Ortodox Egyházi Kalendárium a 2019. év NOVEMBER hónapjára

1. Szent, Csodatévő és Ingyen gyógyító Kozma és Damján (Kis-Ázsia, IV. sz.).

2. Szülők (elhunytak) Szent Demeter szombatja.

Szent Victorinus, poetovioi (Ptuj, Szlovénia) püspökvértanú. Szent Akindünosz, Pégasziosz, Afthonisz, Elpidéforosz és Anempodisztosz, perzsiai vértanúk (IV. sz.).

1 Thessz 4,13-17; Jn 5,24-30.

3. Pünkösd utáni 20. vasárnap.

Szent Akepszimasz püspök, József pap és Aeithalasz diakónus, perzsiai vértanúk (IV. sz.). Szent György nagyvértanú ereklyéinek átvitele és templomának fölszentelése a palesztinai Liddában (IV. sz.)

Gal 6,11-18; Lk 16,19-31 (olvasmányok a 22. vasárnap szerint). Harmadik hang.  Continue reading

A magyar miniszterelnök és az orosz elnök találkozója a Közel-keleti keresztény egyházak vezetőivel

Orbán Viktor miniszterelnök és V. V. Putyin, Oroszország elnöke 2019. október 30-án találkozott Budapesten. A találkozónak egyik kiemelkedő eseménye volt a Közel-keleti keresztény egyházak vezetőivel tartott megbeszélés, amelyen részt vett X. János, Antiókhia és egész Kelet pátriárkája, II. Mar Ignác Efrém, szír-ortodox pátriárka, I. Abszi József, Antiókhia és a Kelet, Alexandria és Jeruzsálem görög-melkita pátriárkája, III. Junan József, Antiókhia és Kelet szír-katolikus pátriárkája. Az Orosz Ortodox Egyház is képviseltette magát a megbeszélésen Filaret (Bulekov) főapát, a Moszkvai Patrtiarkátus Külső Egyházi Kapcsolatok Hivatalának helyettes vezetője személyében.
Continue reading

A Duna TV 2019. október 27-i ifjúsági műsora a “mediaklikk”-ben

2019. október 27-én, vasárnap délelőtt ismét ortodox ifjúsági műsort sugárzott a Duna Televízió. Az ifjúsági műsor a 2019 júliusában, Zalaváron, a balatoni nyári hittantábor záró liturgiája után készült beszélgetés felvétele. Azt a történelmi helyet idézi fel, amely szorosan kötődik Szent Cirill és Metód Pannónia-magyarországi missziójához. A vasárnapi műsorban e két szent testvér apostoli tevékenységéről lesz szó. A liturgikus képek egyfajta lelki kapcsolatot is teremtenek távoli, hitbéli őseinkkel. Szeretettel ajánljuk ezt a nyolc percet gyermekek, fiatalok, szülők figyelmébe. A műsor az adást követő három hétig a tv műsortárában is megtekinthető a MédiaKlikk-ben, a következő helyen: mediaklikk.hu

Videó új kormányzó főpapunk első, őszi látogatásáról

Márk metropolita 2019. szeptember 28 – október 2. között lezajlott budapesti és magyarországi látogatásáról kisfilmet készített a Rjazanyi metropólia riportere, Basztrakova Natalja, aki egyben a mihajlovszki helyi televízió munkatársa. A kisfilm az „Útijegyzetek távoli helyekről” c. sorozatban került a képernyőre, amelyben az oroszországi hívők nyomon követhetik a főpapunk látogatásával kapcsolatos eseményeket, találkozásokat, interjúkat, és megismerkedhetnek a magyarországi ortodox egyházközségek sajátos életével. Az oroszul is tudó hívők érdeklődők figyelmébe ajánljuk.  Continue reading

Az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusának nyilatkozata a Görögországi Ortodox Egyház állásfoglalásáról az ukrán egyházi válság kérdésében

2019. október 17-én ülésezett az Orosz Egyház Szent Szinódusa, amelyen nyilatkozatot fogadtak el a Görögországi Ortodox Egyház rendkívüli főpapi zsinatának az ukrán egyházi válság kérdésében hozott október 12-i állásfoglalásáról, amelyben a főpapi zsinat, Jeromos athéni érsek vezetésével, elismerésre ajánlja Ukrajna Egyházának autokefáliáját, amely a független ukrán köztársaság területén van.  Continue reading

Márk metropolita vezetésével ülésezett a Zsinatközi Hivatal liturgikus és egyházművészeti bizottsága

Október 10-én, a moszkvai Irgalmas Megváltó templomában ült össze a Zsinatközi Hivatal liturgikus és egyházművészeti bizottsága, amelynek elnöke Márk Rjazany-mihajlovi metropolita, egyházmegyénk kormányzója.

A bizottság több más kérdés mellett foglalkozott a parochiális istentiszteletek gyakorlatának szabályozásával. Az ülésen ezenkívül megvitatták a kortárs egyházi művészet alkotásainak készítésével és felhasználásával kapcsolatos kérdéseket, valamint megvitatták Kirill pátriárka határozatát, amely válasz egy, a bizottság által készített dokumentumra, és amelynek célja olyan lehetőségek keresése, hogy a hívők jobban megérthessék a templomi istentiszteleteket.

Ortodox „Örömhír” a Duna Televízióban

Október 13-án, vasárnap, délelőtt 11 órai kezdettel, a VII. egyetemes zsinat atyáinak emléknapján idei harmadik, egyben utolsó „Örömhír” műsorát sugározza a Duna Televízió. Az adás tartalmából: Az újjáalakított szentendrei Szerb Ortodox Múzeum megnyitása és felszentelése Irinej szerb pátriárka által; beszámoló a Budapesten megrendezett „Életünk Krisztusban” c. nemzetközi ortodox konferenciáról, melynek során papok és egyetemi oktatók nyilatkoznak a keresztény lelkiség és hagyomány legfontosabb kérdéseiről; elmélkedés Krisztus követéséről Teológus Szent János apostol életének és példájának felidézésével a miskolci Szentháromság templomból. Szeretettel ajánljuk a műsort híveink, testvéreink, minden érdeklődő figyelmébe. Az adást három hétig utólag is meg lehet tekinteni a Tv műsortárában, a következő címen: www.mediaklikk.hu

Márk metropolita közös szolgálata Kirill pátriárkával Szent Szergij ünnepén

Október 8-án, Csodatévő Szent Szergij radonyezsi apát (†1392) elhunytának ónaptár szerinti ünnepén Kirill pátriárka vezette a szent liturgiát a Moszkva melletti Szentháromság-Szergij monostor Nagyboldogasszony templomában. Kirill pátriárkával számos főpap és pap szolgált együtt, közöttük volt Márk, Budapest-magyarországi metropolita is.  Continue reading

Kirill pátriárka beszéde a nyugat európai, párizsi székhelyű, orosz hagyományú érsekség újra egyesüléséről az anyaegyházzal

2019. október 7-én az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusának ülése és határozathozatala után Kirill pátriárka a következőket mondta: Ma a Szent Szinódus történelmi döntést hozott: az Orosz Ortodox Egyház befogadta a párizsi központtal rendelkező, orosz hagyományú Érsekséget, amely nem sokkal ezelőtt még a Konstantinápolyi Patriarkátus joghatósága alá tartozott… Az Érsekség egykor az orosz ortodox emigráció egyik részére képezte, aminek az 1917-és forradalom és polgárháború volt az előzménye. A ’párizsi’ egyházi emigráció igen bonyolult utat járt be az orosz anyaegyházzal való konfrontációtól addig a döntésig, hogy a Moszkvai Patriarkátus része kíván lenni. Ámde mi is mindnyájan hasonló utat jártunk be, az újra egyesülés nemcsak azért vált lehetővé, mert Nyugat-Európában sok minden megváltozott, hanem azért is, mert a mi országunkban és a mi egyházunkban is sok minden megváltozott… Mindenekelőtt Nyugat-európai testvéreinket és nővéreinket szeretném köszönteni, de mindnyájunkat is, abból az alkalomból, hogy az Orosz Egyház egy része, amely nemrég még tőlünk külön élte életét, újra egyesült Anyaegyházával.” 

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2019. év OKTÓBER hónapjára az újnaptár szerint

1. Szűz Mária Oltalma (a szláv és a román helyi egyházak liturgikus hagyománya szerint).

Szent Ananiás apostol a Hetven közül (I. sz.). Énekszerző Szent Romanosz (V-VI. sz.).

Zsid. 9,1-7; Lk 10,38-42; 11,27-28.

2. Antiokhiai Szent Ciprián püspök vértanú és Szent Jusztina vértanú szűz (IV. sz.). Szent Dávid és Konstantin grúz vértanú hercegek (VIII. sz.). Krisztusért balga Boldog Ciprián szuzdali csodatévő (XVII. sz.).

3. Areopagita Szent Dénes athéni püspök vértanú (I. sz.).

4. Szent Hierotheosz Athén első püspöke (I. sz.) Continue reading