Az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusa fontos eseménynek nyilvánította a Kréta szigetén július 18-26. között lezajlott zsinatot, de nem tekinti összortodox zsinatnak

synod16A Szent Szinódus határozatában elismeri, hogy a nemrég megtartott Krétai Zsinat, amelyen a tizenöt autokefál helyi egyház közül tíznek az egyházfői és püspökei vettek részt, fontos eseménynek bizonyult az ortodox egyház zsinati folyamatának történetében.

Ugyanakkor kiemeli, hogy az egész zsinati folyamat alatt a konszenzus elve képezte az összortodox együttműködés alapját, az öt helyi ortodox egyház távolléte miatt ez az elv viszont nem érvényesült, ennélfogva a Krétai Zsinat nem tekinthető összortodox zsinatnak és a munkája során elfogadott dokumentumok az összortodox konszenzus tükrének. 

A határozat végül megemlíti, hogy a Krétai Zsinat során megvitatott dokumentumokat átadták a „Szinódus bibliai-teológiai Bizottságának” tanulmányozásra és véleményezésre.  Continue reading

Tyihon püspök júliusi ünnepi szolgálatai Miskolcon és Budapesten

 

FullSizeRenderAz Ahtirkai Szűzanya csodatévő ikonját őrző miskolci Szentháromság templomban, július 2-án, szombaton, az Istenszülő ünnepének napján főpapi szent liturgia volt, amelyet főpásztorunk, Tyihon püspök atya végzett a teljes egyházmegyei papság és a diakónusok segédletével.

Az ünnepi liturgia egyben a miskolci, Krank József parochus atya által vezetett egyhetes hittantábor befejező istentisztelete is volt. Több mint harminc gyermek imádkozott a templomban a szülőkkel, hozzátartozókkal és miskolci, nyíregyházi, budapesti és más helyekről érkezett hívőkkel együtt. Az ünnepi istentiszteleten a miskolci önkormányzat képviselői is részt vettek.  Continue reading

EGYHÁZI  KALENDÁRIUM A 2016. ÉV JÚLIUS HÓNAPJÁRA

Szent-Kozma-és-Damjánaz ÚJNAPTÁR SZERINT

  1. Szent Kozma és Damján római csodatevő szent szegények.
  2. Szűz Mária köntösének elhelyezése a Blakhernai templomban. Szent Juvenalis jeruzsálemi érsek.
  3. Pünkösd utáni 2. vasárnap. Minden orosz szentek vasárnapja. „Kamarás” Szent Jácint kappadókiai vértanú. Szent Anatoliosz konstantinápolyi érsek. Moszkvai Szent Fülöp ereklyéinek átvitele. Róm 2,10-16; Mt 4,18-23. Első hang.

Continue reading

Szinódusi nyilatkozat a krétai nagy ortodox zsinat összehívásáról

synodAz orosz ortodox egyház szent szinódusa június 13-i ülésén tekintette át a 2016. június 17-26-ra, Kréta szigetére tervezett össz-ortodox zsinat összehívása körül felmerült problémákat, amelynek előkészítésében hosszú évek óta tevékenyen vett részt. Az ülés után elfogadott határozatban, amely részletesen szól a zsinat előkészítésének folyamatáról, és az orosz egyház mostani távolmaradásának okáról, többek között ez áll:  Continue reading

Megkezdte munkáját a nagy ortodox zsinat Kréta szigetén

Krétai.zsinat.16.jún.17.egyházfők.képeAz ortodox zsinat, amely a földrajzi régiók és résztvevői tekintetében valóban nagy, de nem reprezentálja maradéktalanul az egész ortodoxiát, június 17-én, az ortodox Pünkösd péntekén kezdte meg munkáját a görögországi Kréta szigetén, Haniától, a „fővárostól” 22 km-re fekvő festői Goniában működő Ortodox Teológiai Akadémián. A zsinaton a következő tíz autokefál ortodox egyházfő képviselte, püspökei és több száz résztvevő kíséretében, egyházát: Bertalan, konstantinápolyi egyetemes pátriárka, II. Teodor, Alexandria és Afrika pátriárkája, III. Teofil Jeruzsálem és Palesztina pátriárkája, Irinej, szerbiai pátriárka, Dániel, romániai pátriárka, Krizosztom, ciprusi érsek, Jeromos, Athén és Görögország érseke, Száva, Varsó és Lengyelország metropolitája, Anasztáz, Albánia érseke, Rasztiszláv, a Cseh és Szlovák Földek Egyházának érseke.  Continue reading

Kirill pátriárka Áthosz-hegyi zarándokútja

sm1Kirill moszkvai pátriárka május 27-29. között tett zarándokutat a Szent Hegyen, abból az alkalomból, hogy a feljegyzések szerint a történelmi Rusz szerzetesei éppen 1000 éve telepedtek meg az Áthosz-hegyen. Látogatásának első napján, május 27-én először Kariészt, az Áthosz-hegy igazgatási központját kereste fel, és könyörgő istentiszteletet tartott a „Protáto”-ban, a Nagyboldogasszony főtemplomban, ahol a Szűzanya „Valóban méltó” csodatévő ikonja található.  Continue reading

Pünkösd előtti utolsó vasárnapra (Olvasandó: János 17,1-23)

I.egyetemes.zsinat.atyáiAz „I. egyetemes zsinat atyáinak vasárnapja” amely az utolsó Pünkösd előtt , ősi ünnep az Egyházban. Miután Péter, az Úr kérdésére válaszolva és a többi apostol nevében hitvallást tett az Úr Jézus előtt, ”Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” (Mt 16,16), az Úr így válaszolt: „Én pedig mondom neked: Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta.” (Mt 16,18) 
Continue reading

Megjelent a “Szent Hegy titka” 3. kiadása

 

szofronyijKedves Híveink, honlapunk Látogatói! Örömmel értesítünk mindenkit, hogy ismét megjelent Szofronyij (Szaharov) apát, „A SZENT HEGY TITKA – ÁTHOSZI SZILUÁN (1866–1938)  ÉLETE, TANÍTÁSAI  ÉS ÍRÁSAI” immár 3. kiadása az Odigitria és a Jel Kiadó közös gondozásában. A könyv kapható a nagy könyvterjesztők boltjaiban, ill. kedvezményesen megrendelhető a következő világhálós helyeken:  Continue reading

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2016. év június hónapjára

az ÚJNAPTÁR SZERINT 

  1. PünkösdFilozófus Szent Jusztin vértanú és társai, Kharitón, Kharitó, Euelpisztosz, Hierax, Peón, Liberianusz. (A hal fogyasztása meg van engedve.)
  2.  Szent Nikéforosz, konstantinápolyi érsek, az ikontisztelet hitvallója.
  3. Szent Lucillianusz vértanú és társai, Klaudiusz, Hüpatiosz, Pál, Dénes gyermekek, Paula vértanú szűz. (A hal fogyasztása meg van engedve.)
  4. Szent Quirinus-Kerény, sisciai püspökvértanú. Szent Métrofanész, konstantinápolyi érsek. Szent Márta és Mária, Lázár nővérei.
  5. Húsvét utáni hatodik vasárnap. A Vakonszületett Vasárnapja. Szent Dórotheosz, tiruszi püspökvértanú. ApCsel 16,16-34; Jn 9,1-38. Ötödik hang.

Continue reading

Nyári hittantábor gyermekeknek a Vértesben

HT2016Kedves Szülők, Fiatalok, Gyermekek!

Újabb nyári hittantáborba lehet jelentkezni a Magyarországi Ortodox Keresztény Ifjúsági Szövetség (MORISZ) szervezésében, amely hazánk egyik legszebb vidékén, a Vértesben lesz. Tanulás, kirándulás és sport várja a fiatalokat!

Minden további tudnivaló a mellékelt plakáton található.