helyi hívőkkel együtt ünnepeltek szentpétervári és más orosz városokból érkezett ortodox keresztények, akik gyógyulás és pihenés céljából jöttek Hévízre.

Az ünnepi istentiszteletet testvéri szeretetvendégség követte, bensőséges hangulatban. Continue reading

Húsvéti főpapi liturgia Budapesten, a Nagyboldogasszony-székesegyházban

Márk jegorjevszki érsek, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja, az egyházmegyében tett főpásztori látogatása keretében május 7-én, Húsvét Keddjén ünnepi szent liturgiát tartott a budapesti, Petőfi téri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A főpappal együtt szolgáltak az egyházmegye papjai: prot. Imrényi Tibor, prot. Kádár Iván, prot. Magyar István, prot. Nyikolaj Kim, Tatárka Kirill, Tarkó Mihály, Dmitrij Kornyilov, Sípos Barnabás pap, valamint Szegedi Szabolcs István és Bulah Szvjatoszlav diakónus. Continue reading

Főpapi szent liturgia Húsvét Hétfőjén, az ürömi kápolnában

Május 6-án, Húsvét Hétfőjén ünnepelte az ürömi ortodox közösség Szent Alexandra vértanú, a kápolna névadó szentjének ünnepét. Ezen a napon a húsvéti istentiszteletet Márk jegorjevszki érsek, a Magyar Ortodox Egyházmegye főpásztora vezette. A liturgián főpapunkkal együtt szolgált a kápolna parochusa, Dmitrij Szvirko pap és prot. Nyikolaj Kim, Tatárka Kirill, Dmitrij Kornyilov lelkészek, valamint Vajna-Éliás István, Szvjatoszlav Bulah diakónusok. Az ürömi közösség tagjai mellett Laboda Gábor, a város polgármestere, a képviselőtestület több tagja, Papp Seremetyeff János, Habsburg Mihály főherceg titkára és a kápolna adományozói, jótevői tisztelték meg jelenlétükkel az ünnepet. Continue reading

Húsvéti előkészületek – tojásfestés a hittanos gyermekkel

Virágvasárnap délutánján a gyermek hittan csoport tagjai és a szülők egy jó hangulatú kézművesfoglalkozáson vettek részt, amelyen húsvéti tojásokat festettek meg, különböző motívumokkal.

A gyerekek nagyon élvezték, hogy saját kezük munkája nyomán megannyi kis “remekmű” született. Köszönetet mondunk Köteles Léna festőművésznek a kreatív ötletekért és a foglalkozás lebonyolításáért, és minden anyukának és apukának, aki elhozta gyermekét erre a szép programra. Continue reading