Tyihon podolszki püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapjának üzenete Szent István király ünnepe alkalmából

istvankiralyFőtisztelendő lelkipásztorok és diakónusok, kedves testvéreim!

Isten a maga nagy bölcsességében és végtelen jóakaratában úgy rendelte, hogy a Jeruzsálemből felhangzó örömhír, és a Szentföldön felragyogó isteni világosság néhány évszázad alatt eljusson Európa népeihez is, és a héberek, görögök, rómaiak után a különböző germán, latin, szláv és más fejedelemségek és királyságok lakói is meghajtsák fejüket a krisztusi igazság előtt, és ki-ki közülük saját hazájának Jordánjában megmerítkezve, új életre keljen Krisztusban. Az európai nemzetek tagjainak keresztsége nem válhatott volna olyan gyorsan valósággá és visszafordíthatatlan erejűvé, ha nem lettek volna meg azok a bölcs vezetők – fejedelmek, hercegek, királyok – akik ezt a folyamatot személyes példájukkal segítették és gyorsították.  Continue reading

Tyihon püspök atya főpapi szolgálatai Budapesten, a Színeváltozás és Szent István király ünnepén

FullSizeRender_11Kormányzó főpapunk első ízben augusztus 18-án, az ónaptár szerinti Urunk Színeváltozása ünnepén szolgált Budapesten, a Petőfi téri Nagyboldogasszony templomban, virrasztó istentiszteleten, az egyházi szláv nyelvű Szentháromság közösségben. Főpapunkkal együtt szolgált Gyimitrij Kornyilov, az egyházközség parochusa, Szvjatoszlav Bulah pap, valamint Vajna-Éliás István és Vlagyimir Csepizsov diakónusok. A vigília végén, az olajkenet után főpapunk prédikációval fordult a jelenlévő hívőkhöz. Az istentiszteleten a Gvolik Éva vezette kórus énekelt.  Continue reading

Beszámoló a MORISZ 2016. július 25-30. között megrendezett vértesi táboráról

MORISZ-2016-05“Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” – ez az örökérvényű krisztusi parancs szolgált jelmondatul a Magyarországi Ortodox Keresztény Ifjúsági Szövetség (MORISZ) idei, július utolsó hetében megrendezett gyermek hittantáborához, amelynek helyszíne Mór közelében, a Vértes-hegységben található erdei „Vértes Tábor” volt.  Continue reading