Márk metropolita utasítása az istentiszteletek megtartásával kapcsolatban

Kedves papok és hívők a Magyar Egyházmegyében!

A koronavírus járványban megbetegedők számának növekedése megerősíti azoknak a járvány további terjedését megakadályozó óvintézkedéseknek a szükségességét, amelyeket még Kirill pátriárka Őszentsége rendelt kell.

A magyar állami hatóságok elrendelték, hogy április 27-től a tömegközlekedésben, az üzletekben és más, az emberek által sűrűn látogatott helyeken csak szájmaszk viselésével lehet megjelenni.

Ezzel kapcsolatban egyházmegyénk főpásztora, Márk metropolita, április 27-től, további másfajta rendelkezésig, nem ad áldást az Egyházmegye papjainak hívők részvételével végzett istentiszteletek megtartására egészségügyi védőeszközök (szájmaszkok) viselése nélkül.

Continue reading

Márk metropolita prédikációja Szűz Mária oltalma ünnepén 

Szűz Mária oltalmának napját (okt. 1/14.) különleges tisztelet övezi az orosz keresztények körében. Úgy tartják, hogy Oroszföldön Andrej Bogoljubszkij fejedelem építtette az első Szűz Mária oltalmának szentelt templomot a XII. században. Azóta is nem kevés templom és monostor épült az ünnep tiszteletére. Az egyik ilyen a rjazanyi megyében található Mervino falu régi temploma. Október 14-én, Szűz Mária oltalma ünnepén Márk metropolita ebben a templomban végzett főpapi liturgiát. Főpásztorunk arra a kérdésre tért ki beszédében, hogy milyen szerepet játszik az egyes emberek, népek és országok életében Istennek Szülője. Gondolatait az alábbiakban foglaljuk össze:  Continue reading

Márk metropolita Szent Kharitón hitvallóról

Október 11-én, vasárnap főpásztorunk ismét a rjazanyi Nagyboldogasszony székesegyházban tartott szent liturgiát, és igehirdetésében, a mostani embert próbáló időkben, a hívők előtt egy ókeresztény hitvalló, Szent Kharitón (szept. 28/okt. 11.) életpéldáját elevenítette fel:  Continue reading

Márk metropolita a szeretetről

Szent János apostol és evangélista (szept. 26/okt. 9) ónaptár szerint ünnepén, október 9-én főpásztorunk a rjazanyi metropóliához tartozó, a 12. sz. végén alapított, Teológus Szent Jánosnak szentelt férfimonostorban tartott szent liturgiát. Az ünnepen mondott prédikációját az alábbiakban foglaljuk össze:  Continue reading

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2020. év OKTÓBER hónapjára az újnaptár szerint

1. Szűz Mária Oltalma (a szláv és a román helyi egyházak liturgikus hagyománya szerint).

Szent Ananiás apostol a Hetven közül (I. sz.). Énekszerző Szent Romanosz (V-VI. sz.).

Zsid. 9,1-7; Lk 10,38-42;11,27-28.

2. Antiokhiai Szent Ciprián püspök vértanú és Szent Jusztina vértanú szűz (IV. sz.). Szent Dávid és Konstantin grúz vértanú hercegek (VIII. sz.). Krisztusért balga Boldog Ciprián szuzdali csodatévő (XVII. sz.).

3. Areopagita Szent Dénes athéni püspök vértanú (I. sz.). Alexandriai Szent Dénes püspök vértanú és tanítványai (268).  Continue reading

Egy őszi ünnep a húsvéti szertartás szerint 

Az egyház őszi ünnepeinek sorában van egy, amely a legnagyobb ünnepet, a Húsvétot juttatja eszünkbe: a jeruzsálemi Szent Feltámadás templom fölszentelése, illetve ahogy Oroszországban nevezik, a “Voszkreszenyije szlovuscseje” (a “Feltámadásról nevezett”, szept. 13/26.). Azokban a templomokban, amelyeket ennek az ünnepnek a tiszteletére építettek, ezen a napon húsvéti szertartás szerint végzik a liturgiát.  Continue reading

Isten akaratának eszköze. Liturgia Mózes próféta ünnepén

Szeptember 17-én, Mózes próféta ónaptár szerinti ünnepén (szept. 4/17.), Márk metropolita a rjazanyi Nagyboldogasszony székesegyházban végzett főpapi szent liturgiát. Prédikációjában az Ószövetség egyik legnagyobb alakját idézte fel, aki Isten akaratának hűséges eszközévé vált, és akinek Isten kinyilatkoztatást adott a létezésről, a világ és az ember teremtésének titkáról:  Continue reading

„Akinek az Egyház nem anyja, annak Isten nem Atyja”

Szeptember 13-án, vasárnap, Szt. Ciprián karthágói püspök vértanú ónaptár szerint ünnepén (†258, aug. 31/szept. 13.), Márk metropolita a rjazanyi Nagyboldogasszony székesegyházban tartott főpapi szent liturgiát. Prédikációját, amelyet a karthágói püspök vértanú emlékének szentelt, az alábbiakban foglaljuk össze:  Continue reading

Főpapi liturgia szeptember 6-án, Szent Péter moszkvai metropolita ereklyéi átvitelének ünnepén

Ónaptár szerint szeptember 6-án ünnepli az ortodox egyház Csodatévő Szent Péter moszkvai metropolita (1479) ereklyéi átvitelének emlékét. Ezen a napon Márk metropolita a rjazanyi Nagyboldogasszony székesegyházban tartott főpapi szent liturgiát. Főpásztorunk arról a kiemelkedő szerepről beszélt, amelyet Péter, a szent főpap játszott az orosz ortodox egyház történetében, és az egyénre, a közösségekre, sőt egész népekre kiáradó isteni áldás jelentőségéről. Számunkra, magyarok számára is tanulságos elmélkedését az alábbiakban foglaljuk össze:  Continue reading

EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2020. ÉV SZEPTEMBER HÓNAPJÁRA

1. Az egyházi év kezdete (Indiktosz).

Idősebb Oszlopos Szent Simeon és Szent Márta (Csodás-hegyi Oszlopos Szent Simeon anyja).

1Tim 2,1-7; Lk 4,16-22.

2. Szent Mamasz gangrai (Kis-Ázsia) vértanú (3. sz.). Böjtölő Szent János konstantinápolyi érsek (595).

3. Szent Anthimosz nikomédiai püspök vértanú. Szentéletű Theoktisztosz, Nagy Szent Euthümiosz szerzetestársa.  Continue reading