Egy őszi ünnep a húsvéti szertartás szerint 

Az egyház őszi ünnepeinek sorában van egy, amely a legnagyobb ünnepet, a Húsvétot juttatja eszünkbe: a jeruzsálemi Szent Feltámadás templom fölszentelése, illetve ahogy Oroszországban nevezik, a “Voszkreszenyije szlovuscseje” (a “Feltámadásról nevezett”, szept. 13/26.). Azokban a templomokban, amelyeket ennek az ünnepnek a tiszteletére építettek, ezen a napon húsvéti szertartás szerint végzik a liturgiát.  Continue reading

Isten akaratának eszköze. Liturgia Mózes próféta ünnepén

Szeptember 17-én, Mózes próféta ónaptár szerinti ünnepén (szept. 4/17.), Márk metropolita a rjazanyi Nagyboldogasszony székesegyházban végzett főpapi szent liturgiát. Prédikációjában az Ószövetség egyik legnagyobb alakját idézte fel, aki Isten akaratának hűséges eszközévé vált, és akinek Isten kinyilatkoztatást adott a létezésről, a világ és az ember teremtésének titkáról:  Continue reading

„Akinek az Egyház nem anyja, annak Isten nem Atyja”

Szeptember 13-án, vasárnap, Szt. Ciprián karthágói püspök vértanú ónaptár szerint ünnepén (†258, aug. 31/szept. 13.), Márk metropolita a rjazanyi Nagyboldogasszony székesegyházban tartott főpapi szent liturgiát. Prédikációját, amelyet a karthágói püspök vértanú emlékének szentelt, az alábbiakban foglaljuk össze:  Continue reading

Főpapi liturgia szeptember 6-án, Szent Péter moszkvai metropolita ereklyéi átvitelének ünnepén

Ónaptár szerint szeptember 6-án ünnepli az ortodox egyház Csodatévő Szent Péter moszkvai metropolita (1479) ereklyéi átvitelének emlékét. Ezen a napon Márk metropolita a rjazanyi Nagyboldogasszony székesegyházban tartott főpapi szent liturgiát. Főpásztorunk arról a kiemelkedő szerepről beszélt, amelyet Péter, a szent főpap játszott az orosz ortodox egyház történetében, és az egyénre, a közösségekre, sőt egész népekre kiáradó isteni áldás jelentőségéről. Számunkra, magyarok számára is tanulságos elmélkedését az alábbiakban foglaljuk össze:  Continue reading

EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2020. ÉV SZEPTEMBER HÓNAPJÁRA

1. Az egyházi év kezdete (Indiktosz).

Idősebb Oszlopos Szent Simeon és Szent Márta (Csodás-hegyi Oszlopos Szent Simeon anyja).

1Tim 2,1-7; Lk 4,16-22.

2. Szent Mamasz gangrai (Kis-Ázsia) vértanú (3. sz.). Böjtölő Szent János konstantinápolyi érsek (595).

3. Szent Anthimosz nikomédiai püspök vértanú. Szentéletű Theoktisztosz, Nagy Szent Euthümiosz szerzetestársa.  Continue reading

Márk metropolita köszöntése a 80. születésnapját ünneplő Efrém szerzetespaphoz, a Magyar Ortodox Egyházmegye klerikusához

Főtisztelendőséged, kedves Efrém atya!
Szeretettel köszöntöm 80. születésnapja alkalmából! Ön a magyarországi ortodox közösség legidősebb, köztiszteletben álló papja. Egész élete során, mind világi munkájában, mind az oltár előtti szolgálatban a keresztényi testvéri szeretet példáját mutatta meg.
Egyházunk papjai és hívei nagyra értékelik és szeretik Önt jóságáért és őszinte jámborságáért. Kívánok Önnek jó egészséget, lelki erőt és örömet az Úrban, számos boldog éven át!
Isten áldását kérem Önre!
+ Márk budapesti és magyarországi metropolita

Márk metropolita új könyve

A hittel kapcsolatos egyházi könyvek túlnyomó része az emberi lélekhez szól, arról, hogyan kell imádkozni, a felebarátunkat szeretni. Ennélfogva sok olyan kérdés, amely a keresztény ember viselkedésével, külső kultúrájával van összefüggésben, kimarad egyházi kiadványainkból. Főpásztorunk könyve ezt a hiányt igyekszik pótolni. „Az egyházi etikett” c. könyv az emberi viselkedés és normák külső szabályain keresztül szól az egyházi életről. A könyvnek nem célja, hogy az egyházi élet enciklopédiája legyen, hanem az ortodox egyházi hagyományok mély értelmét kívánja feltárni az ember előtt.  Continue reading