Tyihon, podolszki püspök találkozója Dr. Szijjártó Péter, magyar külügyminiszterrel

Kormányzó főpapunk március 10-én munkatalálkozón vett részt a magyar kormány külügyminiszterével. Ennek keretében Szijjártó Péter beszámolt Tyihon püspöknek a március 7-i, az ENSZ genfi irodájában történt találkozójáról Ilarion, volokolamszki metropolitával, az Orosz Ortodox Egyház Külső egyházi kapcsolatok Osztályának vezetőjével, és tájékoztatta azokról az erőfeszítésekről, amelyeket Magyarország kormányzata tesz a Közel-keleti keresztények védelme ügyében. A külügyminiszter nagyra értékelte azokat az intézkedéseket, amelyeket az Orosz Ortodox Egyház és az Oroszországi Föderáció hozott ugyanezen a területen, valamint a hagyományos értékek védelmezése terén a társadalomban.  Continue reading

Ortodox templomok felújítását, építését támogatja a kormány

Három ortodox templom felújítását és egynek az építését támogatja a kormány 2,4 milliárd forint értékben. A megállapodást erről Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Tyihon podolszki püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzója csütörtökön írta alá Budapesten. A megállapodás aláírása előtt Balog Zoltán elmondta, hogy a budapesti Petőfi téri, a miskolci és a tokaji ortodox templomot újítják fel, az új templom pedig Hévízen épül majd fel.  Continue reading

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2017. év március hónapjára

az új naptár szerint.

1. „Szamáriai” Szent Eudokia heliopoliszi vértanúnő.

2. „Palatinus” Szent Hészükhiosz antiokhiai vértanú.

3. Szent Eutropiosz, Kleonikosz és Basziliszkosz amaszeai vértanúk.

4. Szentéletű Jordáni Geraszimosz (IV. sz.). Szent Dániel moszkvai fejedelem (1303). Szent Sándor új papvértanú (1938).  Continue reading

Elkezdődött a böjt!

„Ez a fajzat nem űzhető ki másképp, csak imádsággal és böjttel” (Mt 17,21)

Vajhagyó Vasárnap, a „megbocsátás vasárnapja” után Tiszta Hétfővel kezdetét vette a Nagyböjt. A böjt a legelső parancsolat, amelyet Isten az embernek adott a paradicsomban. A böjt által nyilvánította ki az ember engedelmességét Isten akaratával szemben. A Teremtés Könyvében olvassuk, hogy az ember megszegte az első Törvényt, a kísértő sugallatára hallgatva elbukott, szembefordult Istennel. Ezért, amikor a böjtöt megtartjuk, valójában ezt a vallomást tesszük: „Urunk, vétkeztünk, nem hallgattunk parancsolatodra, de most már követjük akaratodat.”  Continue reading

Ortodox ifjúsági műsor a Duna TV 2017. február 19-i, vasárnapi adásában

Február 19-én, vasárnap, délelőtt 10.09 kezdettel ismét ortodox ifjúsági műsort sugároz a Duna Televízió.

Az egyházi műsort a nyíregyházi Szent György templomból sugározza a Duna TV, felvételről, témája a „Tékozló fiúról” szóló példabeszéd, egyaránt ajánljuk  fiatalok és szülők figyelmébe.  Continue reading

Kirill pátriárka beszéde az „ifjúság napja” alkalmából

2017.február 15-én, az Úr Templomi Bemutatása ónaptár szerinti ünnepén, Kirill pátriárka a következő üzenettel fordult az ifjúsághoz:

„Kedves Testvéreim és Nővéreim!

Az Úr Templomi Bemutatásának ünnepén Egyházunk, sokéves hagyomány szerint, az ifjúságért imádkozik, reménnyel tekint azokra, akikre az a feladat vár, hogy megőrizzék és hirdessék az ortodox keresztény hitet az elkövetkező évtizedekben.  Continue reading

Tyihon püspök és a Magyar Egyházmegye papjai egy újonnan szentelt moszkvai templomban

Az „új fővárosi templomok építése” program keretében 2015. február 15-én, Az Úr Templomi Bemutatása ónaptár szerint ünnepén ─ amely évek óta hagyományosan az „ortodox ifjúság napja” ─ került sor a moszkvai igazgatási körzethez tartozó, egykori Rajevo község új, Szárovi Szent Szerafimnak szentelt temploma pátriárkai fölszentelésére.

A templomszentelésnek magyar vonatkozása is volt: a Kirill pátriárka által vezetett szertartáson Tyihon podolszki püspök, Egyházmegyénk kormányzója is részt vett, előző este pedig, az ünnepi virrasztó istentiszteleten, amelyet főpapunk vezetett, két egyházmegyés papunk is szolgált: Sipos Barnabás debreceni parochus és Bulah Szvjatoszlav, a budapesti Szentháromság egyházközség papja.  Continue reading

A magyar kormány jelentős támogatást szavazott meg a Magyar Ortodox Egyházmegye templomainak felújítására

A magyar kormány, a Magyar Közlöny 2017. február elsejei, szerdai számában megjelent 1034/2017. (II. 1.) korm. határozatával jelentős anyagi segítséget különített el „az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) fejlesztési céljainak megvalósítására”.  Continue reading

Kirill pátriárka beiktatásának 8. évfordulója

putinFebruár 1-jén az Orosz Ortodox Egyház egésze az egyház elöljárója, Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkája beiktatásának 8. évfordulóját ünnepelte. Ebből az alkalomból a moszkvai Megváltó Krisztus székesegyházban ünnepi liturgiára került sor, amelyen a Szent Szinódus állandó tagjai mellett részt vettek a moszkvai patriarkátus főpapjai, papjai, a szerzetesi közösségek elöljárói, a testvéri ortodox egyházak Moszkvában szolgáló képviselői, a főváros, a vidéki városok és a külföldi egyházmegyék hívei. A pátriárkával együtt szolgált többek között Onufrij kijevi metropolita, az Ukrán Ortodox Egyház elöljárója, Vlagyimir kisinyovi, Alekszandr kazahsztáni, Vikentyij taskenti, Varszonufij szentpétervári, Pavel minszki, Juvenalij kolomnai és Hilarion volokalamszki metropolita, az oroszországi metropóliák főpapjai, püspökök, a szinódusi bizottságok papi rangban lévő tagjai.  Continue reading