A Moszkvai Állami Tretyakov Galéria Szent Miklós templom-múzeumának kórusa a budapesti Nagyboldogasszony ortodox székesegyházban

A Moszkvai Tretyakov Galéria Szent Miklós templom-múzeumának kórusa ad koncertet 2005. május 2-án, hétfőn 18 órai kezdettel a budapesti Nagyboldogasszony magyar ortodox székesegyházban (1052 Budapest, Petőfi tér 2.) Műsoron: Sz. Rachmaninov „Virrasztó istentisztelete”. Vezényel: Alexej Puzakov Continue reading

Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja húsvéti üzenete a Magyar Ortodox Egyházmegye (Moszkvai Patriarchátus) főtisztelendő lelkipásztoraihoz és istenszerető nyájához

Az Úrban szeretett atyák és testvérek!

Krisztus feltámadt!

Szívből köszöntelek mindnyájatokat, a Magyar Ortodox Egyházmegye híveit, akik Budapesten, Szegeden, Nyíregyházán, Miskolcon, Debrecenben, Gyöngyösön és Magyarország más városaiban és falvaiban éltek. Continue reading

II. Alexij, Moszkva és egész Oroszország patriarchájának húsvéti körlevele az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, pásztoraihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

„A keresztség által ugyanis eltemettettünk Vele a halálba, hogy amiképpen Jézus Krisztus
feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk” (Róm 6,4)

A Feltámadt Krisztusban szeretett Főtisztelendő főpásztorok, a papi, diakónusi és szerzetesi rend minden képviselője, a mi Szent Ortodox Egyházunk istenszerető gyermekei! Köszöntelek mindnyájatokat a húsvéti köszöntéssel, és kimondhatatlan örömmel fordulok felétek:

Krisztus feltámadt! Continue reading