„Isten úgy szeret téged, ahogy vagy?”

(Olvasandó: János 5,1-15)

A Beteszda forrás Jeruzsálemben, a Juh-kapunál, az „irgalom háza”, ahol a betegek gyógyulást, irgalmat nyernek.

Az Egyház is az irgalom háza, gyógyító hely, ispotály, ahová háromféleképpen lehet betérni:

Elhatározott, hívő szándékkal, hogy templomba jövök, gyónni szeretnék, hallgatni Isten igéjét, részesülni a szentáldozásban, és miután kimentem a templomból, kivinni az elnyert vigasztalást, kegyelmet, tanítást abba a világba, amely körülvesz engem.  Continue reading

A legfontosabb, hogy higgyünk a Megváltóban. Szent liturgia az Istenszülő “Ki nem fogyó kehely” ikonja ünnepén 

Ónaptár szerint május 5-én (a polgári naptár szerint május 18-án) tartják az Orosz Ortodox Egyházban az Istenszülő “Ki nem fogyó kehely” ikonjának ünnepét. Márk metropolita, egyházmegyénk főpásztora ezen a napon a rjazanyi Krisztus Születése székesegyházban végzett szent liturgiát. Az istentisztelet végén tartott beszédében a metropolita arról a csodálatos eseményről beszélt, amely egész Oroszországban és annak határain túl is híressé tette az ikont. Prédikációját az aznapi evangéliumi szakasz (Jn 6,27-33) magyarázatával kezdte. Ennek segítségével megérthetjük annak a csodának a lényegét, amely a 19. század végén az Istenszülő közbenjárására történt, akinél meghallgatásra talált a képmása előtt mondott imádság: Continue reading

Kirill pátriárka köszöntője Márk metropolita névnapján

Az Orosz Ortodox Egyház elöljárója köszöntő levelet írt Márk Rjazany-mihajlovszki metropolitának névnapja, „mennyei oltalmazója” alkalmából.

Őeminenciája Márk Rjazany-mihajlovszki metropolitának, a Pátriárkai kitüntetésekre felügyelő Bizottság elnökének.

Eminenciás Uram!

Krisztus feltámadt!

A húsvéti örömhír e szavaival szívből köszöntöm Önt és gratulációimat küldöm „mennyei oltalmazója”, Szent Márk apostol és evangélista napján.

Örömmel látom, hogy már hosszú évek óta törekszik buzgón és felelősséggel ellátni különféle szolgálatait, amelyeket az egyház elöljárója bízott Önre. Most, amikor a Rjazanyi és a Budapesti-magyar egyházmegyéket kormányozza, nem kis erőfeszítéseket tesz azért, hogy sikerrel erősödjék a lelki élet az Önre bízott egyházkerületekben. Imádsággal kívánok Önnek lankadatlan erőt és Isten gazdag segítségét további főpásztori szolgálatához!

Őrizze meg Önt az Úr jó egészségben számos éven át!

Szeretettel a Feltámadt Krisztusban,

Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkája

Oroszország magyarországi nagykövete hivatalában fogadta a Moszkvai Patriarchátus Magyar Egyházmegye képviselőit

Evgenij Sztaniszlavov Oroszország magyarországi nagykövete a Húsvét utáni héten május 6-án hivatalában fogadta a Moszkvai Patriarchátus Budapesti-Magyar Egyházmegye képviselőit. A beszélgetés során a résztvevők megbeszélték az orosz-magyar egyházközi témaköröket érintő aktuális kérdéseket, valamint a Magyarországon élő orosz ortodox közösség helyzetét. Az Orosz Ortodox Egyház a társadalmunk egyik legfontosabb szellemi tényezőjeként jelentősen hozzájárul azokhoz az erőfeszítésekhez, amelyek a történelmi, kulturális és családi értékek megőrzésére irányulnak. Az egyház hitet és erőt ad az embereknek, hogy túléljék a mostani pandémia nehéz időszakát. Az egyháznak továbbra is fontos szerepe van a civil béke és a polgári egység megtartásában. (Forrás: Oroszországi Föderáció Nagykövetsége Magyarországon) Continue reading

KIRILL Moszkva és egész Rusz pátriárkájának húsvéti körlevele az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Excellenciás főpásztorok, főtisztelendő atyák és diakónusok, tiszteletre méltó szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivéreim és nővéreim!

Ezen a „kiválasztott és szent napon”, amely húsvéti örömben és csodás fényben ragyog, szájról-szájra, szívből-szívbe száll az életet teremtő jó hír:

KRISZTUS FELTÁMADT! Continue reading