Márk metropolita beszéde a rjazanyi Nagyboldogasszony székesegyházban Minden Szentek vasárnapján

Június 27-én, a Pünkösd utáni első vasárnapon, Minden Szentek vasárnapján, kormányzó főpásztorunk, Márk metropolita és Feofán volzsszki és szernuri püspök ünnepi liturgiát végzett a rjazanyi Nagyboldogasszony székesegyházban. Beszédében a metropolita az alábbi gondolatokat osztotta meg a hívőkkel:  Continue reading

Ami nélkül nincs tökéletesség…

Márk metropolita beszéde a pünkösdi ünnepkör zárónapján

(Olvasandó: Máté 5,42-48)

2021. június 26-án, az ortodox pünkösdi ünnepkör zárónapján főpásztorunk Malinki falu Szent Mihály arkangyalról elnevezett templomában tartott főpapi szent liturgiát. Beszédét a Hegyi Beszéd egyik fontos részének szentelte:  Continue reading

Márk metropolita beszéde Pünkösd hétfőjén

Június 21-én, Pünkösd hétfőjén egyházunk a Szentlelket ünnepli. Ezt az ünnepet azon eretnek tanítások cáfolatára vezették be, amelyek tagadták a Szentlélek isteni mivoltát, és azt, hogy egylényegű az Atyával és a Fiúval. Ezen a napon kormányzó főpásztorunk, Márk metropolita, a Szolotcsa folyó partján álló Szűz Mária Születése monostorban, annak egyik, a Szentlélek alászállásának szentelt templomában végzett főpapi liturgiát. Ennek a napnak különleges jelentőséget kölcsönöz, hogy az egyházi naptárban ez az alapító, a szentéletű rjazanyi Oleg fejedelem emlékünnepe, aki nagyfogadalmú szerzetesként itt fejezte be földi útját.  Continue reading

Márk metropolita együttérző levele Vozák Ágoston „Guszti” elhunytára

Kedves Testvéreim!

Fájdalommal értesültem Egyházmegyénk egyik legrégebbi munkatársa, Vozák Ágoston elhunytáról.

Munkaszerető, szerény, mélyen hívő, az ortodoxiának élő ember volt. Életének nagy részét a Nagyboldogasszony székesegyház szolgálatában töltötte, pótolhatatlan felolvasóként és énekesként.  Continue reading

Ma reggel, 68 éves korában, hosszas betegség elhunyt Vozák Ágoston

Ma reggel, 68 éves korában, hosszas betegség után elhunyt Vozák Ágoston, a budapesti Nagyboldogasszony ortodox székesegyház nyugalmazott kántora, a Magyar Ortodox Esperesség és a Magyar Ortodox Egyházmegye munkatársa, aki sok évtizeden keresztül hűséggel látta el egyházi szolgálatát. Nyugosztalja őt az Úr az igazak hajlékában, és adjon neki örök emléket!  Continue reading

Márk metropolita prédikációja Mennybemenetel ünnepén

Dicsőséges feltámadása után Jézus Krisztus többször is megjelent tanítványainak, beszélt velük, erősítve őket, és felkészítve a Szentlélek befogadására. De még mielőtt a Lélek eljött volna, Krisztus elbúcsúzott az apostoloktól, akik ekkor látták őt utoljára itt a földön. Már ezt megelőzően elmondta tanítványainak, hogy hamarosan elérkezik az elválás pillanata. Ez a pillanat csodás volt, fényes és örömteli, annak ellenére, hogy a tanítványoknak búcsút kellett venniük Mesterüktől. Feltámadása után negyven nappal, a Megváltó az apostolok kíséretében felment az Olajfák hegyére, megáldotta őket és felemelkedett a mennyekbe.  Continue reading

Tüzes lelkülettel haladjunk tovább Krisztus Feltámadásának világosságában

Egyházunk 2021. június 9-én, Mennybemenetel előestéjén ünnepelte a húsvéti ünnepkör végét. Ezen a napon főpásztorunk, Márk metropolita a rjazanyi Krisztu Születésének szentelt székesegyházban tartott szent liturgia. Itt elmondott beszédét foglaljuk össze:

(Olvasandó: János 12,36-47) Continue reading

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2021. év június hónapjára az ÚJNAPTÁR SZERINT

1. Filozófus Szent Jusztin vértanú és társai, Kharitón, Kharitó, Euelpisztosz, Hierax, Peón, Liberianusz.

2. Szent Nikéforosz, konstantinápolyi érsek, az ikontisztelet hitvallója.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

3. Szent Lucillianusz vértanú és társai, Klaudiusz, Hüpatiosz, Pál, Dénes gyermekek, Paula vértanú szűz.  Continue reading