Hírek az egyházmegyei felújításokról és az új hévízi templomról

Június 30-án Tyihon püspök, prot. Kim Nyikolaj, a hévízi „Életadó Forrás” egyházközhség parochusának jelenlétében aláírta Budapesten azt a szerződést, amely az új, Hévízen megépítendő ortodox templom telkének megvásárlásáról szól, és egyúttal jóváhagyta az új templom tervét.  Continue reading

Tyihon püspök és Dr. Erdő Péter esztergomi bíboros-prímás találkozója

A két főpap június 30-án találkozott egymással Budapesten. A megbeszélések fő témája Kirill pátriárka jövő évben esedékes magyarországi látogatása volt. Tyihon püspök és Erdő Péter prímás megvitatta a pátriárka tervezett találkozóinak és felszólalásainak programját, majd a hazai Katolikus Egyház és a Magyar Ortodox Egyházmegye kapcsolatairól, együttműködéséről esett szó.  Continue reading

Orbán Viktor a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzójával tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök kedden délelőtt az Országházban fogadta Tyihon podolszki püspököt, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzóját – tájékoztatta a kormany.hu-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.
A megbeszélésen részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke is.  Continue reading

Tyihon püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzójának munkatalálkozója Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettessel

Főpapunk és a miniszterelnök-helyettes június 27-én találkozott egymással a parlament épületében. A találkozó során áttekintették az állami és egyházi kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatos kérdéseket, Kirill pátriárka ebben az évben esedékes magyarországi látogatását, és az egyházmegye négy templomának felújításával, ill. megépítésével összefüggő teendőket.

Mint korábban hírt adtunk róla, egyházmegyénkben három templom kerül felújításra, köztük a budapesti Nagyboldogasszony-templom, Hévízen pedig egy új templom épül. A magyar kormányzat ez év márciusában több mint két milliárd Forintot különített el erre a célra. Continue reading

Pünkösd Hetére

„Úgy éljetek, mint a világosság gyermekei” (Efezusiakhoz 5,8-9)

Pünkösd ünnepi ikonján a tizenkét apostolt látjuk, fölöttük a szétoszló lángnyelvek alakjában leszálló Szentlelket. A kép alján, sötét „barlangban” viszont egy aggastyánt, aki kendőt tart a kezében. Az ikonnak ez a részlete nem fejthető meg segítség nélkül, magyarázatra szorul: az aggastyán az egész világon szétszóródott pogány nemzeteket jelképezi, akik lelki értelemben még „sötétségben, a halál országában és árnyákéban” ülnek (Mt 4,16), de várják a világosság megjelenését, a Szentlélek kiáradását és ajándékait. Ez a világosság – a Szentlélek kiáradása által – Krisztus világossága, aki maga az „igazi világosság” (Jn 1,9).  Continue reading

Három egyházközség tartotta oltárünnepét Pünkösdkor a Magyar Egyházmegyében

Június 4-én, Pünkösd vasárnap három templom is oltárünnepét tartotta Egyházmegyénkben: a miskolci, a debreceni és a budapesti Nagyboldogasszony templom, ahol egy egyházi szláv nyelvű, a Szentháromságnak szentelt és az ónaptárt követő egyházközség is helyet kapott. Isten segítse kegyelmével mindhárom egyházközség szolgálattévőit és híveit!  Continue reading

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2017. év június hónapjára

az ÚJNAPTÁR SZERINT
1. Filozófus Szent Jusztin vértanú és társai, Kharitón, Kharitó, Euelpisztosz, Hierax, Peón, Liberianusz.
2. Szent Nikéforosz, konstantinápolyi érsek, az ikontisztelet hitvallója.
(A Menybemenetel ünnepkörének vége. A hal fogyasztása meg van engedve.)
3. Pünkösd Szombatja. Halottak emlékezete.
Szent Lucillianusz vértanú és társai, Klaudiusz, Hüpatiosz, Pál, Dénes gyermekek, Paula vértanú szűz.
ApCsel 28,1-31; Jn 21,15-25; Elhunytaknak: 1Kor 15,47-57; Jn 6,35-39.  Continue reading