Imakönyv

Reggeli imák
Esti imák
Felkészülés a Szent Eucharisztiára
Szent Eucharisztia utáni hálaadó imák
Imák különböző alkalmakra
Étkezések előtti és utáni imák
Dicsérőének Isten Szentséges Szülőjéhez (Akathisztosz Hymnosz)
Dicsérőének a Legédesebb Úr Jézus Krisztushoz

* * *

A jelenleg hivatalos, egyházilag jóváhagyott Imakönyvünk: “Imakönyv az orthodox keresztények számára” (2. jav. kiadás, szerk. +Berki Feriz, Budapest, 1987).
Az új, bővített Imakönyv, amely néhai Berki Feriz atya áldásos munkáját hivatott folytatni, és amelynek munkálataira jelenlegi kormányzó főpapunk, Márk érsek ─ korábban pedig Hilarion metropolita ─ előzetesen áldást adott, szerkesztés alatt van. Reméljük, hogy a bővített Imakönyv, az egyházi jóváhagyás elnyerése esetén, 
nyomtatott formában is megjelenhet. Az interneten, facebook-on, egyházközségi honlapokon az egyházi szláv vagy az egyházi görög imakönyvekből készített új magyar fordításokat kizárólag magán célra ajánljuk!