Tyihon püspök kitüntetésben részesítette a Moszkvában tartózkodó magyar kormányküldöttség tagjait

smnsJanuár 9-én, Szent István apostol, archidiakónus és első vértanú ónaptár szerinti ünnepén, Tyihon podolszki püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpásztora, aki a moszkvai északkeleti vikáriátus vezetője, szent liturgiát tartott az Alekszejevszkij kerületben található, Istenszülő Tyihvini ikonjának szentelt templomban. A főpásztorral együtt szolgált a vikariátus teljes papsága.

Az ünnepélyes istentiszteleten a Moszkvában tartózkodó magyar kormányküldöttség tagjai is részt vettek: Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész Pál, a Nemzeti Kataszteri Program gazdasági vezetője, Nacsa Lőrinc, az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárság politikai tanácsadója, valamint prot. Kádár Iván, a budapesti Radonyezsi Szent Szergij orosz egyházközség parochusa.  Continue reading

Őszentsége Kirill pátriárka találkozott Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárral

soltes2017.január 8-án, az Uszpenszkij (Nagyboldogasszony) székesegyházban tartott istentisztelet után, Őszentsége Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkája a moszkvai Kremlben, a Granovitaja palotában található rezidenciáján fogadta Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárt.

A megbeszélésen részt vett Soltész Pál, a Nemzeti Kataszteri Program gazdasági vezetője, Nacsa Lőrinc, az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárság politikai tanácsadója, Tyihon podolszki püspök, a magyar ortodox egyházmegye kormányzó főpapja, valamint prot. Kádár Iván, a budapesti Radonyezsi Szent Szergij orosz egyházközség parochusa. Continue reading

A Soltész Miklós vezette magyar küldöttség részt vett Kirill pátriárka ónaptár szerinti Karácsony másnapi istentiszteletén, a moszkvai Kremlben

usp2017.január 8-án, Karácsony másnapján, a Szentséges Istenszülő főünnepén, Kirill pátriárka tartotta a szent liturgiát a pátriárkai Uszpenszkij (Nagyboldogasszony) székesegyházban, amely a moszkvai Kremlben található, és amelyet tv csatornák egyenes adásban közvetítettek. A pátriárkával – több főpap és a moszkvai papság részvételével – Tyihon podolszki püspök, egyházmegyénk kormányzója is együtt szolgált.

Az ünnepi istentiszteleten magyar küldöttség is jelen volt, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész Pál, a Nemzeti Kataszteri Program gazdasági vezetője, Nacsa Lőrinc, az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárság politikai tanácsadója, valamint prot. Kádár Iván, a budapesti Radonyezsi Szent Szergij orosz egyházközség parochusa személyében.  Continue reading

Tyihon püspök ónaptár szerinti karácsonyesti szolgálata Kirill pátriárkával, Moszkvában

sm17Január 6-ról 7-re virradó éjjel, amely Krisztus Urunk Születésének ünnepe az ónaptár szerint, Kirill pátriárka a moszkvai Megváltó Krisztus székesegyházban végezte az ünnepi karácsonyi szolgálatokat, a nagy lenyugvási istentiszteletet, a hajnalit, majd Aryanyszájú szent János liturgiáját, amelyet a „Pervij” és a „Rosszija 1” tv állomás egyenes adásban, a „Szpasz” internetes változata szintén egyenes adásban és hallássérültek számára készült tolmácsolásban közvetített. Az istentiszteletet a „patriarhija.ru” oldalon, az Egyház hivatalos honlapján is követni lehetett. A szolgálat kezdete előtt Kirill pátriárka karácsonyi köszöntéssel fordult a tévé nézőkhöz.

A pátriárkával együtt szolgálók főpapok között ott volt Tyihon podolszki püspök atya is, Kirill pátriárka vikáriusa.  Continue reading

IFJÚSÁGI–FELNŐTT KATEKÉZIS 

A gyermek Jézus a templomban úja budapesti Petőfi-téri Nagyboldogasszony templomban, a 2016/2017-es tanév II., tavaszi félévében, szerdai napokon, az 5 órakor kezdődő esti vecsernye után, 6-tól fél 8-ig (egyházi és állami ünnepek kivételével) és minden hónap negyedik vasárnapján, a 10 órakor kezdődő szent liturgia után.

Continue reading

Tyihon püspök atya karácsonyi szolgálata Karácsony harmadnapján, Szent István első vértanú és Tours-i Szent Márton ünnepén

smmDecember 27-én, Karácsony harmadik napján kormányzó főpapunk a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházban tartott ünnepi szent liturgiát Juraj (György) nagymihályi és kassai érsek közös szolgálatával, aki papjai és hívei kíséretében a Cseh és Szlovák földek Egyházából jött el hozzánk erre a napra. A Karácsony harmadik napja azért is bizonyult kivételes ünnepnek, mert a Szlovákiából érkezett testvérekkel együtt ezen a napon történt megemlékezés Szent István archidiakónus és első vértanúról, valamint Tours-i Szent Márton, földünk szülöttjének 1700 éves évfordulójáról, akit a szlovákiai ortodox keresztények is büszkén vallanak saját szentjüknek Szent István, országalapító királyunkkal együtt.  Continue reading

Tyihon püspök atya karácsonyi szolgálata Nyíregyházán

smnDecember 26-án, Karácsony másodnapján, a Szentséges Istenszülő főünnepén, Tyihon podolszki püspök atya, Egyházmegyénk kormányzója a nyíregyházi Szent György Nagyvértanú templomban végzett szent liturgiát egyházmegyénk papjai, Krank József nyíregyházi parochus és Tatárka Kirill lelkész, valamint Szegedi Szabolcs István diakónus segédlete mellett. A hívő közösség tagjai örömmel várták főpásztoruk látogatását, és nem sokkal 9 óra előtt meg is telt a szépen berendezett kápolna. Az énekes szolgálatot a közösség kis kórusa adta, az apostoli leckét Krank Bence olvasta fel. Tyihon püspök a liturgia során imájában megemlékezett a Fekete-tenger fölött lezuhant utasszállító repülőgép legénységéről és utasairól, megbocsátást és mennyei nyugalmat kérve számukra. A hívők – gyermekek és felnőttek – nagy számban és isteni félelemmel vették magukhoz Krisztus Urunk szent testét és vérét az eucharisztia szentségében.  Continue reading

Karácsonyi főpapi szent liturgia a Nagyboldogasszony templomban

r1December 25-én, Karácsony első napján Tyihon podolszki püspök atya, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzója főpapi szent liturgiát tartott a budapesti, Petőfi téri Nagyboldogasszony templomban. Az ünnepi liturgián a főpappal együtt szolgáltak: prot. Magyar István, Dmitrij Kornyilov, Szvjatoszlav Bulah papok, a diakónusi szolgálatot pedig Dadányi Miklós protodiakónus vezette Vajna-Éliás István és Vlagyimir Csepizsov diakónusok segédletével.  Continue reading

Őszentsége Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkájának karácsonyi üzenete az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

karacsony-2Excellenciás főpásztorok, tisztelendő atyák és diakónusok, istenfélő szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivéreim és nővéreim!

Karácsony szent éjjelén szívből köszöntelek Mindnyájatokat, és lelkem mélyéből kívánok Nektek áldott ünnepeket Krisztus Születésének napján, amely betöltötte az ősi ígéreteket az emberi nem üdvözítéséről, mely a Teremtő kimondhatatlan szeretetének az ünnepe teremtése iránt, a Messiás, az Isten Fia világba való eljövetelének a napja. Continue reading