Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja karácsonyi üzenete a Moszkvai Patriarchátus Magyar Ortodox Egyházmegyéje tiszteletreméltó pásztoraihoz és istenszerető nyájához

Az Úrban szeretett atyák és testvérek!

Újra eljött hozzánk Krisztus Születésének nagy és fényes ünnepe. Újra felragyogott nekünk a betlehemi csillag üdvözítő fénye, amely megvilágosítja a világot és elvezet minket a Mennyek Országába. Újra Krisztus Születését ünnepeljük, aki tökéletes Isten és tökéletes ember, Aki mindenben egyenlő az Atya Istennel, és a bűnt kivéve mindenben hasonló hozzánk, emberekhez. Continue reading