Márk budapesti metropolita, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzója üzenete az egyházmegye papságához és híveihez

Az Úrban szeretett Atyák és Testvérek!

Fájdalmas szívvel halljuk az utóbbi napok híreit az ukrajnai eseményekről. Az egyszerű emberek balsorsa, bánata mély együttérzést szül, és természetes vágyat minden keresztény számára, hogy materiális és imádságos segítségére siessen testvéreinek.

Mint kormányzó főpap Magyarországon, ahol az ortodox keresztény nyáj Egyházunk hű gyermekeiből, de igen sokféle nemzetiségből áll, arra hívom a papságot és a hívőket, imádkozzanak, hogy mihamarabb béke uralkodjék Ukrajna sokat szenvedett földjén, szíveinkből vesszen ki az ellenségeskedés és a gyűlölet, és minden lehetséges eszközzel nyújtsunk gyakorlati segítséget a menekülteknek, gyermekeknek és mindazoknak, akik a drámai események miatt kétségbeesett helyzetben vannak.

Áldást adok papjainknak arra, hogy minden templomban állhatatosan imádkozzanak a békéért Ukrajnában, és arra is, hogy szervezetten készüljenek fel hatékony segítség nyújtására szükségben lévő és szenvedő testvéreinknek.

Szentséges Istenszülő Nagyasszonyunk, Örökszűz Mária és minden szentek imái által őrizze meg Legirgalmasabb Urunk népeinket békességben és keresztény szeretetben!

+Márk Budapest-magyarországi metropolita.

2022. február 26.

Február 24-én Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkája üzenettel fordult az orosz ortodox egyház püspökeihez, a papság és a szerzetesség tagjaihoz és az egyház hívő népéhez:

Mélységes fájdalommal érzem át azoknak az embereknek a szenvedését, akik a mostani események elszenvedői. Mint az egész Rusz pátriárkája és az egyház elöljárója, amelynek nyája Oroszországban, Ukrajnában és más országokban él, mélyen együttérzek azokkal, akiket ez a tragédia érint” – szól a nyilatkozat, amelyben a pátriárkai felszólít minden érintett felet arra, hogy „tegyen meg mindent annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek az áldozatok a békés lakosság körében”.

Kirill pátriárka arra kéri a főpásztorokat, papokat, szerzeteseket és a hívőket, hogy „adjanak meg minden szükséges segítséget az áldozatoknak, beleértve a menekülteket, akik elveszítették otthonukat és megélhetésüket”.

“Az orosz és az ukrán népnek több évszázados közös történelme van, amely a Rusz megkeresztelkedéséhez, az apostolokkal egyenlő Szent Vlagyimir fejedelem idejéhez nyúlik vissza. Hiszem, hogy ez az Istentől kapott közösség segít meghaladni a megosztottságot és a nézeteltéréseket, amelyek a jelenlegi konfliktushoz vezettek” – szól Kirill pátriárka üzenete, és arra hívja „az orosz ortodox egyház egészét, hogy állhatatos, forró imádságban könyörögjön a béke mielőbbi helyreállításáért”.

A végtelenül irgalmas Úr, Tisztaságos Istenszülő Nagyasszonyunk és minden szent közbenjárására oltalmazza meg az orosz, az ukrán és más népeket, amelyeket egyházunk lélekben egyesít ” – zárul Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkájának üzenete.

„Kerüljük az ítélkezést és az önhittséget”

Február 13-án, Vámos és farizeus vasárnapján Márk metropolita a rjazanyi Krisztus Születésének szentelt székesegyházban tartott szent liturgiát. Prédikációját a Vámosról és a farizeusról szóló példabeszédnek szentelte (Lk 18,9-14).

A mai evangélium két személyiségről szól, a vámosról és a farizeusról. Emberi természetünk olyan, hogy akár könyvet olvasunk, akár filmet nézünk, szükségünk van egy hősre, akivel együttérzünk, akivel önmagunkat azonosítjuk. Ez a mai példázatra is érvényes. Krisztus kortársainak a szimpátiája nyilván a farizeus felé hajlott, míg a „vámos” egyenértékű volt a „bűnös” jelzővel. Nincs mit csodálkozni, mivel a vallásos farizeus, a törvény féltékeny őre követendő példa volt.  Continue reading

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2022. év február hónapjára az újnaptár szerint

  1. Az Úr templomi bemutatásának előünnepe.

Szent Trifón nikeai vértanú. Szent Perpétua vértanúnő és társai.

  1. Az Úr bemutatása a templomban.

Zsid 7,7-17; Lk 2,22-40.

  1. Istenfogadó Szent Simeon és Szent Anna prófétaasszony.

Zsid 9,11-14; Lk 2,25-38.

  1. Péluszioni Szent Izidor (449). Sztudioni Szent Miklós hitvalló (868).
  2. Szent Ágota katániai vértanúnő. Szentéletű Antiókhiai Teodóz. Szent Teodóz csernyigovi érsek (1696).
  3. Pünkösd utáni 33. vasárnap.

Continue reading

Szent liturgia Kirill pátriárka beiktatásának évfordulóján

2022. február elsején volt Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkája ünnepélyes beiktatásának tizenharmadik évfordulója. Ezen a napon Márk metropolita a rjazanyi Krisztus Születésének szentelt székesegyházban tartott szent liturgiát.

Főpásztorunk az ünnepi liturgia végén és az állhatatos könyörgés előtt Kirill pátriárka egészségéért az Egyház két ünnepelt szentje, Egyiptomi Makariosz és Efezusi Márk életútja és szolgálata témájának szentelte tanítását. Szimbolikusnak nevezete a két szent ünnepének és a pátriárkai évfordulónak az egybeesését:  Continue reading