Ortodox Egyházi Kalendárium a 2018. év NOVEMBER hónapjára

1. Szent, Csodatévő és Ingyen gyógyító Kozma és Damján (Kis-Ázsia, IV. sz.).

2. Szent Victorinus, poetovioi (Ptuj, Szlovénia) püspökvértanú. Szent Akindünosz, Pégasziosz, Afthonisz, Elpidéforosz és Anempodisztosz, perzsiai vértanúk (IV. sz.).

3. Szülők (elhunytak) Szent Demeter szombatja.

Szent Akepszimasz püspök, József pap és Aeithalasz diakónus, perzsiai vértanúk (IV. sz.). Szent György nagyvértanú ereklyéinek átvitele és templomának fölszentelése a palesztinai Liddában (IV. sz.)

1 Thessz 4,13-17; Jn 5,24-30.  Continue reading

Antal érsek fölszentelésének évfordulója a Novogyevicsi monostorban

Fölszentelésének harmadik évfordulóján, október 26-án, az „Ibér Szűzanya” ikonjának ünnepén Egyházmegyénk főpapja a moszkvai Novogyevicsi női monostorban szolgált együtt Kirill pátriárkával. A monostor Nagyboldogasszony templomában őrzött Ibér Szűzanya csodatévő ikonját, amely az áthoszi Iviron monostor ikonjának a legrégebbi mása, 1648-ban hozták az Áthosz hegyről Moszkvába, és háromszázötven éven át a Novogyevicsi monostorban őrizték. Miután a monostort a bolsevik hatalomátvétel után bezárták, az ikon az Állami Történeti Múzeumba került. 2012. május 6-án Putyin, az Orosz Föderáció elnöke adta vissza az Egyháznak. Az ünnepen, több kormányzati tisztviselő mellett, számos főpap, pap és szerzetes vett részt Moszkvából és környékéről. Eisz polla eti, deszpota!

Az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusának 2018. október 15-i határozata az ukrajnai egyházi helyzettel és a Konstantinápolyi Egyházhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban

A Szent Szinódus az október 15-én hozott határozata után tájékoztató körlevelet küldött egyházmegyéi számára a templomokban való kihirdetés céljából, amelyben ez áll:

A Konstantinápolyi Patriarkátus tovább folytatódó kánonellenes tevékenységének következtében kijelentjük, hogy a továbbiakban nem lehetséges fenntartani vele az eucharisztikus közösséget” (271. sz. Jegyzőkönyv, 2018. okt. 15.).  Continue reading

Antal érsek születésnapi köszöntése

Október 12. a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja, Antal Budapest-bécsi érsek születésnapja. Ezen a napon az Egyházmegye papjai és hívei szívből köszöntik szeretett főpásztorukat, imádságukban kérik, hogy a jó Isten adjon számára bőséges kegyelmet, jó egészséget magas és felelős beosztásában, Szent Egyházunk javára!

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2018. év OKTÓBER hónapjára az újnaptár szerint

1 Szűz Mária Oltalma (a szláv és a román helyi egyházakliturgikus hagyománya szerint).

Szent Ananiás apostol a Hetven közül (I. sz.). Énekszerző Szent Romanosz (V-VI. sz.).

Zsid. 9,1-7; Lk 10,38-42; 11,27-28.

2. Antiokhiai Szent Ciprián püspök vértanú és Szent Jusztina vértanú szűz (IV. sz.). Szent Dávid és Konstantin, grúz vértanú hercegek (VIII. sz.). Krisztusért balga Boldog Ciprián, szuzdalicsodatévő (XVII. sz.).

Areopagita Szent Dénes, athéni püspök vértanú (I. sz.) Continue reading

Antal érsek találkozója Orbán Viktor miniszterelnökkel

Antal Bécsi-budapesti érsek 2018. szeptember 14-én, a Szent Kereszt Felmagasztalásának napján találkozott Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével Budapesten. A találkozóra és a megbeszélésre a parlament épületében került sor. A miniszterelnök részéről Balla János külügyi tanácsadó és Konkoly Norbert, Magyarország újonnan kinevezett moszkvai nagykövete vett részt, az érsek atya részéről pedig prot. Tatárka Kirill, a Magyar ortodox Egyházmegye titkára, valamint Bulah Szvjatoszlav érseki munkatárs-tanácsos.  Continue reading

Az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusának nyilatkozata a Konstantinápolyi Patriarkátus törvényellenes behatolásáról az Orosz Ortodox Egyház kánoni területére

A nyilatkozat az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusának rendkívüli, 2018. szeptember 14. ülésén került elfogadásra (69. sz. feljegyzés). 

Az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusa mély sajnálattal és fájdalommal fogadta a Konstantinápolyi Patriarkátus Szent Szinódusának nyilatkozatát arról, hogy „exarchákat” nevez ki Kijevbe. Ez a döntés az Orosz Ortodox Egyház elöljárójának és Onufrij, Kijev és egész Ukrajna metropolitájának – az Ukrajnai Ortodox Egyház egyetlen kanonikus fejének – egyetértése nélkül született, ami az egyházjog durva megsértése, egy helyi egyház behatolása a másik kánoni területére. Ezen kívül, a Konstantinápolyi Patriarkátus úgy fémjelzi az „exarchák” kinevezését, mint ami az Ukrajnának megadandó „autokefalitás” megvalósításának egyik állomása, és a tervek szerint visszafordíthatatlan, végre fogják hajtani.  Continue reading

IFJÚSÁGI–FELNŐTT KATEKÉZIS

a budapesti Petőfi-téri Nagyboldogasszony templomban, a 2018/2019-es tanév I., őszi félévében, szerdai napokon, 6-tól fél 8-ig, az 5 órakor kezdődő esti vecsernye után (egyházi és állami ünnepek kivételével), és minden hónap negyedik vasárnapján, a 10 órakor kezdődő szent liturgia után.

Helyszíne: a Petőfi-téri Nagyboldogasszony templom közösségi és hittanterme.  Continue reading

EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2018. ÉV SZEPTEMBER HÓNAPJÁRA

1. Az egyházi év kezdete (Indiktosz).

Idősebb Oszlopos Szent Simeon és Szent Márta, Oszlopos Szent Simeon anyja.

1Tim 2,1-7; Lk 4,16-22.

2. vasárnap: Pünkösd utáni 14. vasárnap. (Tanévnyitó.)

Szent Mamasz gangrai (Kis-Ázsia) vértanú (3. sz.). Böjtölő Szent János konstantinápolyi érsek (†595).

2Kor 1,21-2,4; Mt 22,1-14. Ötödik hang.  Continue reading

Szent István király ünnepe a budapesti Petőfi téri székesegyházban és a fővárosban, Antal érsek szolgálatával

2018. augusztus 20-án, Szent István apostoli király napján, nemzeti ünnepünkön főpapi szent liturgia volt a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházban Antal Bécsi-budapesti érsek vezetésével. A főpappal a budapesti magyar és orosz papok, diakónusok, valamint a hévízi és az ürömi parochus szolgáltak együtt. Az egyházmegye többi papja saját templomában tartotta meg Szent István király ünnepét. A főpapi istentisztelet magyar és egyházi szláv nyelven folyt.  Continue reading