Szent és igaz Anna, a Szentséges Istenszülő Anyjának emlékezete (júl. 25./aug. 7.)

A Szentséges Istenszülő Joakimtól és Annától, a „szent és igaz istenősöktől” született, akik hosszú ideig gyermektelenek maradtak, de kérték az Urat, ajándékozzon számukra gyermeket. Már idős korban voltak, amikor kérésük teljesült, és a Szentséges Szűz Mária szülei lettek. Joakim és Anna Isten félelmében és igaz hitben nevelték fel Máriát, átadták számára azt, amit a szülőknek kötelességük átadni gyermekeiknek: az Istenben való hitet és az Isten iránti szeretetet. Egész életüket az Úrnak szentelték, egyetlen gyermeküket is Istennek ajánlották.  Continue reading

Ortodox keresztény az, aki ismeri a hitét

2022. július 31-én, Pünkösd utáni 7. vasárnapon, ónaptár szerint a hat egyetemes zsinat atyái vasárnapján főpásztorunk, Hilarion metropolita a Nagyboldogasszony székesegyház Szentháromság egyházközségében tartott főpapi szent liturgiát. Ott elmondott prédikációját az alábbiakban foglaljuk össze:  Continue reading

Sikerek és kudarcok?

Olvasandó: Mt 9,1-8
Urunk Jézus „beszállt a bárkába, átkelt a tengeren és elment a saját városába”.
Miért is szállt be a bárkába? Mert a gadaraiak kérték, hogy „menjen máshová a határukból”. Ne ítéljük el őket, emberek voltak, kishitűek, és nagy félelem lett úrrá rajtuk, amikor látták, hogy bár az ördögtől megszállottak meggyógyultak, de a háromezer sertés – egy egész vagyon – odaveszett. Elküldték az Urat, nem volt többé kívánatos személy azon a vidéken. Emberileg kudarcnak számít. Ám az Úr Jézus nem tartotta annak. Nagy együttérzéssel volt irántuk. Nagy tisztelet volt benne az ember iránt… és nagy alázattal engedelmeskedett. Annyira tiszteli az embert, hogy még a jót, az áldást sem erőlteti rá.  Continue reading

Szárovi Szent Szerafim a Szentlélek megszerzéséről

Egy olyan ember, aki lemondott az élet minden öröméről, nem vett részt a világ dolgaiban, teljes magányban élt, erdőben, vadállatoktól körülvéve, mit tudott nyújtani sokéves remeteségéből? Bizonyára kijöhetett volna komoran, összeszedetten, elgondolkodóan. Mégis, Szent Szerafim megvilágosodva, örvendezően, nemcsak beszélőképességét megőrizve, hanem másokat is meghallgatni képesen jött ki remeteségéből. Nem véletlen, hogy az egész év folyamán minden hozzá járulót így fogadott: „Krisztus feltámadt, kedvesem!”  Continue reading

Hogyan készüljünk a szent eucharisztiára?

A szentáldozásra készülődve „meg kell vizsgálnunk magunkat”, hogy a szentáldozás „ne legyen ítéletünkre vagy kárhozatunkra”, nehogy – Pál apostol szavaiva – testünket, Krisztus tagját „elszakítsuk Krisztustól, és parázna nő tagjává tegyük!” (vö. 1Kor 6,15) Ez akkor történik meg, amikor a Krisztus Szent Titkaiban részesülő ember nem evangéliumi életet él, nem Krisztus parancsait követi. Amikor szentáldozáshoz járulunk, nem csak Krisztust vesszük magunkhoz a kenyér és a bor színében, hanem az egész evangéliumi törvényt, mindazokat az erkölcsi, lelki és más előírásokat, amelyek az Evangéliumban találhatók.  Continue reading

HAON: Jubiláltak a debreceni orthodoxok

Különleges jubileumot ünnepeltek a debreceni Szent Háromság Magyar Orthodox Templomban. Tíz évvel ezelőtt, 2012-ben a Szentéletű Magyar Mózes ereklyéjét kapta ajándékba a felekezet Feodor munkácsi és ungvári metropolitától. E jeles alkalomból látogatott el a templomba és tartott szombat délelőtt főpapi liturgiát Hilarion metropolita, a magyarországi Orosz Orthodox Egyházmegye kormányzó főpapja.  Continue reading

Ilarion metropolita főpásztori látogatása Miskolcon és Tokajban

2022. július 29-én Hilarion metropolita látogatást tett a miskolci Szentháromság templomban, ahol Krank József parochus köszöntötte a főpapot.

Főpásztorunk megismerkedett a templomban folyó felújítási munkák menetével, megtekintette a Miskolci Ortodox Múzeumot és más, az egyházközséghez tartozó helyiségeket, majd megbeszélést folytatott a parochussal és a hívőkkel a miskolci ortodox közösség istentiszteleti és lelki életének kérdéseiről.  Continue reading

Ilarion metropolita legközelebbi szolgálatai Debrecenben és Budapesten

Egyházmegyénk főpásztora 2022. július 30-án, szombaton, a debreceni Szentháromság templomban tart főpapi szent liturgiát reggel 10 órai kezdettel (Debrecen, Késmárk u. 7/c), 31-én vasárnap pedig a budapesti Nagyboldogasszony székesegyház Szentháromság egyházközsége részére, reggel 7:45 órai kezdettel (Petőfi tér 2.), és szeretettel várja a hívőket.

Ilarion metropolita megbeszélése Azbej Tristan államtitkárral

2022. július 26-án Ilarion, Budapest-magyarországi metropolita találkozott Azbej Tristannal, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkárral.

A megbeszélés elején a magyar kormány képviselője melegen üdvözölte főpásztorunkat kinevezése alkalmából, és kifejezte reményét, hogy a jövőben tovább erősödnek Magyarország és az Orosz Ortodox Egyház kapcsolatai az üldözött keresztények megvédelmezése ügyében.  Continue reading

Ilarion metropolita beszél budapesti életéről

Az orosznyelvű, „Iiszusz” (Jézus) elnevezésű ortodox honlap rövid videófilmet készített Ilarion, Budapest-magyarországi metropolitával, budapesti életéről, a Nagyboldogasszony székesegyházról, a helyi ortodox papságról, hívőkről, istentiszteleti életről. Orosz nyelven is tudó híveinknek ajánljuk.

Continue reading

Ilarion metropolita születésnapjára

Július huszonnegyedikén ünnepli Ilarion Budapest-magyarországi metropolita, a Magyar Ortodox Egyházmegye főpásztora, születésnapját. Ebből az alkalomból köszöntötték az Egyházmegye hívei és papsága főpapjukat:

Ezen a napon számos köszöntés érkezik a világ minden tájáról szeretett főpásztorunk címére. A Magyar Egyházmegye hívei és papsága is szeretettel köszöntik főpapjukat, és imádsággal kívánják számára Istennek bőséges segítségét főpásztori szolgálatában, további sikereket munkájában, követői millióinak szeretetét és tiszteletét!

Isz pollá éti, kedves Dészpota!