Márk metropolita utasítása az istentiszteletek megtartásával kapcsolatban

Kedves papok és hívők a Magyar Egyházmegyében!

A koronavírus járványban megbetegedők számának növekedése megerősíti azoknak a járvány további terjedését megakadályozó óvintézkedéseknek a szükségességét, amelyeket még Kirill pátriárka Őszentsége rendelt kell.

A magyar állami hatóságok elrendelték, hogy április 27-től a tömegközlekedésben, az üzletekben és más, az emberek által sűrűn látogatott helyeken csak szájmaszk viselésével lehet megjelenni.

Ezzel kapcsolatban egyházmegyénk főpásztora, Márk metropolita, április 27-től, további másfajta rendelkezésig, nem ad áldást az Egyházmegye papjainak hívők részvételével végzett istentiszteletek megtartására egészségügyi védőeszközök (szájmaszkok) viselése nélkül.

Continue reading

Hogyan viselkedjünk felebarátainkkal?

Márk metropolita november 29-én, vasárnap a rjazanyi Borisz és Gleb szenvedéstűrő szenteknek szentelt templomban tartott főpapi liturgiát, melynek keretében tanítását – Szent Máté apostol ónaptár szerinti ünnepén – a keresztény ember felebarátjához fűződő viszonyának szentelte. Tanítását az alábbiakban foglaljuk össze:  Continue reading

Ortodox ifjúsági műsor a Duna TV 2020. november 29-i adásában

2020. november 29-én, vasárnap, reggel 9.20 órai kezdettel ismét ortodox ifjúsági műsort sugároz a Duna Televízió. Az egyházi műsor a nyári ifjúsági táborban készült Miskolcon. Hittanórára látogatunk el a miskolci ortodox műemléktemplomba, ahol József atya az Úr Színeváltozásának evangéliumi történetét és ennek ma is érvényes üzenetét magyarázza el a fiataloknak. A műsort Barlay Tamás szerkesztette. A 2020. november 29-i adást a következő helyen lehet utólag megkeresni és megtekinteni, a dátum alapján: mediaklikk.hu

A Magyar Ortodox Egyházmegye templomaiban is megemlékeztek Irinej szerb pátriárkáról

2020. november 20-án, 91 éves korában hunyt el Irinej, szerb pátriárka. Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkája levélben fejezte ki részvétét Hrizosztom helytartónak és a szerb szinódusnak, ahogy arról korábban beszámoltunk. Az Orosz Ortodox Egyház minden templomában és egyházközségében megemlékeztek a testvéri szerb egyház nemrég eltávozott elöljárójáról. Márk, budapesti metropolita is kifejezte részvétét Lukjan budai szerb érseknek, és a magyar egyházmegye templomaiban is imádkoztak az elhunyt főpásztorért. 

Continue reading

Kirill pátriárka részvétnyilvánítása Irinej szerb pátriárka elhunyta alkalmából

Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkája 2020. november 20-án levélben fejezte részvétét Hrizosztom metropolitának, a szerb pátriárkai szék helytartójának és a szerb ortodox egyház szinódusának Irinej pátriárka elhunytának hírére:

Eminenciás Úr, szeretett főpásztor társaim!

Mély bánattal értesültem szeretett Testvérem és Szolgálótársam, Irinej szerb pátriárka, ipeki érsek és Belgrád-karlócai metropolita elhunytáról. Az Orosz Ortodox Egyház főpapjai, papjai, szerzetesei és hívei nevében, és személyesen a magam nevében szeretném kifejezni együttérzésemet azzal a keserű veszteséggel kapcsolatban, amely testvérünket, a Szerb Ortodox Egyházat érte.  Continue reading

Főpapi szent liturgia a Szűz Mária Oltalma monostorban 

A Rjazanyi egyházmegye Szűz Mária Oltalma monostorában, az oltárünnep mellett, hasonló ünnepélyességgel tartják meg Szent Mihály arkangyal ünnepeit is. Így volt ez november 21-én is, ónaptár szerint Mihály és Gábriel arkangyal, valamint a mennyei Testnélküli Hatalmak emléknapján. A szent liturgiát főpásztorunk, Márk metropolita végezte, aki az istentisztelet végén tanító beszéddel fordult a hívők közösségéhez.

Continue reading

Az élet nehézségei és az üdvösség

November 8-án, a Pünkösd utáni 22. vasárnapon, főpásztorunk, Márk metropolita, Rjazanyban, a Krisztus Születése székesegyházban tartott szent liturgiát. Beszédét főpásztorunk a szenvedés  és a nehézségek kérdésének szentelte, amelyek az embert földi élete során érik. Van-e ezeknek köze az ember üdvösségéhez, és ha igen, milyen módon? Ezt a kérdést előbb vagy utóbb minden hívő felteszi magának, a magyarázat pedig abban a z evangéliumi példázatban található, amely a gazdagról és a szegény Lázárról szól (Lk 16,19-31).   Continue reading

Egység a krisztusi hitben – egy ország felemelkedésének záloga

Márk metropolita a Kazanyi Szűzanya ünnepén, november 4-én, az újjászülető rjazanyi, a Szűzanya csodatévő ikonjának szentelt monostorban tartott főpapi liturgiát és mondott beszédet. Honlapuk látogatói itt olvashatják ennek magyar összefoglalóját: 

Continue reading

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2020. év NOVEMBER hónapjára

1. Pünkösd utáni 21. vasárnap.

Szent, Csodatévő és Ingyen gyógyító Kozma és Damján (Kis-Ázsia, IV. sz.).

Gal 6,11-18; Lk 16,19-31 (olvasmányok a 22. vasárnap szerint). Negyedik hang.

2. Szent Victorinus, poetovioi (Ptuj, Szlovénia) püspökvértanú. Szent Akindünosz, Pégasziosz, Afthonisz, Elpidéforosz és Anempodisztosz, perzsiai vértanúk (IV. sz.).  Continue reading

Márk metropolita prédikációja Szűz Mária oltalma ünnepén 

Szűz Mária oltalmának napját (okt. 1/14.) különleges tisztelet övezi az orosz keresztények körében. Úgy tartják, hogy Oroszföldön Andrej Bogoljubszkij fejedelem építtette az első Szűz Mária oltalmának szentelt templomot a XII. században. Azóta is nem kevés templom és monostor épült az ünnep tiszteletére. Az egyik ilyen a rjazanyi megyében található Mervino falu régi temploma. Október 14-én, Szűz Mária oltalma ünnepén Márk metropolita ebben a templomban végzett főpapi liturgiát. Főpásztorunk arra a kérdésre tért ki beszédében, hogy milyen szerepet játszik az egyes emberek, népek és országok életében Istennek Szülője. Gondolatait az alábbiakban foglaljuk össze:  Continue reading

Márk metropolita Szent Kharitón hitvallóról

Október 11-én, vasárnap főpásztorunk ismét a rjazanyi Nagyboldogasszony székesegyházban tartott szent liturgiát, és igehirdetésében, a mostani embert próbáló időkben, a hívők előtt egy ókeresztény hitvalló, Szent Kharitón (szept. 28/okt. 11.) életpéldáját elevenítette fel:  Continue reading