Főpásztorunk

Márk (Golovkov Szergej Anatoljevics) Budapest-magyarországi metropolita életrajza

Születési dátuma: 1964. március 31.

Püspökké szentelése: 2004. január 14.

Szerzetesi felnyírása: 1990. október 19.

Névnapja: május 8.

Életrajza: Főpásztorunk az oroszországi Permben született 1964. március 31-én. Középiskolai tanulmányait is itt fejezte be 1981-ben. 1982-1984 között az akkori szovjet hadseregben teljesített katonai szolgálatot.

1984-ben lépett be a Moszkvai Teológiai Szemináriumba, amelynek elvégzése után, 1988-ban a Moszkvai Teológia Akadémián folytatta tanulmányait. 1990 szeptemberében kinevezték a Moszkvai Teológiai Akadémia mellett működő Egyházi Archeológia kutatócsoport vezetőjének segédjévé.

1990. október 19-én szerzetessé nyírták a Szentháromság-Szent Szergij Lavrában, november 21-én szerzetesdiakónussá, 1991. január 7-én pedig szerzetespappá szentelték. A Moszkvai Teológiai Szemináriumban Újszövetséget tanított. 1992-ben végzett a Moszkvai Teológiai Akadémián teológia kandidátusa (licenciátusi) fokozattal.

1992 augusztus 12-én kinevezték a Jeruzsálemi Orosz Lelki Misszió tagjává. 1997-ben apáti fokozatot nyert.

1999. december 28-án kapott kinevezték a Moszkvai Patriarkátus Külső egyházi kapcsolatok Osztálya vezetőjének helyettesévé.

2000. január 26-tól a moszkvai, horosevói Szentháromság templom elöljárója lett.

2000. május 3-án főapáti (archimandritai) rangot nyert.

2004. január 14-én szentelték Jegorjevszki segédpüspökké, a moszkvai egyházmegye vikáriusává a moszkvai Krisztus Megváltó templomban.

a Szent Szinódus 2009. március 31-i határozatával (№ 18) felmentették a Külső egyházi kapcsolatok Osztálya vezetőjének helyettesi beosztásából, és kinevezték a Moszkvai Patriarkátus Határokon túli intézményei Hivatalának titkárává. Ugyanakkor a Szent szinódus megbízta Márk püspököt a Bécs-ausztriai és a magyarországi egyházmegye ideiglenes kormányzásával.

2010. február 1-én érseki rangra emelték.

2010 decemberében megbízást kapott a moszkvai Nagyboldogasszony esperesi kerület egyházközségeinek lelki gondozására, amely a város észak-nyugati közigazgatási területén található.

2011. március 22-től az Orosz Ortodox Egyház Legfelsőbb Egyházi Tanácsának tagja.

Kirill pátriárka 2011. december 31-i rendelkezése szerint kinevezést kapott a moszkvai Észak-nyugati és Északi vikariátusok kormányzására és Moszkva város Egyházmegyei Tanácsának karába.

Kirill pátriárka 2013. április 8-i rendeletében kinevezte a moszkvai Szent Erzsébet vértanúnő pátriárkai képviseleti templom megbízott parochusává.

A Szent Szinódus 2014. július 25-i határozatával (№ 64) kinevezték a Moszkvai Patriarkátus Pénzügyi-gazdasági Hivatala vezetőjének, a Moszkvai Patriarkátus Határokon túli intézményei Hivatala vezetői tisztségének ideiglenes megtartásával.

Kirill pátriárka áldásával kinevezést kapott a Moszkvai templomok építési támogatása Alapítvány vezetőjévé.

A Szent Szinódus 2015. október 22-én kelt határozatával (№ 62) kinevezték Rjazany-mihajlovszki püspökké, a rjazanyi metropólia kormányzójává, és egyidejűleg fölmentették a Bécs-ausztriai és a magyarországi egyházmegye kormányzása, valamint a Moszkvai Patriarkátus Határokon túli intézményei Hivatala vezetői tisztsége alól.

2015. november 4-én Kirill pátriárka metropolitai rangra emelte a moszkvai Kremlben, a Nagyboldogasszony pátriárkai székesegyházban tartott szent liturgia alkalmával.

Kirill pátriárka 2015. novemberében kelt rendelkezésével felmentették a moszkvai Északi és Észak-nyugati vikariátusok kormányzása alól.

2018 július-novemberében ideiglenesen kormányozta a Kaszimovi egyházmegyét.

2019. február 26-án a Szent Szinódus határozatával (№ 5) felmentették a Moszkvai Patriarkátus Pénzügyi-gazdasági Hivatala vezetői tisztségéből.

Kirill pátriárka ugyancsak február 26-án kelt rendeletével felmentést kapott a moszkvai horosevói Szentháromság templom elöljárói tisztségéből.

A Szent Szinódus 2019. augusztus 30-i határozatával (№ 97), meglévő egyházi hivatala megtartásával, megbízást kapott a Budapest-magyarországi egyházmegye kormányzására „Budapest-magyarországi” címmel az egyházmegye határain belül.

Tanulmányai:

1988 – Moszkvai Teológiai Szeminárium;

1992 – Moszkvai Teológiai Akadémia (teológia kanditátusa – licenciátus)

Szolgálati helyei:

Pátriárkai kitüntetési Bizottság (elnök)

Moszkvai Patriarkátus (Kitüntetési Bizottság vezetője)

Rjazanyi metropólia (a metropólia elöjárója)

Rjazanyi egyházmegye (kormányzó főpap)

Budapesti egyházmegye (kormányzó főpap)

Kitüntetések:

2014 –Moszkvai Szt. Dániel fejedelem rend II. fokozata;

2019 – Moszkvai Szt. Dániel fejedelem rend III. fokozata;

  • Radonyezsi Szt. Szergiusz rend II. fokozata;
  • Szent Sír rend (Jeruzsálemi Ortodox Egyház).

This post is also available in: orosz

Vélemény, hozzászólás?