A Szent Főpapi Zsinata üzenete az Orosz Ortodox Egyház papságához, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Az Úrban szeretett tiszteletreméltó atyák, istenszerető szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivérek és nővérek!

A Szent Főpapi Zsinat, amely 2017. november 29. és december 2. között ülésezett Moszkvában, a Megváltó Krisztus székesegyházban, az apostoli köszöntés szavaival fordul mindnyájatokhoz: ” A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját” (Róm 15,5-6). Continue reading

“Karácsonyra várva”

„Senki sem jó, csak egyedül az Isten” (Lukács 18,18-27).
Új és ónaptár szerint is kezdetét vette karácsonyi böjtünk, „Fülöp apostol böjtje”. Az elnevezés onnan származik, hogy előtte való nap, november 14/27-én tartjuk Fülöp apostol emlékezetét, aki egy volt a Tizenkettő közül. A karácsonyi böjt a testi aszkézis szempontjából kevésbé szigorú a Nagyböjtnél és a Nagyboldogasszony böjtjénél: szerda-péntek kivételével halat is lehet fogyasztani december 18-ig, attól kezdve azonban karácsonyig már csak bor az engedmény. Continue reading

Ortodox ifjúsági műsor a Duna TV 2017. november 19-i adásában

November 19-én, vasárnap, délelőtt 10.40 – kor ismét ortodox ifjúsági műsort sugároz a Duna Televízió. Az egyházi műsor a 2017. június-júliusi, az Ahtirkai Szűzanya ünnepének szentelt miskolci hittantábor életét eleveníti fel nyolc percben, Krisztián atya tolmácsolásában. Szeretettel ajánljuk gyermekek, fiatalok és felnőttek figyelmébe. A műsort az adást követő három hétig lehet megtekinteni a tv műsortárában, a következő címen: http://www.mediaklikk.hu/video/ortodox-ifjusagi-musor-2017-11-19-i-adas/ I.T.

Novemberi ortodox „Örömhír” a Duna Televízióban

Kedves Testvéreink, Olvasóink! 2017. november 12-én, vasárnap, de. 10.58-kor sugározza a Duna TV idei harmadik ortodox egyházi magazinját, az „Örömhírt”. A műsor tartalmából: Exkluzív interjú I. Bertalan konstantinápolyi pátriárkával Magyarország és a keresztény kelet történelmi kapcsolatairól, a kelet és nyugat közötti dialógusról, a közel-keleti üldözött keresztények kálváriájáról és megsegítéséről, az exarchátus új budapesti egyházi központjáról.  Beszélgetés Tyihon püspökkel, a Magyar Ortodox Egyházmegye elöljárójával Szent István király ezeréves öröksége maradandó értékéről és megőrzésének fontosságáról. Beszámoló az “Istenszülői arcai” c. budapesti nemzetközi ortodox teológiai konferenciáról, amelynek keretében Arszeniosz (Kardamákisz) metropolita, exarcha vall Szűz Mária tiszteletéről az ortodox egyházban, és a konferencia szervezői, előadói is megszólalnak.  Continue reading

Magyarországi résztvevők az „Orosz Világ” XI. kongresszusán

2017.november 3-án az „Orosz Világ” XI. kongresszusára a világ 73 országából gyűltek egybe a politika, a civil társadalom, a tudomány, az oktatás, a vallás képviselői az oroszországi Nyizsnyij Novgorodban. Ezúttal Magyarországot is szokatlanul népes küldöttség képviselte. Ebben az évben az „Orosz Világ” alapítvány külön kitüntetést helyezett kilátásba „az orosz nyelv és kultúra” népszerűsítői számára, amelyben ezúttal a Pécsi Tudományegyetem Orosz Központjának a vezetője, Dr. Végvári Valentyina is részesült.  Continue reading

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2017. év NOVEMBER hónapjára az újnaptár szerint

  1. Szent, Csodatévő és Ingyen gyógyító Kozma és Damján (Kis-Ázsia, IV. sz.).
  2. Szent Victorinus, poetovioi (Ptuj, Szlovénia) püspökvértanú. Szent Akindünosz, Pégasziosz, Afthonisz, Elpidéforosz és Anempodisztosz, perzsiai vértanúk (IV. sz.).
  3. Szent Akepszimasz püspök, József pap és Aeithalasz diakónus, perzsiai vértanúk (IV. sz.). Szent György nagyvértanú ereklyéinek átvitele és templomának fölszentelése a palesztinai Liddában (IV. sz.)
  4. Nagy Szent Jóannikiosz (†846). Szent Nikandrosz, mürai püspökvértanú és Hermaiosz papvértanú (I. sz.). 
  5. Pünkösd utáni 22. vasárnap. 

Continue reading

Százhetven éves a Jeruzsálemi Orosz Lelki Misszió

I.Miklós cár kezdeményezésére éppen 170 éve, 1847-ben alapították meg a Jeruzsálemi Orosz Lelki Missziót. Alapításától kezdve mindmáig hármas feladatot látott el: a testvéri kapcsolatok ápolását a Jeruzsálemi Egyházzal, spirituális és fizikai segítségnyújtást az orosz földről a korábbi századokban és ma újra oda zarándokló sok ezer hívő számára, és nem utolsósorban könyörgést a szülőföldért és minden keresztényért abban a szent városban, ahol Urunk szenvedett és harmadnapra feltámadt. Az Orosz Egyház mindig gondot fordított arra, hogy legkiválóbb képviselőit küldje a szentföldi Misszió tevékenységének irányítására. Köztük külön meg kell említeni az elsőnek odaérkező, kimagasló és tudós egyéniségeket: Porfirij (Uszpenszkij 1885) püspököt, a kijevi metropólia egykori vikáriusát és Antonyin (Kapusztyin †1894) főapátot. De az alapítás éveiben, 1847-1853. között itt szolgált Remete Szt. Teofán, a későbbi püspök, nagyhatású lelki vezető, egyházi író is. 

A 170 éves évforduló emlékére 2017. október 20-23. között orosz ortodox egyházi küldöttség érkezett a Szentföldre Juvenalij krutyicai és kolomnai metropolita vezetésével, amelynek Tyihon podolszki püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzója is tagja volt.  Continue reading

Hilárion volokolamszki metropolita találkozója a Magyar Egyházmegye híveivel

Hilarion metropolita, a Moszkvai Patriarkátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője október 12-én, csütörtökön, este 7 órakor találkozott az egyházmegye híveivel a Nagyboldogasszony székesegyház hittantermében. A metropolita Kirill moszkvai pátriárka áldásával érkezett Budapestre, hogy részt vegyen azon a nemzetközi konferencián, amelyet a magyar kormány kezdeményezésével a szerte a világon tapasztalható keresztényüldözés jegyében hívtak össze.  Continue reading

Nemzetközi konferencia Budapesten az üldözött keresztények védelmében

2017.október 12-én nemzetközi konferencia nyílt meg Budapesten, amelynek témája: „Megfelelő válaszok keresése egy olyan krízisre, amelyet sokáig nem akartak elismerni”. Kirill moszkvai pátriárka áldásával a nemzetközi találkozó megnyitóján, amely az üldözött keresztények kérdésének volt szentelve, részt vett Hilarion, volokolamszki metropolita is, a Moszkvai Patriarkátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának a vezetője. A megnyitón, mint arról a magyar sajtóorgánumok hírt adtak, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke köszöntötte a meghívott vendégeket.  Continue reading