II. Alexij Moszkva és egész Oroszország patriarchája karácsonyi körlevele az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, pásztoraihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Feltündököltél a Szűzből, Krisztus, óh igazságnak eszmei Napja, és a csillag megmutatott Téged, aki elférhetetlen létedre elfértél a barlangban; és a bölcseket a Te hódolásodra vezérelte, akikkel is magasztalunk Téged: Óh Életetadó, dicsőség Néked. (Karácsonyi esti istentisztelet, tropárion, 6.hang)

Az Úrban szeretett Főtisztelendő főpásztorok, az Egyház tiszteletreméltó papjai, a Krisztusban szolgáló diakónusok, istenszerető szerzetesek és szerzetesnők, istenfélő világiak – Orosz Ortodox Egyházunk hűséges gyermekei! Continue reading