Búcsú Paskai bíborostól

photo03

2015 augusztus 17-én hunyt el Magyarország nyugalmazott katolikus prímása, Dr. Paskai László bíboros, Esztergom-budapesti érsek.

A bíboros búcsúztatására augusztus 22-én került sor az esztergomi bazilikában, magas rangú állami tisztségviselők, a Magyar Katolikus Egyház püspökei, papjai és hívei, a hazai keresztény egyházak képviselői, valamint számos ország diplomatájának jelenlétében.

A Magyar Ortodox Egyházmegyét Szvjatoszlav Bulah pap, Márk érsek atya tanácsadó-segédje és prot. Magyar István, az érsek atya, mint budapesti parochus másik segédje képviselte, valamint Markóczi Miklós gondnok.  Continue reading

Szent István király ünnepe a budapesti Nagyboldogasszony templomban

petefi2A Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyházban, augusztus 20-án, főpapi szent liturgián emlékeztek meg Szent István apostoli királyról. Az ünnepi szolgálatot Márk jegorjevszki kormányzó érsek áldásával Feodor, munkácsi és ungvári érsek vezette Georgij, nagymihályi és kassai érsek részvételével valamint a Magyar Ortodox Egyházmegye, az Ukrán Ortodox Egyház és a Cseh és Szlovák Földek Egyháza papjainak segédletével. Az istentisztelet egyházi szláv, magyar és görög nyelven folyt. A szent liturgia végén körmenetet tartottak, amelynek során a templom Szent István király ereklyéjét tartalmazó ikonját is körbevitték.  Continue reading

Szent István apostoli király ünnepére (augusztus 20.)

istvankiraly(Részletek kisebbik legendájából)

1 Ha felismerjük, hogy a szentek érdemei “fölírvák az életnek könyvében”, és emlékezetük “az Úr előtt szüntelen”, bizony felette üdvösnek nyilvánítjuk, hogy valamit a jók életéről és tetteiről példának az utódok nemzedéke számára írásba foglaljunk. Ezek Krisztusért hűségesen harcoltak, s harcukért szerencsésen megkoszorúztattak; ha mi munkálkodásuk utánzására törekszünk, miként Pál mondja: “Istennek örökösei” leszünk, “örököstársai pedig Krisztusnak”. A vértanúk viadala az anyaszentegyházat nap mint nap megkoszorúzza, a hitvallók hív nyeresége megújítja, s ennyi sok fényességgel felcifrázva csillog a föld forgandó tengelye körül. Sok olyan dicsőséges harcukat látta egykor a világ, melyet elzárt az idők vénsége, a hívők emlékezete pedig nem őrizte, “mert sose zengte meg égi dalnok”. De hallgassunk a régiekről, melyeket már számba venni nem lehet – tudjuk úgyis, Isten előtt az örökkévalóságban dicsőségük soha el nem évül -, térjünk azokra, amikből előadásunk szövődik.  Continue reading

Áthoszi Szent Paisziosz (†1994)

Áthoszi Szent Paisziosz 3 ikonHogyan hozzunk létre szilárd alapokon álló házasságot? / 1. rész, 1. fej.

(A 2011-ben megjelent fordítást, amelynek eredetije újgörög, és az azóta szentté avatott sztarec „БЛАЖЕННОЙ ПАМЯТИ СТАРЕЦ ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ, СЛОВА, Том 4., СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ” c. orosz nyelvű kiadása alapján készült, a következő helyről vettük át: http://www.karizmatikus.hu) Continue reading

Szent Vlagyimir fejedelem elhunytának ezeréves évfordulója

knjaz-Vladimir2015 . július 28-án volt Szent Vlagyimir apostoli fejedelem elhunytának 1000. évfordulója, amelyről mind Oroszországban, mind szerte a világon megemlékeztek a Moszkvai Patriarkátus joghatósága alá tartozó egyházmegyékben. Hazánkban a budapesti Szentháromság és a hévízi Életetadó Forrásról elnevezett oroszajkú egyházközségekben volt ünnepi liturgia, amelyen számos hívő vett részt.

Continue reading

Szentéletű Magyar (Ugrin) Mózes ünnepe egyházmegyénkben

photo01Július 26-a Szentéletű Magyar Mózes emlékének az ünnepe, aki egyike hazánk égi patrónusainak. Az ünnep, amely ebben az évben vasárnapra esett, az egyházmegye minden, új naptárt követő, magyar ajkú egyházközségében a szent emlékének volt szentelve. A miskolci Szentháromság templomban prot. Nyikolaj Kim, hévízi parochus tartott ezen a vasárnapon magyar nyelvű liturgiát Szegedi Szabolcs István diakónus segédletével. A liturgia végén Nyikolaj atya rövid prédikációjában a három magyar származású szent testvér, György, Mózes és Efrém vértanúságának, szenvedéstűrésének és életszentségének a példáját elevenítette fel a hívők előtt.  A három testvér arról is nevezetes, hogy az orosz ortodox egyház első, legkorábbi szentjei közé tartoznak. György vértanúságának (†1015. július 24.) is ebben az évben van az ezeréves évfordulója, aki Borisz fejedelemmel együtt szenvedett önként vállalt vértanúhalált.  Continue reading

A budapesti Radonyezsi Szent Szergij templom oltárünnepe

Image001Július 18-án, Szentéletű Szergij, radonyezsi apát (†1392) ereklyéi feltárásának a napján (1422. július 5/18) ünnep volt a Szent Szergijnek szentelt Lendvay utcai templomban. Az ünnepi istentiszteletre az egyházmegye más egyházközségeiből is érkeztek papok és hívők, hogy együtt imádkozzanak a csodatévő szenthez. A szent liturgiát a templom elöljárója, prot. Kádár Iván vezette prot. Nyikolaj Kim hévízi és Gyimitrij Szvirko ürömi parochusok segédletével és a Dr. Hegedüs Iván által irányított kórus énekes szolgálatával. Iván atya Szentéletű Szergij életének és tanításának mind a múltban, mind ma is élő, érvényes, utat mutató örökségéről szólt a híveknek

prédikációjában. Continue reading

Cári szenvedéstűrő vértanúk ünnepe Ürömben

Image00001Július 17-én, II. Miklós cár és családtagjai vértanúságának napján szent liturgiát tartottak Ürömben, az egykori cári udvari templomban, ahol Alexandra Pavlovna hercegnő maradványai is nyugszanak. Az ünnepi istentiszteletet Gyimitrij Szvirko, a templom elöljárója és prot. Nyikolaj Kim hévízi parochus tartották. A vértanú cári család emlékét különös kegyelettel ápolják a templomban, ahol 2002 óta ismét rendszeresen tartanak istentiszteleteket. Az ünnepre, a hívők közös erőfeszítésének eredményeként, a hercegnő kriptája is megújult.  Continue reading

MORISZ HITTANTÁBOR PUSZTAOTTLAKÁN – 2015. augusztus 17 – 22. között

 

Pusztaottlaka Ifjúsági SzállóÖrömmel értesítjük a Kedves Szülőket és a Gyermekeket, hogy a Magyarországi Ortodox Keresztény Ifjúsági Szövetség (MORISZ) ismét megszervezi immár hagyományossá vált hittantáborát. A helyszín: a pusztaottlakai vadaspark és ifjúsági szálló, és rendelkezésünkre áll a nemrégiben felszentelt ortodox fatemplom (Pusztaottlaka község Békés megye Mezőkovácsházai járásában található). A táborba idén a 6 és 18 év közötti GYERMEKEKET és FIATALOKAT várjuk.  Continue reading

Szent Vlagyimir fejedelem és Szent István király

012015. július 28-án az Orosz Ortodox Egyház, sőt, az egész orosz világ, amely nem határolható országokkal és régiókkal, kivételes jubileumot ünnepel: az apostolokkal egyenlő Szent Vlagyimir fejedelem elhunytának 1000. évfordulóját, aki kereszténységre térítette a Kijevi Rusz népét.  Continue reading