Mindannyian elhívást kaptunk a szolgálatra. Márk metropolita tanító beszéde Keresztelő Szent János születése ünnepén

Az ortodox egyház naptárában nincs még egy olyan szent, akinek annyi ünnepnapja lenne, mint Keresztelő Jánosnak, melyek sorában ott van Fogantatásának ünnepe, a szent januári 7-i főünnepe, Fejevétele (aug. 29.), Fejének első, illetve második és harmadik megtalálása. Június 24-én (ónaptár szerint július 7-én) az ortodox keresztények Keresztelő Szent János születésének emlékét ünneplik. A Sztarozsilovo járásban található Hruscsevo falu hívő közössége számára ez a nap különösen is ünnepélyes volt, mivel az egyházmegye főpásztora, Márk metropolita végzett főpapi liturgiát templomukban. 

A falunak hosszú története van. A XVI. században elnéptelenedett, de később újra benépesült. Azonban sem a régi falunak, amelynek nem maradt fenn a neve, sem az újnak, nem volt saját temploma. Csak a XVII. első felében került sor a templom felépítésére, amelyet Keresztelő Szent János születése ünnepének szenteltek. Ezt a templomot a kommunizmus éveiben lerombolták. 2013-ban jött el újra annak lehetősége, hogy a falu lakóinak összefogásával épült új templomot felszenteljék, ismét az Előhírnök tiszteletére.     

Keresztelő Szent János valóban különleges ember volt, igazi aszkéta, Isten akaratának hirdetője és próféta. Krisztus azt mondta, hogy az asszonytól születettek között nincs nagyobb nála. 

Szent János példakép volt kortársai számára, alakja azonban ma is megihleti a szerzeteseket, a világiaknak is segít feljebb emelkedni az életben, az evangéliumi értékek világosságában. Megmutatja a keresztény élethivatás ideális magasságait, melyek minden keresztény hívő számára elérhetők, Isten segítsége és kegyelme és Keresztelő Szent János közbenjárása által.  

A mi időnkben sem tűntek el azok az emberek, akik megpróbálnak méltók lenni azokhoz az eszményekhez, amelyekre mint keresztények elhívást kaptak. Márk metropolita külön köszöntötte és ki is tüntette ezeket az embereket, a templomi közösség híveit, jótevőit, valamint A. Tatarnyikovot, járási elöljárót és V. Vologyin gazdálkodót, aki a Rjazanyi Szent Roman fejedelemről elnevezett érdemérem III. fokozatát vehette át főpásztora kezéből. 

*

Márk metropolita ünnepi beszéde Keresztelő Szent János születése ünnepe alkalmából

Az egyházi év során, kedves Testvérek, az Egyház arra hív bennünket, hogy megemlékezzünk Isten szentjeinek – vértanúknak, prófétáknak, igazaknak, szentéletűeknek – ünnepeiről, imádkozzunk hozzájuk, és illő dicséretben részesítsük őket. Van azonban egy közöttük, akit prófétának, aszkétának, a hit harcosának, a bűnbánat hirdetőjének neveznek, akiről maga a Megváltó mondta, hogy asszonytól született emberek között nincs nagyobb nála a földön. Ma őt ünnepeljük – az Úr Prófétája, Előhírnöke és Keresztelője születésének napját.

Szent János sokféle szolgálatot egyesített saját személyében. Ha valaki csak egyet is magára venne ezek közül, bizonyára elnyerné a mennyek országát. Példája az önmegtartóztatásnak, hiszen olvassuk, hogy amíg a pusztában élt, csak sáskát és vadmézet evett. Így sanyargatta magát, és kerekedett fölé a testnek a lélek által. Arra tanította az embereket, hogy térjenek meg, és most is arra hív, hogy a bűnbánat könnyeivel mossuk le lelkünk bűnét, tisztuljunk meg, emelkedjünk fel, emeljük fel tekintetünket az égre.

Mindannyian részesültünk a keresztségben, de minden a János által hirdetett keresztséggel kezdődött. Maga az úr is megkeresztelkedett ezzel a keresztséggel. Mélyen megérint minket János szolgálata, személyiségének nagysága. De ami a legfontosabb – erre összpontosította minden erejét – az előhírnöki szolgálat. Miután felkészítette magát erre, a világot is elkezdte készíteni Krisztus, az Igazság Napja fogadására. Nem győzünk álmélkodni, milyen gazdag volt az Előhírnök az isteni adományokban. Ugyanakkor mindannyiunknak lehetősége van, hogy részt vállaljon ebből a szolgálatból. Milyen módon?  

Hit nélküli időkben élünk. A körülöttünk élő emberek gyakran csak Krisztus nevét tudják, de nem ismerték meg az élet és a kegyelem által. Ebben a félig keresztény, félig kereszténység utáni világban Krisztus sokak számára megmarad ismeretlennek. Még a templomba járó, külsőségekben hívőnek látszó emberek között is sok olyan van, aki nem ismerte meg Krisztust, az isteni kegyelmet, az imádkozás édességét, a Krisztussal való együttlét örömét a szent eucharisztiában, a fényt, amelyet a Megváltó hozott a földre. Mi is lehetünk, kedves testvéreim, szolgálattevők az ilyen emberek számára, úgy, hogy az Előhírnökhöz hasonlóan Istenhez vezetjük őket, aki Isten népét Krisztushoz vezette. Ennek a szolgálatnak különféle formái lehetnek. Van aki úgy vált hasonlóvá Keresztelő Jánoshoz, hogy felépítette ezt a gyönyörű templomot, ezekkel a szépséges ikonokkal. Ez is Isten dicsőségének megmutatása. Más pedig jó cselekedetekkel, irgalmasságával, szelídségével ad bizonyságot a keresztény élethivatás magasztosságáról. Megint más bölcs szavakkal, amelyeket az isteni kinyilatkoztatásból tanult.   

Kedves testvéreim! A mai napon, amikor Keresztelő Szent János emlékét ünnepeljük, vessük latba erőnket, hogy kövessük őt, Krisztus felé haladva, másokat is segítve, hogy a Megváltóhoz jussanak. Kérjük Isten segítségét e nehéz és felelősségteljes szolgálathoz, melyből részesülhetünk az Úr Prófétája, Előhírnöke és Keresztelője imái és közbenjárása által.

This post is also available in: orosz

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.