Szinódusi nyilatkozat a krétai nagy ortodox zsinat összehívásáról

synodAz orosz ortodox egyház szent szinódusa június 13-i ülésén tekintette át a 2016. június 17-26-ra, Kréta szigetére tervezett össz-ortodox zsinat összehívása körül felmerült problémákat, amelynek előkészítésében hosszú évek óta tevékenyen vett részt. Az ülés után elfogadott határozatban, amely részletesen szól a zsinat előkészítésének folyamatáról, és az orosz egyház mostani távolmaradásának okáról, többek között ez áll:  Continue reading

Megkezdte munkáját a nagy ortodox zsinat Kréta szigetén

Krétai.zsinat.16.jún.17.egyházfők.képeAz ortodox zsinat, amely a földrajzi régiók és résztvevői tekintetében valóban nagy, de nem reprezentálja maradéktalanul az egész ortodoxiát, június 17-én, az ortodox Pünkösd péntekén kezdte meg munkáját a görögországi Kréta szigetén, Haniától, a „fővárostól” 22 km-re fekvő festői Goniában működő Ortodox Teológiai Akadémián. A zsinaton a következő tíz autokefál ortodox egyházfő képviselte, püspökei és több száz résztvevő kíséretében, egyházát: Bertalan, konstantinápolyi egyetemes pátriárka, II. Teodor, Alexandria és Afrika pátriárkája, III. Teofil Jeruzsálem és Palesztina pátriárkája, Irinej, szerbiai pátriárka, Dániel, romániai pátriárka, Krizosztom, ciprusi érsek, Jeromos, Athén és Görögország érseke, Száva, Varsó és Lengyelország metropolitája, Anasztáz, Albánia érseke, Rasztiszláv, a Cseh és Szlovák Földek Egyházának érseke.  Continue reading

Kirill pátriárka Áthosz-hegyi zarándokútja

sm1Kirill moszkvai pátriárka május 27-29. között tett zarándokutat a Szent Hegyen, abból az alkalomból, hogy a feljegyzések szerint a történelmi Rusz szerzetesei éppen 1000 éve telepedtek meg az Áthosz-hegyen. Látogatásának első napján, május 27-én először Kariészt, az Áthosz-hegy igazgatási központját kereste fel, és könyörgő istentiszteletet tartott a „Protáto”-ban, a Nagyboldogasszony főtemplomban, ahol a Szűzanya „Valóban méltó” csodatévő ikonja található.  Continue reading

Pünkösd előtti utolsó vasárnapra (Olvasandó: János 17,1-23)

I.egyetemes.zsinat.atyáiAz „I. egyetemes zsinat atyáinak vasárnapja” amely az utolsó Pünkösd előtt , ősi ünnep az Egyházban. Miután Péter, az Úr kérdésére válaszolva és a többi apostol nevében hitvallást tett az Úr Jézus előtt, ”Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” (Mt 16,16), az Úr így válaszolt: „Én pedig mondom neked: Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta.” (Mt 16,18) 
Continue reading

Megjelent a “Szent Hegy titka” 3. kiadása

 

szofronyijKedves Híveink, honlapunk Látogatói! Örömmel értesítünk mindenkit, hogy ismét megjelent Szofronyij (Szaharov) apát, „A SZENT HEGY TITKA – ÁTHOSZI SZILUÁN (1866–1938)  ÉLETE, TANÍTÁSAI  ÉS ÍRÁSAI” immár 3. kiadása az Odigitria és a Jel Kiadó közös gondozásában. A könyv kapható a nagy könyvterjesztők boltjaiban, ill. kedvezményesen megrendelhető a következő világhálós helyeken:  Continue reading

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2016. év június hónapjára

az ÚJNAPTÁR SZERINT 

  1. PünkösdFilozófus Szent Jusztin vértanú és társai, Kharitón, Kharitó, Euelpisztosz, Hierax, Peón, Liberianusz. (A hal fogyasztása meg van engedve.)
  2.  Szent Nikéforosz, konstantinápolyi érsek, az ikontisztelet hitvallója.
  3. Szent Lucillianusz vértanú és társai, Klaudiusz, Hüpatiosz, Pál, Dénes gyermekek, Paula vértanú szűz. (A hal fogyasztása meg van engedve.)
  4. Szent Quirinus-Kerény, sisciai püspökvértanú. Szent Métrofanész, konstantinápolyi érsek. Szent Márta és Mária, Lázár nővérei.
  5. Húsvét utáni hatodik vasárnap. A Vakonszületett Vasárnapja. Szent Dórotheosz, tiruszi püspökvértanú. ApCsel 16,16-34; Jn 9,1-38. Ötödik hang.

Continue reading

Nyári hittantábor gyermekeknek a Vértesben

HT2016Kedves Szülők, Fiatalok, Gyermekek!

Újabb nyári hittantáborba lehet jelentkezni a Magyarországi Ortodox Keresztény Ifjúsági Szövetség (MORISZ) szervezésében, amely hazánk egyik legszebb vidékén, a Vértesben lesz. Tanulás, kirándulás és sport várja a fiatalokat!

Minden további tudnivaló a mellékelt plakáton található. 

Teofil jeruzsálemi pátriárka május végi magyarországi látogatásának krónikája

Patriarh_Ierusalimskij_FeofilA jeruzsálemi pátriárka és kísérete a kormány meghívására érkezett Magyarországra. Látogatásának első napján, május 23-án, hétfőn este a Konstantinápolyi Exarchátus váci utcai Szent István és Szent Hierotheosz-kápolnájában tartott rövid hálaadó istentisztelet Arszeniosz metropolita, a papság, a hívők, valamint kormányzati és követségi képviselők jelenlétében. A pátriárka arról szólt többek között a jelenlévőkhöz intézett köszöntő beszédében, hogy „ha lelkünk és testünk, amely az apostol szerint ’a Szentlélek temploma’, teljességgel megújul Krisztus Urunk követésében, akkor nincs mitől tartanunk a bennünket körülvevő nehézségek láttán, és ez egyúttal jövőnk garanciája is”.  Continue reading

Tyihon püspök atya Húsvét utáni magyarországi látogatásának krónikája

sm2Május 13-án, pénteken reggel főpapi szent liturgia volt a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházban egyházi szláv, magyar és görög nyelven. Tyihon püspökkel együtt szolgált: prot. Imrényi Tibor, prot. Kádár Iván, prot. Magyar István, prot. Nyikolaj Kim, Krank József, Tatárka Kirill, Szvjatoszlav Bulah papok, valamint Vlagyimir Csepizsov diakónus. Sipos Barnabás pap, a debreceni vasútvonalon történt technikai hiba miatt az istentisztelet végére ért Budapestre.  Continue reading

Orosz honlap interjúja prot. Nyikolaj Kim atyával

rusmirA „Russzkij Mir Alapítvány” tájékoztató honlapja ─ tudósítója, Georgij Oszipov tollából ─ interjút közölt prot. Nyikolaj Kim atyával, a hévízi „Életet adó Forrás” egyházközség parochusával a hévízi orosz egyházközség múltjáról, jelenéről, jövőjéről és a tervbe vett templomépítésről. 

Az orosz nyelvű beszélgetés teljes terjedelmében itt olvasható.