Hilárion volokolamszki metropolita találkozója a Magyar Egyházmegye híveivel

Hilarion metropolita, a Moszkvai Patriarkátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője október 12-én, csütörtökön, este 7 órakor találkozott az egyházmegye híveivel a Nagyboldogasszony székesegyház hittantermében. A metropolita Kirill moszkvai pátriárka áldásával érkezett Budapestre, hogy részt vegyen azon a nemzetközi konferencián, amelyet a magyar kormány kezdeményezésével a szerte a világon tapasztalható keresztényüldözés jegyében hívtak össze.  Continue reading

Nemzetközi konferencia Budapesten az üldözött keresztények védelmében

2017.október 12-én nemzetközi konferencia nyílt meg Budapesten, amelynek témája: „Megfelelő válaszok keresése egy olyan krízisre, amelyet sokáig nem akartak elismerni”. Kirill moszkvai pátriárka áldásával a nemzetközi találkozó megnyitóján, amely az üldözött keresztények kérdésének volt szentelve, részt vett Hilarion, volokolamszki metropolita is, a Moszkvai Patriarkátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának a vezetője. A megnyitón, mint arról a magyar sajtóorgánumok hírt adtak, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke köszöntötte a meghívott vendégeket.  Continue reading

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2017. év OKTÓBER hónapjára az újnaptár szerint

  1. Pünkösd utáni 17. vasárnap. Szűz Mária Oltalma (a szláv és a román helyi egyházak liturgikus hagyománya szerint). Szent Ananiás apostol a Hetven közül (I. sz.). Énekszerző Szent Romanosz (V-VI. sz.). 2Kor 11,31-12,9; Lk 6,31-36 (olvasmányok a 19. vasárnap szerint); az ünnepnek: Zsid. 9,1-7; Lk 10,38-42; 11,27-28. Nyolcadik hang.

Continue reading

Ifjúsági műsor a Duna TV 2017. október 1-i, vasárnapi adásában

Október 1-én, vasárnap délelőtt, 9.55 órakor ismét ortodox ifjúsági műsort sugároz a Duna Televízió. Az egyházi műsor a nyári miskolci hittantáborban készült. A táborvezető József atyával való beszélgetés arról szól, hogyan lehet egy héten át keresztény módon élni, imádkozni, tanulni, dolgozni és kikapcsolódni. A beszélgetést  a tábori élet képei illusztrálják. Szeretettel ajánljuk ezt a nyolc percet mind gyermekek és fiatalok, mind pedig felnőttek figyelmébe. A műsort az adást követő három hétig lehet megtekinteni a tv műsortárában, a következő címen: www.mediaklikk.hu.  I.T.

EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2017. ÉV SZEPTEMBER HÓNAPJÁRA

  1. Az egyházi év kezdete (Indiktosz). Idősebb Oszlopos Szent Simeon és Szent Márta, Oszlopos Szent Simeon anyja. 1Tim 2,1-7; Lk 4,16-22.
  2. Szent Mamasz gangrai (Kis-Ázsia) vértanú (3. sz.). Böjtölő Szent János konstantinápolyi érsek (†595).
  3. vasárnap: Pünkösd utáni 13. vasárnap. (Tanévnyitó.) Szent Anthimosz nikomédiai püspök vértanú. Szentéletű Theoktisztosz, Nagy Szent Euthümiosz szerzetestársa. 1Kor 16,13-24; Mt 21,33-42. Negyedik hang.

Continue reading

IFJÚSÁGI–FELNŐTT KATEKÉZIS 

a budapesti Petőfi-téri Nagyboldogasszony templomban, a 2017/2018-as tanév I., őszi félévében, szerdai napokon, 6-tól fél 8-ig (az 5 órakor kezdődő esti vecsernye után, egyházi és állami ünnepek kivételével) és minden hónap negyedik vasárnapján, a 10 órakor kezdődő szent liturgia után.  Continue reading

Kirill pátriárka körlevele az 1917-ben Moszkvában összeült Helyi Zsinat százéves évfordulója alkalmából

 

Száz év telt el azóta, hogy Moszkvában, 1917. augusztus 28-án összeült a Helyi Zsinat, amelynek első és legfontosabb feladata, csaknem kétszáz éves szinodális korszak után, a bolsevik forradalom kitörésének előestéjén, a patriarkátus visszaállítása és új pátriárka megválasztása volt. Ebből az alkalomból Kirill pátriárka körlevelet adott ki az Orosz Ortodox Egyház joghatósága alá tartozó püspökök, papok, diakónusok, szerzetesek, szerzetesnők és minden hívő részére, amelyben a következőket írja:  Continue reading

Szent István király ünnepe a Magyar Egyházmegyében

Augusztus huszadikán, Szent István apostoli király és a magyar államalapítás ünnepén Tyihon püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzója is részt vett az egyházi és állami ünnepeken.

Az ünnepi megemlékezések előtt kormányzó főpapunk interjút adott a Duna Televíziónak, amelyben felidézte Szent István királyunk egyetemes és ma is változatlanul érvényes örökségét.  Continue reading

Szent István király ünnepén új, impozáns épülettel gazdagodott a Konstantinápolyi Patriarkátus Magyarországi Exarchátusa

Augusztus huszadikán, délelőtt 9 órakor kezdődött az az ünnepség, amelynek keretében a magyar állam az Exarchátus tulajdonába adta a Múzeum utca 11. sz. alatt található egykori Károlyi-palotát, amelyre Arszeniosz metropolita, az Exarchátus főpapja, a hazai ortodoxia főpapjai között Tyihon püspököt, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzóját is meghívta.

Az átadási ünnepséget I. Bertalan pátriárka vezette, amelyen a magyar kormány részéről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint Balogh Zoltán, emberi erőforrások minisztere és Soltész Miklós a nemzeti kisebbségekért és civil kapcsolatokért felelős államtitkár vett részt. A katolikus egyház részéről Erdő Péter bíboros jött el az ünnepi eseményre.

Az ortodox meghívottak sorában az egész hazai ortodoxia képviseltette magát. Tyihon püspök mellett ott volt Lukjan budai szerb és Sziluán, gyulai román ortodox püspök.  Continue reading

“Őt hallgasátok!” (Színeváltozásra)

 (Máté 17,1-8) „Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, a testvérét, és fölvitte őket külön egy magas hegyre, és színében elváltozott előttük. Ragyogott az arca, mint a nap, a ruhái pedig fehérek lettek, mint a napsugár. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, s beszélgettek vele. Péter ekkor azt mondta Jézusnak: »Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, csinálok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.« Még beszélt, amikor íme, fényes felhő árnyékolta be őket, s a felhőből egy hang szólt: »Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok«. Ennek hallatán a tanítványok arcra borultak és igen megijedtek. Jézus odament, megérintette őket és azt mondta: »Keljetek föl, és ne féljetek!« Amikor fölemelték a szemüket, senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.”  Continue reading