„Jó ügy céljára a jó Isten mindig megadja a szükséges segítséget.” Márk érsek nyilatkozata a „200 templom programjáról”

amMárk, jegorjevszki érsek, aki egyben a Moszkvai Patriarkátus pénzügyi és gazdasági Hivatalának új vezetője, nemrég nyilatkozatot adott a „Moszkva Városa Templomépítési Alapja” sajtószolgálatának arról a tervről, hogy az ortodox egyház az elkövetkező években kétszáz új templom felépítését szándékozik megvalósítani a fővárosban.  Continue reading

Szent István királyunk ünnepe a budapesti Nagyboldogasszony templomban

smAugusztus 20-án a Magyar Ortodox Egyházmegye papsága és számos híve ünnepi főpapi szent liturgia keretében emlékezett meg államalapító Szent István királyunkról a Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyházban. Az ünnepre ─ Márk, jegorjevszki érsek, kormányzó főpapunk kérésére ─ Márk (Petrovcij) atya, a kárpátaljai Huszt és Nagyszőlős érseke érkezett Budapestre.  Continue reading

Megjelent Kronstadti Szent János, „Életem Krisztusban” c. naplója magyar nyelven, az Odigitria Könyvek sorozatban!

Kronstadti Szent JánosKronstadti Szent János (1829–1908), e kivételesen nagy hatású orosz szent „Életem Krisztusban” című lelki naplójának ez a válogatása hosszabb-rövidebb bekezdéseket tartalmaz: a Lélek kegyelmétől áthatott gondolatokat és érzéseket, amelyeket a szerző az önvizsgálat és a próbatételek, illetve az imádságos elmélyülés idején örökített meg.  Continue reading

Márk érsek új megbízatása

bp-015Az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusa 2014. július 25-i ülésén Márk, jegorjevszki érseket nevezte ki a patriarkátus Pénzügyi és Gazdasági Hivatalának élére, azzal, hogy ideiglenesen továbbra is megbízza a Határokon túli Intézmények Hivatalának vezetésével.

A Magyar Ortodox Egyházmegye papsága és hívei az alábbi levélben köszöntötték kormányzó főpapjukat új, felelős beosztása alkalmából:  Continue reading

NYÁRI UTAZÁSOK…

109231909_large_5148447_1352927573_best_foto_9„Én vagyok az út, az igazság és az élet”

Úti áldásra olvasandó: Jn 14,1-10; ApCsel 8,26-39

A nyári hónapokban, júliusban és augusztusban sokan útra kelnek, rövidebb és hosszabb útra, pihenésre, zarándoklatra, vagy egyszerre mindkettőre. Istenfélő, szép szokás az utazás előtt eljönni a templomba, és az útra az egyház áldását, imáit kérni.  Continue reading

700 éve született Csodatévő Radonyezsi Szent Szergij (1314-1392; ereklyéinek feltárása 1422)

sergij

„Ebben az évben július 18-a, Szentéletű Szergij, Radonyezsi apát ereklyéi feltárásának a napja a születésétől számított hétszázadik, jubileumi esztendőnek szentelt ünnepségek csúcspontja volt” — olvashatjuk a moszkvai patriarkátus hivatalos honlapján. Az ünnepségekből a magyarországi orosz ajkú egyházközségek is kivették a részüket.  Continue reading