Kirill pátriárka levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnöknek a 2018-as parlamenti választásokon aratott győzelemhez

Őexcellenciája Orbán Viktor úrnak A Magyar Köztársaság miniszterelnökének

Excellenciás, tisztelt Miniszterelnök Úr!

Fogadja szívből jövő köszöntésemet a parlamenti választásokon elért győzelem alkalmából, amelynek eredményeképpen az Ön által vezetett pártszövetség elnyerte a szavazatok többségét Continue reading

Főpapi liturgia a húsvéti ünnepkörben, a budapesti Nagyboldogasszony templomban

Április 16-án, a Tamás Vasárnapját követő hétfőn, Antal Bécsi-budapesti érsek főpapi szent liturgiát tartott a Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyházban. A húsvéti ünnepkörben tartott istentiszteleten csaknem az egész egyházmegyei papság részt vett, és a hívők közül is sokan eljöttek, hogy megosszák főpapjukkal a Húsvét örömét.  Continue reading

Az Úrban szeretett főpásztorok, tiszteletreméltó lelkipásztorok és diakónusok, istenszerető szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivérek és nővérek!

A Megváltó halottakból való feltámadása fölött érzett fényes örömmel, szívből köszöntelek mindnyájatokat az ünnepek ünnepe, Krisztus Húsvétja alkalmából, az élet köszöntésével:

KRISZTUS FELTÁMADT!

A hit nagy lakomájára, a lélek nagy ünnepére kapunk most mindannyian meghívást. Istennek Egyszülött Fia a világba jött, kiállta a szenvedéseket és a kereszthalált, és a Mennyei Atya akaratából győzedelmesen felkelt a sírból! Jézus feltámadt és „elnyelte a halált a diadal” (1Kor 15,54). Feltámadt és az egész világ örvendezik! Az Úr lerontotta a poklot, és megsemmisítette az ördög hatalmát. Mindezt pedig azért cselekedte az emberszerető Isten, „hogy fiaivá fogadjon Jézus Krisztus által (…), akiben számunkra a megváltás van az ő vére által” (Ef 1,4-5.7).  Continue reading

Április 8-i ortodox „Örömhír” a Duna Televízióban

Április 8-án, az ortodox Húsvét vasárnapján, délelőtt 9.29 órai kezdettel “Hajnali gondolatokat” sugároz a „Duna World” Televízió a húsvéti ünnepek jegyében. (A Feltámadott Krisztus megjelenik a Genezáreti tónál)
Ugyanaznap, 10.55-kor az idei első “Örömhír” adás is jelentkezik a „Duna” Tv-ben. Az adás tartalmából: A debreceni Szentháromság templom kórusának koncertje a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházban; emlékezés a nemrég elhunyt Kalota József atyára; Kirill atya gondolatai megváltásról, Húsvétról, feltámadásról. A műsort az adást követő három hétig lehet megtekinteni a tv műsortárában, a következő címen:

http://www.mediaklikk.hu/video/ortodox-oromhir-2018-04-08-i-adas
I. T.

Beszámoló Antal érsek márciusi, tokaji látogatásáról

Amint az egyházmegyei honlap korábban hírt adott róla, 2018. március 9-én Antal érsek atya, Északkelet-magyarországi útja során látogatást tett Tokajban. A délelőtti miskolci látogatást követően főpapunk a kora délutáni órákban érkezett Tokajba, ahol az Egyházmegye tokaji megbízottja, Szegedi Szabolcs István diakónus fogadta. Continue reading

Antal érsek látogatásai a Magyar Ortodox Egyházmegye egyházközségeiben

18.március 9-én Antal Bécsi-budapesti érsek az Egyházmegye három egyházközségét kereste fel Északkelet-Magyarországon.

9-én reggel első útja Miskolcra vezetett, Bulah Szvjatoszlav pap kíséretében, ahol Krank József parochus és a hívők fogadták a Szentháromság templom kapujában. Érsekünk megtekintette a templomot, megismerkedett az egyházközség történetével, majd fölkereste a parochia alsó szintén kialakított ortodox múzeumot.  Continue reading

„Együtt Oroszországgal” nemzetközi fórum Moszkvában – magyar egyházmegyés pap részvételével

2018.március 5-én nemzetközi fórumot tartottak a moszkvai Nemzetközi Kereskedelmi Központ kongresszusi termében, amelynek munkájában az „Orosz világ” alapítvány meghívására és Antal érsek áldásával prot. Kim Nyikolaj atya, a Magyar Ortodox Egyházmegye hévízi papja is részt vett. Az oroszországi civil, politikai, parlamenti, diplomáciai, kulturális, irodalmi, akadémiai és ortodox egyházi élet képviselőin kívül a világ 84 országából érkeztek küldöttek a fórumra.  Continue reading

Antal Bécsi-budapesti érsek február végi találkozói a magyar kormány képviselőivel

2018.február 26-án új főpásztorunk Soltész Miklóssal, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkárával találkozott Budapesten. A találkozó alkalmával a Magyar Ortodox Egyházmegye templomainak felújításával, ill. egy új megépítésével kapcsolatos munkákról volt szó, ami a már korábban megítélt magyar állami támogatás révén vált lehetővé. A találkozó után főpapunk és az államtitkár együtt keresték fel a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházat, hogy a helyszínen ismerkedjenek meg a tervezett szükséges helyreállítási munkálatokkal.  Continue reading