Tyihon püspök, Egyházmegyénk kormányzójának szolgálata Kirill pátriárkával, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén

sm27Szeptember 26-án, a Szent Kereszt Felmagasztalása ónaptár szerinti ünnepének előestéjén kormányzó főpapunk Kirill pátriárkával szolgált együtt a moszkvai Megváltó Krisztus székesegyházban, amelyet a „Szojuz” tévécsatorna egyenes adásban közvetített. Az ünnepi esti szolgálat fénypontja a Szent Kereszt kivitele volt a templom közepére a nagy doxológia alatt, majd az előtte való könyörgés és hódolás. Az esti vigílián, Tyihon, podolszki püspök, pátriárkai vikáriuson és Szergij, szolnyecsnogorodi püspök, a Moszkvai Patriarkátus adminisztratív titkársága vezetőjén kívül számos moszkvai pap is szolgált, valamint a Finn Autonóm Egyház papjai Szergij (Raiapolvi) főapát, az Új-Valaamói monostor elöljárójának vezetésével. A vigílián egy Finnországból érkezett zarándokcsoportjának is részt vett, akik papjaikat kísérték el az ünnepre.  Continue reading

Zarándoklat Szlavóniába

szenth_roms_g-ikonA II. világháború eseményei, jelentős fordulópontjai, országok és népek sorsát eldöntő hadműveletek, csaták, béketárgyalások, hozzánk időben igen közel álló történések még ma is felkavarnak bennünket, tanulságok levonására késztetnek.

A világháborús emlékhelyekre tett zarándoklatok mélyen megérintik az embert, elgondolkodtatják, hogy sok ezer évvel a Káin által elkövetett testvérgyilkosság, az azt követő büntetés és megbélyegzés után hogyan emelhet újra és újra az ember kezet emberre, testvér a testvérre, felebarát a felebarátra, nagyobb lélekszámú nép a vele együtt élő nemzeti vagy vallási kisebbség tagjaira.  Continue reading

A debreceni ortodox templom kórusának fellépése az Ars Sacra Fesztiválon

hordebrA debreceni Szent Háromság templom kórusa idén harmadik éve vesz részt az Ars Sacra Fesztiválon. A szeptember 24-én tartandó koncert visszatekintés lesz a kórus tízéves múltjára. Az ebből az időszakból válogatott legszebb dallamok szerepelnek a kórus műsorán.

A koncert helyszíne: a Debrecen-Kossuth Utcai Református Templom (4024 Debrecen, Méliusz tér)

Időpontja: 2016. szeptember 24. szombat, este ½ 8.

A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!  Continue reading

Tyihon podolszki püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapjának üzenete Szent István király ünnepe alkalmából

istvankiralyFőtisztelendő lelkipásztorok és diakónusok, kedves testvéreim!

Isten a maga nagy bölcsességében és végtelen jóakaratában úgy rendelte, hogy a Jeruzsálemből felhangzó örömhír, és a Szentföldön felragyogó isteni világosság néhány évszázad alatt eljusson Európa népeihez is, és a héberek, görögök, rómaiak után a különböző germán, latin, szláv és más fejedelemségek és királyságok lakói is meghajtsák fejüket a krisztusi igazság előtt, és ki-ki közülük saját hazájának Jordánjában megmerítkezve, új életre keljen Krisztusban. Az európai nemzetek tagjainak keresztsége nem válhatott volna olyan gyorsan valósággá és visszafordíthatatlan erejűvé, ha nem lettek volna meg azok a bölcs vezetők – fejedelmek, hercegek, királyok – akik ezt a folyamatot személyes példájukkal segítették és gyorsították.  Continue reading

Tyihon püspök atya főpapi szolgálatai Budapesten, a Színeváltozás és Szent István király ünnepén

FullSizeRender_11Kormányzó főpapunk első ízben augusztus 18-án, az ónaptár szerinti Urunk Színeváltozása ünnepén szolgált Budapesten, a Petőfi téri Nagyboldogasszony templomban, virrasztó istentiszteleten, az egyházi szláv nyelvű Szentháromság közösségben. Főpapunkkal együtt szolgált Gyimitrij Kornyilov, az egyházközség parochusa, Szvjatoszlav Bulah pap, valamint Vajna-Éliás István és Vlagyimir Csepizsov diakónusok. A vigília végén, az olajkenet után főpapunk prédikációval fordult a jelenlévő hívőkhöz. Az istentiszteleten a Gvolik Éva vezette kórus énekelt.  Continue reading

Beszámoló a MORISZ 2016. július 25-30. között megrendezett vértesi táboráról

MORISZ-2016-05“Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” – ez az örökérvényű krisztusi parancs szolgált jelmondatul a Magyarországi Ortodox Keresztény Ifjúsági Szövetség (MORISZ) idei, július utolsó hetében megrendezett gyermek hittantáborához, amelynek helyszíne Mór közelében, a Vértes-hegységben található erdei „Vértes Tábor” volt.  Continue reading