Orbán Viktor a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzójával tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök kedden délelőtt az Országházban fogadta Tyihon podolszki püspököt, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzóját – tájékoztatta a kormany.hu-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.
A megbeszélésen részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke is.  Continue reading

Pünkösd Hetére

„Úgy éljetek, mint a világosság gyermekei” (Efezusiakhoz 5,8-9)

Pünkösd ünnepi ikonján a tizenkét apostolt látjuk, fölöttük a szétoszló lángnyelvek alakjában leszálló Szentlelket. A kép alján, sötét „barlangban” viszont egy aggastyánt, aki kendőt tart a kezében. Az ikonnak ez a részlete nem fejthető meg segítség nélkül, magyarázatra szorul: az aggastyán az egész világon szétszóródott pogány nemzeteket jelképezi, akik lelki értelemben még „sötétségben, a halál országában és árnyákéban” ülnek (Mt 4,16), de várják a világosság megjelenését, a Szentlélek kiáradását és ajándékait. Ez a világosság – a Szentlélek kiáradása által – Krisztus világossága, aki maga az „igazi világosság” (Jn 1,9).  Continue reading

Három egyházközség tartotta oltárünnepét Pünkösdkor a Magyar Egyházmegyében

Június 4-én, Pünkösd vasárnap három templom is oltárünnepét tartotta Egyházmegyénkben: a miskolci, a debreceni és a budapesti Nagyboldogasszony templom, ahol egy egyházi szláv nyelvű, a Szentháromságnak szentelt és az ónaptárt követő egyházközség is helyet kapott. Isten segítse kegyelmével mindhárom egyházközség szolgálattévőit és híveit!  Continue reading

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2017. év június hónapjára

az ÚJNAPTÁR SZERINT
1. Filozófus Szent Jusztin vértanú és társai, Kharitón, Kharitó, Euelpisztosz, Hierax, Peón, Liberianusz.
2. Szent Nikéforosz, konstantinápolyi érsek, az ikontisztelet hitvallója.
(A Menybemenetel ünnepkörének vége. A hal fogyasztása meg van engedve.)
3. Pünkösd Szombatja. Halottak emlékezete.
Szent Lucillianusz vértanú és társai, Klaudiusz, Hüpatiosz, Pál, Dénes gyermekek, Paula vértanú szűz.
ApCsel 28,1-31; Jn 21,15-25; Elhunytaknak: 1Kor 15,47-57; Jn 6,35-39.  Continue reading

Gyászszertartás az egyiptomi és manchesteri áldozatokért

 

Május 28-án, az I. egyetemes zsinat atyáinak vasárnapján, a szent liturgia után halotti emlékszertartást tartottunk szegedi templomunkban a múlt hétfőn Manchesterben és pénteken Egyiptomban meggyilkolt  áldozatokért. Azért ölték meg őket iszlamista szélsőségesek, mert Krisztus követőinek tartották őket. A könnyűzenei koncertre látogató fiatalokról feltétezték, hogy „keresztesek”, az egyiptomiakról pedig tudták, hogy mind keresztények. A manchesteri tízen- és huszonévesek között bizonyára voltak megkeresztelt fiúk, lányok, talán templomba járók is, ám lehetséges, hogy többen közülük meg sem voltak megkeresztelve. De mivel a merénylők szándéka szerint Krisztus Urunkért ölték meg őket, mindnyájukat, névtelenül imáinkba foglaltuk.  Continue reading

Szent Cirill és Metód magyarországi missziójának 1150. évfordulója

Több mint tizenegy évszázad telt el azóta, hogy a szlávok apostolai az egykori Pannónia földjére érkeztek. Ebből az alkalomból jubileumi ünnepségek voltak Zalaváron, azon a helyen, ahol a történeti és archeológiai kutatások szerint a szent szaloniki testvérek egykori egyházi központja volt. A falutól nem messze fekvő emlékparkban, ahol a Szent István templom áll – a helyi egyházi és önkormányzati vezetőkkel egyetértésben – ortodox ikonosztáz felállítására és felszentelésére került sor. A felszentelést prot. Kim Nyikolaj atya, hévízi ortodox parochus végezte. Continue reading

Csodatévő Szent Miklós ereklyéi első ízben hagyták el Barit

2017.május 22-én, Csodatévő Szent Miklós ereklyéinek Mürából Bariba való átvitelének (1087) ónaptár szerinti ünnepén Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkája szent liturgiát tartott a moszkvai Megváltó Krisztus székesegyházban, abból az alkalomból, hogy az ünnep előestéjén az olaszországi Bariból a székesegyházba érkezett a szent főpap ereklyéinek egy darabja, díszes ereklyetartóban.  Continue reading

Májusi Szent Miklós ünnep Tokajban

Május 20-án, szombaton, Csodatévő Szent Miklós mürai püspök ereklyéinek Báriba történő átvitelének ünnepére (május 9./22.), közös szent liturgiára gyűltek egybe a magyar egyházmegye papjai és hívei a tokaji Szent Miklós templomban, amely az irgalmas és csodatévő főpapnak van szentelve. Nemcsak hazánk különböző városaiból, hanem Ukrajnából is érkeztek papok az ünnepre. A közös szolgálatot, amelyen együtt szolgáltak a magyar egyházmegye papjai és a Kárpátaljáról érkezett vendég lelkészek, prot. Kim Nyikolaj, hévízi parochus vezette Szegedi Szabolcs István diakónus, tokaji megbízott segédletével, a debreceni Szentháromság templom kórusának kíséretében, amelyet az egyházközség parochusa, Sípos Barnabás vezényelt.  Continue reading

Egyházmegyénk főpásztora és moszkvai nagykövetünk találkozója

Tyihon püspök, egyházmegyénk főpásztora, aki egyben a Moszkvai Északkeleti Vikariátus kormányzója, május 19-én találkozott Balla Jánossal, Magyarországnak az Oroszországi Föderációban akkreditált nagykövetével Moszkvában. A találkozó fő témája Kirill pátriárka közelgő, magyarországi látogatásának előkészítése volt, valamint az útjával összefüggő szervezési kérdések.  Continue reading