Márk metropolita utasítása az istentiszteletek megtartásával kapcsolatban

Kedves papok és hívők a Magyar Egyházmegyében!

A koronavírus járványban megbetegedők számának növekedése megerősíti azoknak a járvány további terjedését megakadályozó óvintézkedéseknek a szükségességét, amelyeket még Kirill pátriárka Őszentsége rendelt kell.

A magyar állami hatóságok elrendelték, hogy április 27-től a tömegközlekedésben, az üzletekben és más, az emberek által sűrűn látogatott helyeken csak szájmaszk viselésével lehet megjelenni.

Ezzel kapcsolatban egyházmegyénk főpásztora, Márk metropolita, április 27-től, további másfajta rendelkezésig, nem ad áldást az Egyházmegye papjainak hívők részvételével végzett istentiszteletek megtartására egészségügyi védőeszközök (szájmaszkok) viselése nélkül.

Continue reading

Vámos és farizeus vasárnapjára

2021. február 21.

Szent Egyházunk régi bölcsességében és szeretetében elrendelte, hogy a Nagyböjtöt előkészítő vasárnapok egyfajta lelki „felrázás” legyenek számunkra. Azért, hogy készek legyünk a böjt küzdelmeit megvívni és rossz szokásainktól megszabadulni.

Ahogy járjuk a boltokat, áruházakat, hivatalokat, vagy éppen tömegközlekedéssel utazunk, gyakran látunk ilyenfajta hívogató hirdetéseket: „Legyen bátorságod magadat adni”, „Valósítsd meg önmagadat”, „Kövesd a szívedet”!  Continue reading

Ima és meghallgatás

Főpásztorunk, Márk metropolita február 20-án a Rjazanytól nyugatra fekvő Zaharovo helység Teológus Szent János apostolnak szentelt templomában tartott főpapi szent liturgiát. Az 1876-ban a hívők felajánlásaiból épült templomot a szovjeturalom alatt bezárták, a négyemeletes harangtornyot lerombolták, a templomban áruraktárt rendeztek be. A hívők közössége 1990-ben kapta vissza a templomot. Itt tartott beszédet főpásztorunk a szent liturgia végén:  Continue reading

Márk metropolita szolgálata Kirill pátriárka beiktatásának évfordulóján

2021. február elsején volt tizenkét éve, hogy Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkáját ünnepélyesen beiktatták tisztségébe. Az egyházfő ezen az évfordulón a moszkvai Krisztus Megváltó székesegyházban tartott szent liturgiát. Ezen a napon minden templomban megemlékeztek az orosz egyház elöljárójáról. Főpásztorunk, Márk metropolita a rjazanyi Krisztus Születésének szentelt székesegyházban tartott szent liturgiát, amely után könyörgő istentiszteletet végzett az egyház elöljáró főpapjáért. A könyörgés előtt főpásztorunk e nap kivételes jelentőségéről szólt a hívek előtt:  Continue reading

Minden kereszténynek saját küldetése, missziója van. Szent István archidiakónus, első vértanú emlékére

Főpásztorunk január 9-én a mihajlovi Krisztus Születése székesegyházban tartott szent liturgiát, tanítását Szent István archidiakónus első vértanú (dec. 27 / jan. 9) emlékének szentelte. Prédikációját az alábbiakban foglaljuk össze: 

Continue reading

ORTODOX EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2021. ÉV JANUÁR HÓNAPJÁRA

1. Az Úr körülmetélése. Nagy Szent Vazul cézáriai érsek. Polgári újév.

Az ünnepnek: Kol 2,8-12; Lk 2,20-21; 40-52. A főpapnak: Zsid 7,26-8,2; Lk 6,17-23.

(A böjt január 4-ig fel van oldva.)

2. Szent Szilveszter római püspök. Szent Theagenész, parioni püspök vértanú. Szent Kozma, konstantinápolyi pátriárka. Szárovi Szent Szerafim.

3. Vízkereszt előtti vasárnap.

Szent Malakiás próféta. Szent Gordiosz, cézáreai vértanú. Párizsi Szent Genovéva. 2Tim 4,5-8; Mk 1,1-8. Ötödik hang.  Continue reading