2014 Fényes Hét keddje Ürömben

IMG_1481-001Április 22-én, Húsvét keddjén Márk érsek az ürömi Szent Alexandra vértanúnőnek szentelt ürömi templomban tartott főpapi szent liturgiát. A kis templom, amelynek kriptájában Alexandra Pavlovna, a Romanov-dinasztia fiatalon elhunyt főhercegi sarja nyugszik, ezúttal kicsinek bizonyult mindazok befogadására, akik a főpásztorral együtt kívántak imádkozni. Az ünnepi istentiszteleten Laboda Gábor, Üröm városának polgármestere is részt vett.  Continue reading

„Látván Krisztus feltámadását”. Húsvét hétfői főpapi liturgia a budapesti Nagyboldogasszony-templomban

bp-021Április 21-én, Húsvét Hétfőn Márk érsek, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja ünnepi szent liturgiát végzett a Petőfi-téri székesegyházban, az Egyházmegye csaknem teljes papságának segédletével.  Continue reading

Őszentsége Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkájának húsvéti üzenete az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

pasha2014_002Az Úrban szeretett Főtisztelendő főpásztorok, tisztelendő lelkipásztorok és diakónusok, istenszerető szerzetesatyák és szerzetesnővérek, kedves fivéreim és nővéreim!

Ezen a kiválasztott és szent napon, amikor az egész látható és nem látható világ (ld. húsvéti kánon) az Élet Urát és a halál Legyőzőjét ünnepli, szívből köszöntelek mindnyájatokat a húsvéti felkiáltással:

KRISZTUS FELTÁMADT!

Continue reading

2014 Húsvétjáról szóban és képben Szegedről

8-001Április 19-én, Nagyszombat éjjel 11 órára gyülekeztek a hívők ─ magyarok, oroszok, görögök, ciprusiak és más nemzetiségűek ─ feltámadási szertartásra a szegedi Szent György Nagyvértanúnak szentelt kis templomba és annak udvarára. A nagypénteki sír elbontása után, az éjféli istentisztelet végeztével három nyelven hangzott fel „A Te feltámadásodat Krisztus Üdvözítő” ének, majd a húsvéti gyertyák meggyújtásával megkezdődött a feltámadási körmenet. A gyertyavivő haladt elöl, utána a kereszt, amelyet követtek az ünnepi ikonok, az ereklyék, az énekesek, majd a végén a pap az Evangéliummal és a háromágú gyertyával.  Continue reading

„Az ortodoxia Magyarországon”

pv1Márk érsek, egyházmegyénk kormányzó püspöke áldásával útikalauz jelent meg magyarországi ortodox keresztény turisták számára. A rövid ismertető felsorolja és bemutatja a legjelentősebb ortodox templomokat Magyarországon, és azokat a fontosabb emlékhelyeket, amelyek az ország keresztény történelmével kapcsolatosak. Az ismertető füzet ingyenes, kiadója a hévízi ortodox egyházközség a Robinson-Tours turisztikai cég támogatásával.  Continue reading

Keresztállítás Szegeden, a II. világháborúban elesett orosz és ukrán katonák temetőjében

A kereszt Ogyesszában 2013. dec-001Március 29-én, szombaton érkezett meg a kereszt Ogyesszából a szegedi Szent György templom kertjébe, amely a II. világháború végén, a Szegeden és környékén vívott harcokban elesett orosz és ukrán katonák sírjait fogja őrizni a Dugonics temetőben, ahol több mint kétszáz orosz-ukrán tiszt és közkatona nyugszik. A temető a r. katolikus egyház tulajdonában van, de az egyház a II. világháború befejezése után a katonai parcellát átadta gondozásra Szeged városának. A szépen gondozott temetőben minden tisztnek és katonának külön, névvel ellátott sírhelye van. A sírokat jelenleg vörös csillagok jelölik. A katonák között viszont számosan voltak, akiknek a nyakában kereszt volt, pedig ezt az ateizmust hirdető kommunista diktatúrában titkolni kellett. Feltételezhető, hogy nagyobb részük meg is volt keresztelve.  Continue reading

Miskolci hívek ajándéka a hévízi ortodox közösségnek

IMG_4210-001A Nagyhét szent napjainak előestéjén adta át Tatárka Kirill lelkész, a miskolci Szentháromság egyházközség megbízott parochusa prot. Nyikolaj Kim hévízi ortodox lelkésznek a miskolci hívek ajándékát, egy hímzett, vászonra varrt szent sírleplet, Dr. Kárpáti László muzeológus és ikonfestő alkotását.

Continue reading

2014 Virágvasárnapja egyházmegyénk templomaiban

vhodvierusalim

Az egyházi év tizenkét nagy ünnepének egyike, Virágvasárnap, az „Úr Jeruzsálemi Bevonulása”, és az ezt megelőző Lázár Szombatja alkalmából, április 12-én és 13-án ünnepi istentiszteletek voltak egyházmegyénk templomaiban. A két napon a hívők nem csak azért jöttek el, hogy magukkal vigyék a hagyományos szentelt barkaágakat, hanem azért is, hogy imádsággal készüljenek a Nagyhét előttünk álló üdvös napjaira. Az itt következő rövid beszámolók és a templomi felvételek révén olvasóink is betekintést nyerhetnek a Virágvasárnap ünnepi örömébe.  Continue reading

Betegek Kenete a miskolci egyházközségben

miskolc10sÁprilis 11-én, pénteken este a nagyböjti olajkenet szertartására gyűltek egybe a hívők a miskolci Szentháromság-templomban. Tatárka Kirill megbízott parochus kérésére Krank József atya, a nyíregyházi Szent György templom lelkésze vezette az imádságot. József atya örömmel tett eleget a meghívásnak, és magával hozta családtagjait, valamint egyházközsége két tagját. Continue reading