“Őt hallgasátok!” (Színeváltozásra)

 (Máté 17,1-8) „Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, a testvérét, és fölvitte őket külön egy magas hegyre, és színében elváltozott előttük. Ragyogott az arca, mint a nap, a ruhái pedig fehérek lettek, mint a napsugár. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, s beszélgettek vele. Péter ekkor azt mondta Jézusnak: »Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, csinálok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.« Még beszélt, amikor íme, fényes felhő árnyékolta be őket, s a felhőből egy hang szólt: »Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok«. Ennek hallatán a tanítványok arcra borultak és igen megijedtek. Jézus odament, megérintette őket és azt mondta: »Keljetek föl, és ne féljetek!« Amikor fölemelték a szemüket, senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.”  Continue reading

Ortodox ifjúsági műsor a Duna TV 2017. augusztus 6-i, vasárnapi adásában

Augusztus 6-án, vasárnap, Az Úr Színeváltozásának ünnepén, délelőtt 9.45 – kor ismét ortodox ifjúsági műsort sugároz a Duna Televízió. Az egyházi műsor a miskolci, júliusi hittantábor élményeit örökítette meg, 8 percben. Szeretettel ajánljuk gyermekek, fiatalok, felnőttek figyelmébe. A műsort az adást követő három hétig lehet megtekinteni a tv műsortárában, a következő címen: mediaklikk.hu I.T

EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2017. ÉV AUGUSZTUS

HÓNAPJÁRA AZ ÚJNAPTÁR SZERINT

  1. A Szent és Életetadó Kereszt konstantinápolyi körmenetének emlékezete.

A Hét Szent Makkabeus Testvér vértanú, anyjuk Szolomoné és mesterük Eleazár írástudó (Kr. e. II. sz.). A Nagyboldogasszony böjt kezdete.

  1. Szent István apostol archidiakonus, első vértanú ereklyéinek átvitele Konstantinápolyba (V. sz.). Boldog és Krisztusért balga Szent Vazul, moszkvai csodatévő (†1552-1557 k.). 
  2. Szentéletű Izsák, Dalmatosz és Fausztosz (IV-V. sz.). Szent István római pápa vértanú (III. sz.). Szentéletű Római Antal, novgorodi csodatevő (†1147).
  3. A Hét Szent Alvó Efezusi Ifjú (†250 k. és 408-450 k.). Szentéletű Eudokia vértanúnő és ereklyéinek átvitele (IV. sz.).
  4. Az Úr Színeváltozásának előünnepe.

Continue reading

Szent liturgia Győrben, az ifjúsági olimpia alkalmából

2017. július 23-án, a Pünkösd utáni hetedik vasárnapon, a győri Szent Miklós szerb ortodox templomban szent liturgiára került sor az ezúttal Magyarországon megrendezett ifjúsági olimpia játékok megnyitása alkalmából. Az istentiszteletet prot. Andrej Alekszejev, a moszkvai Szent Demeter nagyfejedelemről (Dmitrij Donszkoj – †1389)1 elnevezett templom parókusa, az orosz olimpiai csapat lelkésze végezte. Az istentiszteleten imádságok hangzottak el Magyarországért és Oroszországért, a játékokon résztvevő csapatok sikeres szerepléséért, mindazokért az ifjú sportemberekért, akik az egyhetes küzdelem során tucatnyi sportágban összemérik erejüket és képességeiket, valamint az őket segítő edzőkért, orvosokért, önkéntesekért.  Continue reading

Júliusi ortodox „Örömhír” a Duna Televízióban

Kedves Testvéreink, Olvasóink! 2017. július 23-án, vasárnap, de. 11.01. kezdettel sugározza a Duna Tv az idei második „Örömhír” egyházi adást. A műsor tartalmából: Szent Cirill és Metód magyarországi missziójának 1150. évfordulója Zalaváron; beszámoló a miskolci gyermek-ifjúsági táborról és az Ahtirkai Szűzanya ünnepéről; beszélgetés Tyihon püspökkel, papokkal, hívőkkel hitről, hagyományról, ifjúságról. A július 23-i adás a sugárzást követő három hétig a világhálón is megtekinthető a Duna Televízió Médiatárában, a következő helyen: 

http://www.mediaklikk.hu/video/ortodox-oromhir-2017-07-23-i-adas/

A műsor elindításához a „Silverlight” program szükséges, amely a világhálóról ingyenesen letölthető. I.T.

Kirill pátriárka és Tyihon püspök találkozója Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel

Kirill pátriárka július 4-én találkozott Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel és népes kíséretével a moszkvai Danyilov-monostorban, amely a pátriárka és egyben a szinódus rezidenciája.

Köszöntőjében a pátriárka – aki a Külső Egyházi Kapcsolatok Hivatalának vezetőjeként több alkalommal is volt korábban Magyarországon – igen meleg szavakkal emlékezett vissza a 2001. évben tett látogatására, amely a magyarországi kereszténység millenniumának jegyében történt. Megjegyezte, hogy Oroszország és Magyarország kapcsolatai lendületesen fejlődnek az utóbbi időkben. Ebben az orosznyelvű diaszpórának is jelentős szerepe van, amely Magyarországon él, és kedvező feltételeket teremt a két ország kapcsolatainak fejlődéséhez. A magyar miniszter személyén keresztül köszönetet mondott a magyar kormánynak azért, hogy az ortodox egyház létesítményeinek munkáját jó szándék és segítőkészség övezi Magyarországon.  Continue reading

Az Ahtirkai Szűzanya ünnepén, püspöki szent liturgiával zárult Miskolcon a gyermektábor

Immár második alkalommal került megrendezésre az Ahtirkai Szűzanya oltalma alatt álló gyermektábor Miskolcon, amelyen az idén huszonöt gyermek vett részt június 26. és július 1. között. A gyermekek nagy örömmel érkeztek, hiszen nagy részük már az elmúlt évben is táborlakó volt. A korosztálybeli különbségek, 4-től a 15 évesekig, külön is színesítették a tábori programot, amely mindenki számára kalandos, szórakoztató, de egyben a hitbeli fejlődésben is maradandó élményeket biztosított.  Continue reading

Hírek az egyházmegyei felújításokról és az új hévízi templomról

Június 30-án Tyihon püspök, prot. Kim Nyikolaj, a hévízi „Életadó Forrás” egyházközhség parochusának jelenlétében aláírta Budapesten azt a szerződést, amely az új, Hévízen megépítendő ortodox templom telkének megvásárlásáról szól, és egyúttal jóváhagyta az új templom tervét.  Continue reading

Tyihon püspök és Dr. Erdő Péter esztergomi bíboros-prímás találkozója

A két főpap június 30-án találkozott egymással Budapesten. A megbeszélések fő témája Kirill pátriárka jövő évben esedékes magyarországi látogatása volt. Tyihon püspök és Erdő Péter prímás megvitatta a pátriárka tervezett találkozóinak és felszólalásainak programját, majd a hazai Katolikus Egyház és a Magyar Ortodox Egyházmegye kapcsolatairól, együttműködéséről esett szó.  Continue reading