„Igyekezzetek a szűk kapun bemenni” (Lk 13,24)

Márk metropolita beszédét, amelyet Nyikulicsi falu templomában (Orlovi régió, Oroszország) mondott el 2020. december 26-án, az alábbiakban foglaljuk össze:

Egy moszkvai templomban felújítás volt, és a szűk kalitkát, amelyen keresztül a hívők bejártak, bezárták. Helyette kinyitották a szokásos, ünnepi bejáratot. Egy hívő asszony méltatlankodva mondta: ’Nyissátok ki nekem a szűk kalitkát, én a szűk kapun szeretnék bemenni.’  Continue reading

Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkájának karácsonyi üzenete az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Az Úrban szeretett főpásztorok, tisztelendő atyák és diakónusok, istenfélő szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivéreim és nővéreim!

Szívből köszöntelek Mindnyájatokat Krisztus Születésének fényes ünnepén!

Most a mennyei és a földi Egyház ünnepel, örvendezik, hogy Urunk és Megváltónk eljött a világba, dicséretet és hálaadást küld Istennek az emberi nem iránt mutatott irgalmáért és szeretetéért. Lelki félelemmel hallgatjuk az ének szavait: „Krisztus születik – dicsőítsétek! Krisztus jő a mennyből – fogadjátok!” (a karácsonyi kánon első ódájának irmosza). Áhítattal és reménnyel tekintünk a betlehemi barlang felé, amelyben szegényes jászolban, pólyákba csavarva fekszik az Istengyermek.  Continue reading

Moszkvából érkezik az új harang Tokajba

A keresztények egységét jelképezi az a harang, amelyet a Magyar Huszár és Hagyományőrző Szövetség, valamint a határokon túli orosz kozákok ajánlanak fel a tokaji Szent Miklós Ortodox Templomnak. A bejelentés a templom névadójának tiszteletére tartott szent liturgián történt, a szertartás vezető Tatárka Kirill atya az ünnepi alkalmon azt mondta, ez a felajánlás a magyar és az orosz nép közötti barátságot is jól mutatja.  Continue reading

„Nem mítoszokban, a valóságban hiszünk.” Márk metropolita beszéde Szent Miklós ünnepén

Szent Miklós mürai püspöknek, csodatévőnek igen sok templomot szenteltek egykor Oroszországban. Rjazany városában a 20. századi vallásüldözések után megmaradt egy, a csodatévő főpásztornak szentelt templom, amelyben kormányzó főpapunk szent liturgiát és beszédet tartott 2020. december 19-én, szombaton, a szentnek ónaptár szerinti ünnepén (dec. 6. / 19.), amelyet az alábbiakban teszünk közzé:  Continue reading

Gyermekek és felnőttek

(Lukács, a gazdag ifjúról, 18,16-23)

Várjuk a Karácsonyt. Az ünnepi találkozást szeretett Megváltónkkal. Az első Karácsony éjjelén alázattal, csendben, szegényes jászolban, jószágok közt jelent meg. Nem azért, hogy ítélkezzen, azért, hogy megmentsen. Második eljövetelének éjjele fényes, fenséges, dicsőséges lesz, az összes angyalok kíséretében. Azért jön, hogy ítélkezzen, jó vagy rossz tettek szerint fizessen.  Continue reading