Szent Miklós ünnepe az egyházmegye tulajdonába visszakerült Tokaji templomban

2018. május 12-én, szombaton, Szent Miklós püspök ereklyéinek Bariba történő átvitelét ünnepelték a szent tiszteletére szentelt tokaji ortodox templomban. A csodatevő főpapnak ez a nyári ünnepe évek óta különös jelentőséggel bír az együtt ünneplők számára, mert a szent ereklyéinek csodálatos megmenekülése a tiszteletére szentelt tokaji templom megmenekülését is előábrázolta.  Continue reading

EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2018. ÉV MÁJUS HÓNAPJÁRA az ÚJNAPTÁR SZERINT

1. Szent Jeremiás próféta. Perzsa Szent Bata papvértanú.

2. Pünkösdfelező szerda.

Szent Heszperosz, Zóé és gyermekeik, Küriakosz és Theodulosz frígiai vértanúk. Nagy Szent Atanáz alexandriai érsek ereklyéinek átvitele.

ApCsel 14,6-18; Jn 7,14-30. Kis vízszentelés.

(Hal fogyasztása meg van engedve.)

3. Szent Timóteus papvértanú és felesége Maura vértanúnő. Continue reading

Kirill pátriárka levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnöknek a 2018-as parlamenti választásokon aratott győzelemhez

Őexcellenciája Orbán Viktor úrnak A Magyar Köztársaság miniszterelnökének

Excellenciás, tisztelt Miniszterelnök Úr!

Fogadja szívből jövő köszöntésemet a parlamenti választásokon elért győzelem alkalmából, amelynek eredményeképpen az Ön által vezetett pártszövetség elnyerte a szavazatok többségét Continue reading

Főpapi liturgia a húsvéti ünnepkörben, a budapesti Nagyboldogasszony templomban

Április 16-án, a Tamás Vasárnapját követő hétfőn, Antal Bécsi-budapesti érsek főpapi szent liturgiát tartott a Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyházban. A húsvéti ünnepkörben tartott istentiszteleten csaknem az egész egyházmegyei papság részt vett, és a hívők közül is sokan eljöttek, hogy megosszák főpapjukkal a Húsvét örömét.  Continue reading

Az Úrban szeretett főpásztorok, tiszteletreméltó lelkipásztorok és diakónusok, istenszerető szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivérek és nővérek!

A Megváltó halottakból való feltámadása fölött érzett fényes örömmel, szívből köszöntelek mindnyájatokat az ünnepek ünnepe, Krisztus Húsvétja alkalmából, az élet köszöntésével:

KRISZTUS FELTÁMADT!

A hit nagy lakomájára, a lélek nagy ünnepére kapunk most mindannyian meghívást. Istennek Egyszülött Fia a világba jött, kiállta a szenvedéseket és a kereszthalált, és a Mennyei Atya akaratából győzedelmesen felkelt a sírból! Jézus feltámadt és „elnyelte a halált a diadal” (1Kor 15,54). Feltámadt és az egész világ örvendezik! Az Úr lerontotta a poklot, és megsemmisítette az ördög hatalmát. Mindezt pedig azért cselekedte az emberszerető Isten, „hogy fiaivá fogadjon Jézus Krisztus által (…), akiben számunkra a megváltás van az ő vére által” (Ef 1,4-5.7).  Continue reading

Április 8-i ortodox „Örömhír” a Duna Televízióban

Április 8-án, az ortodox Húsvét vasárnapján, délelőtt 9.29 órai kezdettel “Hajnali gondolatokat” sugároz a „Duna World” Televízió a húsvéti ünnepek jegyében. (A Feltámadott Krisztus megjelenik a Genezáreti tónál)
Ugyanaznap, 10.55-kor az idei első “Örömhír” adás is jelentkezik a „Duna” Tv-ben. Az adás tartalmából: A debreceni Szentháromság templom kórusának koncertje a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházban; emlékezés a nemrég elhunyt Kalota József atyára; Kirill atya gondolatai megváltásról, Húsvétról, feltámadásról. A műsort az adást követő három hétig lehet megtekinteni a tv műsortárában, a következő címen:

http://www.mediaklikk.hu/video/ortodox-oromhir-2018-04-08-i-adas
I. T.

Beszámoló Antal érsek márciusi, tokaji látogatásáról

Amint az egyházmegyei honlap korábban hírt adott róla, 2018. március 9-én Antal érsek atya, Északkelet-magyarországi útja során látogatást tett Tokajban. A délelőtti miskolci látogatást követően főpapunk a kora délutáni órákban érkezett Tokajba, ahol az Egyházmegye tokaji megbízottja, Szegedi Szabolcs István diakónus fogadta. Continue reading

Antal érsek látogatásai a Magyar Ortodox Egyházmegye egyházközségeiben

18.március 9-én Antal Bécsi-budapesti érsek az Egyházmegye három egyházközségét kereste fel Északkelet-Magyarországon.

9-én reggel első útja Miskolcra vezetett, Bulah Szvjatoszlav pap kíséretében, ahol Krank József parochus és a hívők fogadták a Szentháromság templom kapujában. Érsekünk megtekintette a templomot, megismerkedett az egyházközség történetével, majd fölkereste a parochia alsó szintén kialakított ortodox múzeumot.  Continue reading

„Együtt Oroszországgal” nemzetközi fórum Moszkvában – magyar egyházmegyés pap részvételével

2018.március 5-én nemzetközi fórumot tartottak a moszkvai Nemzetközi Kereskedelmi Központ kongresszusi termében, amelynek munkájában az „Orosz világ” alapítvány meghívására és Antal érsek áldásával prot. Kim Nyikolaj atya, a Magyar Ortodox Egyházmegye hévízi papja is részt vett. Az oroszországi civil, politikai, parlamenti, diplomáciai, kulturális, irodalmi, akadémiai és ortodox egyházi élet képviselőin kívül a világ 84 országából érkeztek küldöttek a fórumra.  Continue reading