Az Egyházmegye papsága és hívei levélben köszöntötték Márk érsek atyát 50. születésnapja alkalmából

arhmarkExcellenciás Érsek Atya, szeretett Főpásztorunk!

A Magyar Ortodox Egyházmegye papsága és hívő nyája szívből köszönti Önt életének kiemelkedő évfordulója, 50. születésnapja alkalmából!

Az Ön jubileuma nemcsak a mi egyházmegyénk, hanem az egyház egésze számára örömünnep.

Az egyház érdekében végzett felelősségteljes szolgálatának első pillanatától kezdve mind a mai napig Ön egyike Őszentsége Kirill pátriárka legközelebbi munkatársainak, aki fáradságot nem kímélve teljesíti az egyház elöljárójától kapott felelősségteljes feladatokat, többek között a Moszkvai Patriarkátus Határokon-túli Intézményei és Moszkva város északi és északnyugati vikariátusainak vezetését.

Bármilyen, az egyház által Önre bízott feladatot lát is el, legyen az missziós, tudományos, lelkipásztori vagy adminisztratív szolgálat, az Önre jellemző életbölcsességgel, Isten és az emberek előtti felelősségérzettel és a rábízott lelkek iránti jó szándékkal teszi.

Élete, amely az egyház iránti buzgó szolgálat jegyében telt, most elérkezett ahhoz a szakaszához, amikor a lelki és a testi erő összekapcsolódik az évek során szerzett gazdag tapasztalattal, amikor „a jó tetteknek dicsőséges a gyümölcse és a bölcsesség gyökere nem vész el” (Bölcs 3,15)

Mi is osztozunk a mostani évforduló kapcsán érzett örömben nagyszámú lelki nyája tagjaival, és szívből kívánjuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus erősítse meg Önt felelősségteljes és nemes szolgálatában, és ajándékozzon Önnek lelki békét, szívbéli örömet s jó egészséget, számos éven át!

„Ιsz pollá éti dészpota”, szeretett Érsek atyánk!

A Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye templomszentelési ünnepe

IMG_4177-001Március 30-án, Nagyböjt 4. vasárnapján nagy ünnep volt Gyulán, a Román Egyházmegye székhelyén, amelynek keretében újjászentelték a Szent Miklós püspöki székesegyházat és annak nemrég felállított nyári oltárát.

Az ünnepségen, Márk jegorjevszki érsek, egyházmegyénk kormányzó főpapja áldásával, prot. Nyikolaj Kim, hévízi parochus képviselte egyházmegyénket.  Continue reading

Olajat árasztó és könnyező ikonok Ukrajnában, Oroszországban

MirovlitissaA kelet és észak európai tv csatornákban, az írott és elektronikus sajtóban több híradás is világot látott arról, hogy Ukrajnában, Oroszországban, számos helyen, a Megváltó, az Istenszülő és a szentek ikonjai illatos olajat árasztanak vagy könnyeznek. Ezekkel a hívő keresztény számára rendkívüli eseményekkel kapcsolatban kértünk egy rövid írást Valerij Lepahin testvérünktől, az ikonok régi ismerőjétől.  Continue reading

“Örömhír” adás a M1 műsorán

mtv12014. március 23-án, Kereszthódolás Vasárnapján, 10.45-kor ortodox egyházi műsort sugárzott a Magyar Televízió 1-es csatornája. Rövid ismertető a műsor tartalmából: Március 6-9. között Isztambulban, az egykori Konstantinápolyban, a Szent György pátriárkai székesegyházban ült össze a helyi egyházak elöljáróinak részvételével az összortodox szinódus.  Nagyböjt elején Magyarországra látogatott Bertalan, konstantinápolyi egyetemes pátriárka. A szegedi Szent György nagyvértanú templom védőszentjének mai üzenete. Nagyböjti szent liturgia és elmélkedés a pécsi Oszlopos Szent Simeon kápolnából.  Continue reading

Egyházmegyei lelkészeket tüntetett ki Márk érsek

krestnapersnA Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja három egyházmegyei lelkészt tüntetett ki aranyozott mellkereszt viselésének a jogával március 18-i rendeletével. A kitüntetett lelkészek: Gyimitrij Kornyilov pap, a budapesti Szentháromság egyházközség parochusa, Krank József pap, a nyíregyházi Szent György Nagyvértanú egyházközség parochusa és Sípos Barnabás pap, a debreceni Szentháromság egyházközség parochusa.

Szívből köszöntjük a három lelkészt ebből az alkalomból, és további áldott szolgálatot kívánunk számukra „számos éven át”! Continue reading

Ünnepi szent liturgiával és az ortodox egyházak elöljáróinak közös üzenetével ért véget az összortodox szinódus Isztambulban

 

1unnamed

Március 9-én, Nagyböjt első vasárnapján, „Ortodoxia Vasárnapján”, az isztambuli Szent György Nagyvértanú székesegyházban, a helyi ortodox egyházak elöljáróinak közös ünnepi liturgiájával ért véget az összortodox szinódus, amely március 6-án vette kezdetét, és amely a legmagasabb szinten képviselte az egész ortodox világot. A szent liturgián, amely görög, egyházi szláv, grúz, szerb, arab, román és albán nyelven folyt, az elöljáró pátriárkákkal, érsekekkel, metropolitákkal együtt imádkoztak a küldöttségek tagjai, főpapok, papok és a székesegyházat megtöltő hívők. Continue reading

Bertalan pátriárka látogatása Budapesten

bert06A MTI, valamint hazai világi és egyházi sajtóorgánumok is beszámoltak arról, hogy március 2-4. között hazánkba látogatott I. Bertalan konstantinápolyi pátriárka

A hivatalos egyházfői látogatásra a magyar kormány meghívására került sor, és elsődleges célja volt, hogy aláírják az együttműködési megállapodást Magyarország és a Konstantinápolyi Patriarkátus között, amely rögzíti az egyháznak biztosított jogokat. Continue reading