EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2020. ÉV AUGUSZTUS HÓNAPJÁRA az újnaptár szerint

1. A Szent és Életet adó Kereszt konstantinápolyi körmenetének emlékezete.

A Hét Szent Makkabeus Testvér vértanú, anyjuk Szolomoné és mesterük Eleazár írástudó (Kr. e. II. sz.).

(A Nagyboldogasszony böjt kezdete. A bor fogyasztása meg van engedve.)

2. Pünkösd utáni 8. vasárnap.

Szent István apostol archidiakonus, első vértanú ereklyéinek átvitele Konstantinápolyba (V. sz.). Boldog és Krisztusért balga Szent Vazul, moszkvai csodatévő (†1552-1557 k.).

1Kor 1,10-18; Mt 14,14-22. Hetedik hang.

(Bor fogyasztása meg van engedve.) Continue reading

Márk metropolita ünnepi beszéde az első hat Egyetemes Zsinat atyáinak vasárnapján

Július 26-án, a Pünkösd utáni hetedik vasárnapon, az első hat Egyetemes Zsinat atyáinak vasárnapján, Szent Gábriel arkangyal ónaptár szerinti főünnepe alkalmából, Márk metropolita főpapi szent liturgiát végzett a rjazanyi Nagyboldogasszony székesegyházban. Főpásztorunk az alábbi tanító beszéddel fordult az egybegyűlt hívekhez:  Continue reading

Márk metropolita tanítása szeretetről, türelemről

(Olvasandó: Máté 14,35-15,11)

Július 22-én, szerdán főpásztorunk a rjazanyi Nagyboldogasszony székesegyházban tartott szent liturgiát. Az ott elmondott szentbeszédét az alábbiakban foglaljuk össze:

A mai evangéliumi történet igen tanulságos számunkra. A farizeusok és írástudók szemére hányták az Úrnak és tanítványainak, hogy nem tartják meg az ősök hagyományát, és nem mosnak kezet, amikor kenyeret esznek. A kézmosás számunkra könnyen érthető dolog, hiszen általában mi is mosunk kezet evés előtt, higiéniai megfontolásból. Ám az ószövetségéi kézmosásnak egészen más jellege volt. Nemcsak testi, lelki jelentőséggel is bírt, az ember egészére vonatkozott.  Continue reading

Márk metropolita tanítása: A bölcsesség – Isten ajándéka

Július 20-án főpásztorunk a rjazanyi Nagyboldogasszony (Szűz Mária elhunyta) székesegyházban végzett főpapi Liturgiát. Az istentisztelet után a főpásztor ezzel a tanító beszéddel fordult a hívekhez: A mai evangéliumban, kedves testvéreim, arról olvastunk, milyen nagy csodálkozást váltott ki a Krisztust körülvevő tömegből, hogy a Megváltó ilyen nagy bölcsesség birtokában van. Rokonai is kérdezgették egymást – honnan ez a bölcsesség? Hiszen nem végzett iskolákat, közismert dolog, hogy apja egyszerű ács, és anyjáról sem tudható, hogy kitűnne tanultságával. Egyébként abban az időben a nők egyáltalán nem végeztek semmilyen tanulmányokat.  Continue reading

Ki az eszes ember?

(Olvasandó: Lk 8,26-39)

Vegyük sorra a gerázai megszállottak csodás gyógyulásáról szóló evangéliumi történet tanulságait.

Jézus Urunk áthajózott a gerázaiak földjére. Urunk mindig tudta, mit miért tesz. Igen tanulságos számunkra. Egyetlen útja sem volt céltalan vagy hiábavaló. Két ember vagy egyetlen ember lelkének megmentéséért is kész áthajózni a Genezáreti tó túlsó partjára, a pogányok földjére. Számára a kilencvenkilenc bárány is kevés. A századikat, az elvesztettet is meg akarja találni.  Continue reading

Szent Péter és Pál apostol ünnepe

A sok napos böjt, amely a Minden szentek vasárnapját követő héten kezdődött, az oroszországi ortodox hívők számára július 12-én, Szent Péter és Szent Pál ónaptár szerinti ünnepével ért véget. Az Úr két kiemelkedő apostolát, akik életüket arra tették fel, hogy hirdessék a világnak a Feltámadt Krisztust, szolgálatuk és a kereszténység történetében játszott rendkívüli szerepük okán szokták az apostolok elöljáróinak is nevezni. Ezen a napon egyházmegyénk kormányzó főpásztora, Márk metropolita, a sztarozsilovoi Szent Péter és Pál templomban tartott ünnepélyes főpapi Liturgiát.  Continue reading

Mindannyian elhívást kaptunk a szolgálatra. Márk metropolita tanító beszéde Keresztelő Szent János születése ünnepén

Az ortodox egyház naptárában nincs még egy olyan szent, akinek annyi ünnepnapja lenne, mint Keresztelő Jánosnak, melyek sorában ott van Fogantatásának ünnepe, a szent januári 7-i főünnepe, Fejevétele (aug. 29.), Fejének első, illetve második és harmadik megtalálása. Június 24-én (ónaptár szerint július 7-én) az ortodox keresztények Keresztelő Szent János születésének emlékét ünneplik. A Sztarozsilovo járásban található Hruscsevo falu hívő közössége számára ez a nap különösen is ünnepélyes volt, mivel az egyházmegye főpásztora, Márk metropolita végzett főpapi liturgiát templomukban.  Continue reading