Egyházmegyei gyűlés a Nagyboldogasszony templomban

sm2 Tyihon püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzójának elnökletével ült össze október 25-én, kedden, délelőtt 11 órakor a budapesti, Petőfi téri Nagyboldogasszony templomban az egyházmegye papságának gyűlése.

Az összejövetelen amelyen csaknem valamennyi pap és diakónus részt vett a „Mennyei Király” kezdetű imádság, a Szentlélek segítségül hívása után, a püspök atya bevezető gondolatait követve fontos és időszerű témák kerültek megvitatásra: az egyház ifjúsági, oktatási, szociális, missziós és közéleti munkája, amelynek, a templomi liturgikus élet folytatásaként, a templom falain túl kell megvalósulnia.  Continue reading

Aláírták a budapesti Nagyboldogasszony ortodox székesegyház felújításáról szóló támogatási megállapodást

sm1 Október 24-én, a budapesti Nagyboldogasszony magyar ortodox székesegyházban aláírták azt a megállapodást, amelynek értelmében a Magyar Ortodox Egyházmegye százmillió forint összegű állami támogatást kap a székesegyház déli tornyának felújításához, amely a II. világháború során ment tönkre.

A megállapodást az egyházmegye részéről Tyihon podolszki püspök, a magyar kormányzat részéről pedig Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár írta alá.  Continue reading

Ortodox ifjúsági műsor a Duna Tv 2016. október 16-i, vasárnapi adásában

moriszOktóber 16n, vasárnap, délelőtt 11.13 kezdettel ismét ortodox ifjúsági műsort sugárzott a Duna TelevízióAz egyházi műsort, amely két nyári, a miskolci és a vértesi hittantábor élményeit örökítette meg papok és táborlakók vallomásain keresztül, az adást követő három hétig lehet megtekinteni a tv műsortárában, a következő címen: http://www.mediaklikk.hu/video/ortodox-ifjusagi-musor-2016-09-18-i-adas/

I. T.  Continue reading

Debreceni hívek zarándoklata Magyar Szent Mózes templomába

img05A debreceni egyházközség híveinek közel harminc fős csoportja, főpásztorunk, Tyihon püspök áldásával, 2016. október 8-án zarándokúton vett részt, amelynek célja a szlovákiai, a magyar határhoz közeli Zemplén faluban található Szent Mózes hajléka volt, valamint a tokaji templom és múzeum megtekintése.  Continue reading

Tyihon püspök, Egyházmegyénk kormányzójának szolgálata Szent Szergij ünnepén Pável, fehérorosz exarchával

my004sm2016 október 8-án, Szentéletű és Csodatévő Radonyezsi Szent Szergij elhunytának (1392) ónaptár szerinti ünnepén kormányzó főpapunk a Moszkvai Teológiai Akadémia „Istenszülő Oltalmának” szentelt templomában szolgált, ahol az ünnepi szent liturgiát Pável (Ponomarjov) minszki metropolita, Fehéroroszország exarchája vezette.  

A templom onnan kapta címét, hogy a Moszkvától nem messze található Szent Szergij monostor (Szergijev Poszad) falain belül 1814. október 1-én, Istenszülő Oltalmának ünnepén nyílt meg a Moszkvai Teológiai Akadémia. Megboldogult I. Alekszij pátriárka szavai szerint ─ akinek főpásztori szolgálata indult újra az istentiszteleti élet a templomban,  a II. világháború után ─ az akadémiai templom „a teológiai iskola szíve, szentélye, létrája, amely a mennyekig ér, hogy a hitből fakadt imádságot Isten trónja elé vigye”.  Continue reading

Cikk Zalavárról a “Vengrija gylja Vasz (Az Ön Magyarországa)” újságban

sm1A népszerű, orosz nyelvű, Magyarországról szóló újság, „Az Ön Magyarországa” őszi kiadásában jelent meg prot. Nyikolaj Kim atya, a hévízi ortodox egyházközség parochusának írása az orosz nyelvű olvasók előtt jórészt ismeretlen, ám történelmi és régészeti szempontból is fontos helyről, Zalavárról, és az ott található emlékparkról. Ez a hely volt az apostolokkal egyenlő Cirill és Metód pannóniai missziójának a központja a 9. század derekán. Az orosz nyelvű írást teljes terjedelmében itt lehet elolvasni: http://hungary.orthodoxia.org/?lang=ru 

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2016. év OKTÓBER hónapjára

istenszulo-oltalmaaz újnaptár szerint

1. Szűz Mária Oltalma (a szláv és a román helyi egyházak liturgikus hagyománya szerint). Szent Ananiás apostol a Hetven közül (I. sz.). Énekszerző Szent Romanosz (V-VI. sz.). Zsid. 9,1-7; Lk 10,38-42; 11,27-28.
2. Pünkösd utáni 15. vasárnap. Antiokhiai Szent Ciprián püspök vértanú és Szent Jusztina vértanú szűz (IV. sz.). Szent Dávid és Konstantin, grúz vértanú hercegek (VIII. sz.). Krisztusért balga Boldog Ciprián, szuzdali csodatévő (XVII. sz.). 2Kor 11,31-12,9; Lk 6,31-36 (olvasmányok a 19. vasárnap szerint). 6. hang.  Continue reading

Ortodox egyházi műsor a Duna Tv 2016. október 2-i, vasárnapi adásában

moriszOktóber 2-án, vasárnap, délelőtt 11 órai kezdettel ismét „Örömhír” vallási műsorunkat sugározza a Duna Televízió. A műsor tartalmából:

Szent István király ünnepe a budapesti, Petőfi téri ortodox templomban; Kalota József vikárius atya gondolatai szent királyunk ma is érvényes örökségéről; Beszámoló a nyári Vértes Tábor élményeiről; Keresztény testvéreink kálváriája a Közel-Keleten.  Continue reading

Tyihon püspök, Egyházmegyénk kormányzójának szolgálata Kirill pátriárkával, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén

sm27Szeptember 26-án, a Szent Kereszt Felmagasztalása ónaptár szerinti ünnepének előestéjén kormányzó főpapunk Kirill pátriárkával szolgált együtt a moszkvai Megváltó Krisztus székesegyházban, amelyet a „Szojuz” tévécsatorna egyenes adásban közvetített. Az ünnepi esti szolgálat fénypontja a Szent Kereszt kivitele volt a templom közepére a nagy doxológia alatt, majd az előtte való könyörgés és hódolás. Az esti vigílián, Tyihon, podolszki püspök, pátriárkai vikáriuson és Szergij, szolnyecsnogorodi püspök, a Moszkvai Patriarkátus adminisztratív titkársága vezetőjén kívül számos moszkvai pap is szolgált, valamint a Finn Autonóm Egyház papjai Szergij (Raiapolvi) főapát, az Új-Valaamói monostor elöljárójának vezetésével. A vigílián egy Finnországból érkezett zarándokcsoportjának is részt vett, akik papjaikat kísérték el az ünnepre.  Continue reading

Zarándoklat Szlavóniába

szenth_roms_g-ikonA II. világháború eseményei, jelentős fordulópontjai, országok és népek sorsát eldöntő hadműveletek, csaták, béketárgyalások, hozzánk időben igen közel álló történések még ma is felkavarnak bennünket, tanulságok levonására késztetnek.

A világháborús emlékhelyekre tett zarándoklatok mélyen megérintik az embert, elgondolkodtatják, hogy sok ezer évvel a Káin által elkövetett testvérgyilkosság, az azt követő büntetés és megbélyegzés után hogyan emelhet újra és újra az ember kezet emberre, testvér a testvérre, felebarát a felebarátra, nagyobb lélekszámú nép a vele együtt élő nemzeti vagy vallási kisebbség tagjaira.  Continue reading