TÁMOGASSUK EGYHÁZUNKAT!

KEDVES TESTVÉREINK! KÉRJÜK NYILATKOZZANAK A SZJA 1 + 1 %- ÁRÓL EGYHÁZMEGYÉNK JAVÁRA!

ÖNÖKNEK EZ NEM KERÜL SEMMIBE, EGYHÁZMEGYÉNK AZONBAN ILYEN JELLEGŰ TÁMOGATÁS NÉLKÜL NEM TUDNÁ FENNTARTANI TEMPLOMAIT, FIZETNI PAPJAIT, ALKALMAZOTTAIT! 

NYILATKOZATUKRA KÉRJÜK ÍRJAK RÁ , HOGY AZ SZJA 1%-ÁT A
MAGYAR ORTODOX EGYHÁZMEGYÉNEK SZÁNJÁK
Technikai száma: 0365  Continue reading

KIRILL Moszkva és egész Rusz pátriárkájának húsvéti körlevele az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Excellenciás főpásztorok, főtisztelendő atyák és diakónusok, tiszteletre méltó szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivéreim és nővéreim!

Ezen a „kiválasztott és szent napon”, amely húsvéti örömben és csodás fényben ragyog, szájról-szájra, szívből-szívbe száll az életet teremtő jó hír:

KRISZTUS FELTÁMADT! Continue reading

A harcról és a lelki létráról

(Márk 9,17-31; Máté 4,25_5,12)

Április 11-én, Nagyböjt negyedik vasárnapján Márk metropolita a rjazanyi Krisztus születésének szentelt székesegyházban tartott szent liturgiát. Szentbeszédét, amelyet az alábbiakban foglalunk össze, a lelki felemelkedésnek és a világunkban folyó küzdelemnek szentelte:  Continue reading

Márk metropolita születésnapja

Főpásztorunk, Márk metropolita március 31-én ünnepelte születésnapját. Ebben az esztendőben töltötte be ötvenhetedik életévét. Az egyházmegye papi és világi képviselői szívből köszöntik ezen az ünnepen főpásztorukat, és imádsággal kívánják számára Isten irgalmát, az Úr segítségét, lelki és testi erőt főpapi szolgálatában és minden, Krisztus Egyházának javára végzett munkájában! Ιsz pollá éti Dészpota! 

Az isteni parancsolatok és rendelkezések megtartásáról

2021. március 20-án, Nagyböjt első hetének szombatján Márk metropolita a rjazanyi egyházmegyéhez tartozó, Teológus Szent Jánosnak szentelt férfimonostorban tartott szent liturgiát. Tanítását, amelyet az alábbiakban foglalunk össze, a Nagyböjt helyes megtartásának szentelte:  Continue reading