Egyházmegyei kiadványok

Magyar Ortodoxia 1

Események

 • Beköszöntő
 • Az Oroszországi Föderáció miniszterelnöke, M. M. Kaszjanov úr látogatást tett a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházban
 •  Az orosz ortodoxia magyarországi jelenlétének 200 éves évfordulója

Teológia

 • Hilarion (Alfejev) püspök: A hívó hang
 • Imrényi Tibor protoierej: Az Ortodox Egyház tanítása Hitről, Reményről, Szeretetről

*

Magyar Ortodoxia 2

Események:

 • Főpapi Szent Liturgia Debrecenben
 • A Magyar Orthodox Egyházmegye kormányzó főpapja, Hilarion püspök látogatása a nyíregyházi Szt. György nagyvértanú egyházközségben

Teológia:

 • Hilarion (Alfejev) püspök: Az utak sokfélesége
 • Tarkó Mihály: A Szent Kereszt felmagasztalása

Dokumentumok:

 • Mihail Ausztriai metropolita 2003. augusztus 1-én kelt levele Hilarion Bécsi és Ausztriai püspökhöz
 • Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök 2003. szeptember 2-án kelt levele Mihail Ausztriai metropolitához
 • Jogi kommentár Mihail metropolita leveléhez

*

Magyar Ortodoxia 3

Események:

 • Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök találkozói a Magyar Katolikus Egyház főpapjaival
 • A budapesti Radonyezsi Szent Szergij templom főünnepe
 • A magyar igazságszolgáltatás újabb győzelme

Teológia:

 • Hilarion (Alfejev) püspök: A filozófia keresi a világmindenség Teremtőjét
 • Tarkó Mihály: A Szent Kereszt felmagasztalása

Dokumentumok:

 • Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök felszólalt Isztambulban az Ortodox Egyházak és az Európai Néppárt (kereszténydemokraták) és Európai Demokraták VII. dialógusa alkalmából

*

Magyar Ortodoxia 4

Események:

 • Lezajlott egyházmegyénk IV. Ifjúsági Találkozója
 • Egyházmegyénk kormányzó főpapja, Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök találkozott Sofronie Gyulai püspökkel, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye vezetőjével

Teológia:

 • Hilarion (Alfejev) püspök: Az Istentől kinyilatkoztatott vallás
 • Tarkó Mihály: A Szent Kereszt felmagasztalása

*

Magyar Ortodoxia 5

Karácsonyi üzenetek:

 • II. Alexij, Moszkva és egész Oroszország patriarchájának karácsonyi üzenete az Orosz Orthodox Egyház főpásztoraihoz, pásztoraihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez
 • Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Orthodox Egyházmegye kormányzó főpapja karácsonyi üzenete a Moszkvai Patriarchátus Magyar Orthodox Egyházmegyéje főtisztelendő lelkipásztoraihoz és istenszerető nyájához

Teológia:

 • Szent Nikolaj (Velimirovics), ohridi és zsicsai püspök: Hol született Krisztus?
 • Hilarion (Alfejev) püspök: A Krisztussal való találkozásról
 • Cleopa (Ilie) archimandrita: Beszéd az Úr születéséről (1. rész)

*

Magyar Ortodoxia 6

Események:

 • Magyar István protoierej: Bécsi zarándokút
 • A budapesti Nagyboldogasszony-templom karácsonyi ünnepi istentiszteletei
 • Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja részt vett a budapesti Szent István bazilikában tartott karácsonyi szentmisén
 • Új teológiai könyvesbolt nyílt Budapesten

Teológia:

 • Cleopa (Ilie) archimandrita: Beszéd az Úr születéséről (befejezés)
 • Hilarion (Alfejev) püspök: Az Isten szó etimológiája
 • Magyar István protoierej: A Szent Jakab Liturgia typikoni különlegességei (I. rész)

Dokumentumok:

 • Mihail Ausztriai metropolita 2003. november 3-án kelt levele Hilarion Bécsi és Ausztriai püspökhöz
 • Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök 2003. december 10-én kelt válaszlevele Mihail Ausztriai metropolitához

*

Magyar Ortodoxia 7

Események:

 • A szegedi és a szentesi egyházközségek hírei
 • Karácsonyi Szent Liturgia Bécsben
 • Folytatódik a budapesti Nagyboldogasszony egyházközség ifjúsági- és felnőtt katekézise
 • Elhunyt az utolsó pekingi ortodox pap

Teológia:

 • Magyar István protoierej: A Szent Jakab Liturgia typikoni különlegességei (befejezés)
 • Lepahin Valerij: Magyar Konon-Konstantin – egy X-XI. századi szentéletű ember

*

Magyar Ortodoxia 8

Események:

 • Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, az Orosz Ortodox Egyház európai nemzetközi szervezetekhez delegált képviselője látogatást tett Máltán
 • Ökumenikus istentiszteleti alkalmak
 • II. Alexij Moszkva és egész Oroszország Patriarchája közzétette az Orosz Ortodox Egyház legfrissebb statisztikai adatait

Teológia:

 • Hilarion (Alfejev) püspök: A belső jótett útja (Beszéd a vámos és farizeus vasárnapján)
 • Cleopa (Ilie) archimandrita: Elbeszélés a cselekvő hitről
 • Tarkó Mihály: Az angyalok, mint Istent szolgáló szellemek a teremtésben és üdvösségünk történetében (I. rész)

*

Magyar Ortodoxia 9

Események:

 • Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök amerikai útja
 • Markóczy Magyar Miklós: Hétköznapi csoda (Befejeződött a budapesti Nagyboldogasszony székesegyház tetőszerkezetének felújítása)

Közlemények:

 • Az SZJA egyházaknak felajánlható 1%-ról
 • A Magyarországi Ortodox Keresztény Ifjúsági Szövetség (MORISZ) felhívása

Teológia:

 • Őszentsége Pavle szerb patriarcha: Beszéd a húshagyó vasárnapon
 • Tarkó Mihály: Az angyalok, mint Istent szolgáló szellemek a teremtésben és üdvösségünk történetében (II. rész)

*

Magyar Ortodoxia 10

Hírek:

 • Elhunyt Sztepanov Radován protoierej-sztavrofor atya
 • Megalakult a Magyarországi Ortodox Keresztény Ifjúsági Szövetség (MORISZ)
 • Könyv Alexandra Pavlovna főhercegnő életéről
 • Folytatódik a budapesti Nagyboldogasszony egyházközség ifjúsági- és felnőtt katekézise
 • A Magyar Ortodox Egyházmegye új internetes honlapja

Teológia:

 • Damaszkuszi Szent János: Védőbeszéd a szentképek tisztelete érdekében
 • Tarkó Mihály: Az angyalok, mint Istent szolgáló szellemek a teremtésben és üdvösségünk történetében (III. rész)

*

Magyar Ortodoxia 11

Közlemények:

 • A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa meghívója
 • A Magyar Ortodox Egyházmegye 2004. évi teológiai konferenciája

Teológia:

 • Kirill (Pavlov) archimandrita: A lélek éberségéről (Beszéd a Nagy Kedden)

*

Magyar Ortodoxia 12

Húsvéti körlevelek:

 • II. Alexij Moszkva és egész Oroszország patriarchájának húsvéti körlevele
 • Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja húsvéti üzenete

Teológia:

 • Szent Melitón szardeszi püspök: A Húsvétról (részletek)
 • Krisztus feltámadása a keleti ikonográfiában

*

Magyar Ortodoxia 13

Hírek:

 • A szegedi és szentesi egyházközségek hírei
 • Egyházzenei koncertek a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházban

Teológia:

 • Tarkó Mihály: Az angyalok, mint Istent szolgáló szellemek a teremtésben és üdvösségünk történetében (befejezés)

*

Magyar Ortodoxia 14

Események:

 • A Magyar Ortodox Egyházmegye (Moszkvai Patriarchátus) pert nyert a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Exarchátusával szemben
 • Egyházmegyénk kormányzó főpapja, Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök találkozott Simeon metropolitával, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház főpásztorával

Teológia:

 • Kronstadti Szent János: Az imádságról
 • Újgörög vértanúk, szentek: Chioszi Szent Nikiforosz

*

Magyar Ortodoxia 15

Hírek:

 • Lezajlott a Magyar Ortodox Egyházmegye I. teológiai konferenciája
 • Új könyvet jelentetett meg a Miskolci Magyar Ortodox Múzeumért Alapítvány

Teológia:

 • Hilarion (Alfejev) bécsi és ausztriai püspök: A kereszténység a harcos szekularizmus kihívása előtt

*

Magyar Ortodoxia 16

Hírek:

 • Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök részt vett a az „Isten dicsősége az élő ember” c. teológiai konferencián

Teológia:

 • Imrényi Tibor protoierej: Az Egyház születése és az ortodox keresztények küldetése a mai világban

*

Magyar Ortodoxia 17

Hírek:

 • Tragikus légibalesetben életét vesztette Őszentsége VII. Péter Alexandria és egész Afrika patriarchája
 • Ürömben sor került Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő hamvainak ünnepélyes újratemetésére
 • Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja beszéde a 2004. szeptember 11-i ürömi ünnepségen

Teológia:

 • Kádár Iván protoierej: Papi szolgálat a börtönökben (korreferátum)

*

Magyar Ortodoxia 18

Hírek:

 • Az Orosz Ortodox Egyház Főpapi Zsinatának üzenete az Orosz Ortodox Egyház papságához, tisztes szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez
 • Másodfokon is elutasították a Konstantinápolyi Patriarchátus Magyarországi Exarchátusa Nagyboldogasszony templomra vonatkozó keresetét

Teológia:

 • Hilarion (Alfejev) püspök: Az Egyház tulajdonságai

*

Magyar Ortodoxia 19

Hírek:

 • Beszámoló Kirill Szmolenszki és Kalinyingrádi metropolita magyarországi látogatásáról
 • Hilarion Bécsi és Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök felszólalt az Ortodox Egyházak és az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és Európai Demokraták VIII. dialógusa nyitó ülésén
 • Útjára indult a Magyar Ortodox Egyházmegye honlapjának orosz nyelvű változata

Teológia:

 • A terrorizmus és a társadalom erkölcsi összeomlásának problémája és a modernkori civilizáció szekularizálódásának kérdése szorosan összefügg egymással (Beszélgetés Kirill Szmolenszki és Kalinyingrádi metropolitával)

*

Magyar Ortodoxia 20

Hírek:

 • 2004. október 19-én a Magyar Országgyűlés épületében Kirill Szmolenszki és Kalinyingrádi metropolita, a Moszkvai Patriarchátus Külügyi Osztálya vezetője sajtótájékoztatót tartott magyarországi látogatásának eredményeiről
 • Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök részt vett a „A gyónás szentsége az Ortodox Egyház mai gyakorlatában” c. konferencián

Teológia:

 • Atanaszije (Rakita) protoszynkellosz: Cselije-i Szent Jusztin (1894-1979)

*

Magyar Ortodoxia 21 

Karácsonyi üzenetek:

 • II. Alexij, Moszkva és egész Oroszország patriarchájának karácsonyi üzenete az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, pásztoraihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez
 • Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja karácsonyi üzenete a Moszkvai Patriarchátus Magyar Ortodox Egyházmegyéje tiszteletreméltó pásztoraihoz és istenszerető nyájához

Teológia:

 • Levél arról, miért köszöntjük egymást a “Krisztus születik!” köszöntéssel

*

Magyar Ortodoxia 22

Hírek:

 • Hilarion püspök találkozott Dr. Erdő Péter bíborossal és részt vett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi konferenciáján
 • Budapesten koncertezik a wroclawi Oktoich kórus
 • Hírek a Magyar Ortodox Egyházmegye szegedi és a szentesi egyházközségéből

Teológia:

 • Hilarion (Alfejev) Bécsi és Ausztriai püspök: A „kánoni terület elve” az ortodox hagyományban

*

Magyar Ortodoxia 23

Hírek:

 • Szent Liturgia a Nagyböjt 5. vasárnapján
 • A Moszkvai Állami Tretyakov Galéria Szent Miklós templom-múzeumának kórusa a budapesti Nagyboldogasszony ortodox székesegyházban

*

Magyar Ortodoxia 24

Húsvéti üzenetek:

 • II. Alexij, Moszkva és egész Oroszország patriarchájának húsvéti üzenete az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, pásztoraihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez
 • Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja húsvéti üzenete a Magyar Ortodox Egyházmegye (Moszkvai Patriarchátus) főtisztelendő lelkipásztoraihoz és istenszerető nyájához

*

Magyar Ortodoxia 25

Hírek:

 • Újabb becses ereklyével gyarapodott a budapesti Nagyboldogasszony magyar ortodox székesegyház
 • Ortodox ifjúsági találkozó Nyíregyházán a MORISZ szervezésében

Ünnepeink:

 • Keresztelő Szent János fejevétele (augusztus 29.)

Művészettörténet:

 • A Visoki Dečani kolostor freskói

*

Magyar Ortodoxia 26

Hírek:

 • Megjelent magyar fordításban Hilarion püspök „A hit titka” c. könyve
 • Mikulás ünnepség Budapesten
 • Ünnepi Liturgiára került sor a belsőleg megújult gyöngyösi Szent Miklós templomban
 • Főpapi látogatás a Nagyboldogasszony székesegyházban
 • Magyar István protoierejt megválasztották a MEÖT alelnökének

Teológia:

 • Kallistos Ware diokliai püspök előszava Hilarion Alfejev püspök „A hit titka” c. könyvének magyar kiadásához Magyar István protoierej: Prédikáció a szent ősatyák vasárnapján

Interjú:

 • Beszélgetés Hilarion Bécsi és Ausztriai püspökkel, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapjával Szent István király ünnepén

*

Magyar Ortodoxia 27

 • II. Alexij Moszkva és egész Oroszország patriarchája karácsonyi körlevele
 • Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja karácsonyi körlevele

*

 

 

This post is also available in: orosz