Főpapi liturgia Budapesten

2022. szeptember 25-én, pünkösd utáni 15. vasárnapon Főtisztelendő Hilarion Budapesti és Magyarországi metropolita a budapesti Szentháromság egyházközségben tartott Isteni Liturgiát, amelyen az egyházközség parókusa, Dimitry Kornyilov, a Szentháromság egyházközség papja, Szvjatoszlav Bulakh és Vlagyimir Csepizsov diakónus vett részt.  Continue reading

Főpapi istentisztelet Kisboldogasszony ónaptár szerinti ünnepén

2022. szeptember 21-én, Kisboldogasszony ónaptár szerinti ünnepén (szept. 8/21.) Hilarion Budapest-magyarországi metropolita főpapi szent liturgiát tartott a budapesti Nagyboldogasszony templomban, a Szentháromság egyházközségben, az egyházközség papjainak közös szolgálatával.

Continue reading

Főpapi liturgia Budapesten

2022. szeptember 18-án, a pünkösd utáni 14. vasárnapon a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházban Isteni Liturgiát tartottak Főtisztelendő Hilarion Budapesti és Magyarországi metropolita vezetésével. A liturgián szolgált a Szentháromság egyházközség parókusa Dimitrij Kornyilov, Szvjatoszlav Bulakh az egyházközség papja, valamint Vlagyimir Csepizsov diakónus.  Continue reading

Új ikonok az ürömi Szent Alexandra templom számára

2022. szeptember 17-én, Törvényhozó és Istent látó Szent Mózes próféta ónaptár szerinti emléknapján (szept. 4/17.), Hilarion Budapest-magyarországi metropolita szent liturgiát tartott az ürömi Szent Alexandra vértanú császárnőnek szentelt templomban, Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő és magyar nádorné (†1801) nyugvóhelyén.  Continue reading

Kirill pátriárka. Gondolatok az év minden napjára

A kiadvány gondosan válogatott prédikációrészleteken, tudományos cikkeken, riportokon, beszédeken, könyveken, Kirill pátriárkával készült interjúkon alapszik, amelyek több mint 35 év-nyi lelkipásztori szolgálatát és teológiai tevékenységét öleli fel — 1980-tól 2016-ig. A könyv lapjain az olvasó úgy ismerheti meg Kirill pátriárkát, mint Krisztus Egyházának pásztorát, korunk aktuális kérdéseivel foglalkozó gondolkodót, mély lelki tapasz-talattal és az igehirdetés egyedi karizmájával rendelkező embert.  Continue reading

Pátriárkai kitüntetés Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes részére

2022. szeptember 13-án, a magyar kormány épületében nyújtotta át Hilarion Budapest-magyarországi metropolita Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes részére a „Dicsőség és becsület” rend II. fokozatát. Erre a magas kitüntetésre Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkája találta méltónak a magyar politikust, elismerve ezzel a Budapest-magyarországi Egyházmegye részére nyújtott segítségét és megemlékezve hatvanadik születésnapjáról.  Continue reading

Hilarion metropolita videója a Bibliáról: „Mit kell róla tudni és hogyan kell olvasni?”

Bárhol nyitom is ki a Bibliát, semmit sem értek! Nemzetségtáblákat találok és szertartások érthetetlen leírását…” A valóság az, hogy a Bibliának, az Egyház fő Könyvének, van egy rendkívüli sajátossága: saját magát magyarázza. Fontos tudni, honnan kezdjük el olvasni és milyen sorrendben folytassuk az olvasást.Főpásztorunk ebben a kérdésben osztja meg ajánlásait. Ezenkívül a videóban olyan fontos tények hangzanak el a Bibliáról, amelyeket minden művelt embernek tudnia kell. 

Continue reading

Porfirije szerb pátriárka látogatása Magyarországon, Hilarion metropolitarészvételével

2022. szeptember harmadikán hálaadó istentisztelet volt a budapesti, Szerb utcai szerb ortodox templomban, amelyet a Magyarországon hivatalos látogatáson tartózkodó Porfirije szerb pátriárka vezetett. Lukijan budai szerb ortodox püspök meghívására Hilarion metropolita is részt vett az ünnepi istentiszteleten, melynek végén a szerb ortodox egyház elöljárója köszöntötte a helyi ortodox egyházak képviselőit, és a jelenlévők előtt felelevenítette a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye történetét. Külön kiemelte Lukijan püspök egyházmegyei szolgálatát, kiemelkedő érdemeit, és köszöntötte húszéves jubileuma alkalmából a budai püspöki székben.  Continue reading

A Vörös Kereszt kitüntető levele a hévízi egyházközség részére

2022. szeptember elsején nyújtotta át Kapcsándy Mária, a hévízi Vöröskereszt kirendeltség vezetője Vajna-Éliás Istvánnak az egyházközség diakónusának az oklevelet, amelyben nagyra értékelik a hévízi egyházközség tevékeny részvételét az ukrajnai menekültek megsegítésének programjában. István diakónus atya folyamatosan részt vesz a Vöröskereszt által szervezett számos program megszervezésében és lebonyolításában, amikor már menekültek tízezrei érkeztek és érkeznek továbbra is Magyarországra. Az egyházközség hívei is minden lehetséges segítséget megadnak ebben a munkában. Az egyházközség ezúton is kifejezi köszönetét Kapcsándy Máriának a magas elismerésért a részvételért a jótékonysági és más szociális kezdeményezésekben, azzal a reménnyel, hogy ez az együttműködés a jövőben is folytatódik.  Continue reading

Hilarion metropolita találkozása Balogh Zoltánnal, a Református Szinódus elnökével

2022. augusztus 29-én főpásztorunk, Hilarion Budapest-magyarországi metropolita találkozott Dr. Balogh Zoltán, Dunamelléki református püspökkel, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnökével. A találkozás a Budapest-Magyarországi Egyházmegye püspöki hivatalában történt.  Continue reading