Beszámoló Antal érsek márciusi, tokaji látogatásáról

Amint az egyházmegyei honlap korábban hírt adott róla, 2018. március 9-én Antal érsek atya, Északkelet-magyarországi útja során látogatást tett Tokajban. A délelőtti miskolci látogatást követően főpapunk a kora délutáni órákban érkezett Tokajba, ahol az Egyházmegye tokaji megbízottja, Szegedi Szabolcs István diakónus fogadta. Continue reading

Antal érsek látogatásai a Magyar Ortodox Egyházmegye egyházközségeiben

18.március 9-én Antal Bécsi-budapesti érsek az Egyházmegye három egyházközségét kereste fel Északkelet-Magyarországon.

9-én reggel első útja Miskolcra vezetett, Bulah Szvjatoszlav pap kíséretében, ahol Krank József parochus és a hívők fogadták a Szentháromság templom kapujában. Érsekünk megtekintette a templomot, megismerkedett az egyházközség történetével, majd fölkereste a parochia alsó szintén kialakított ortodox múzeumot.  Continue reading

„Együtt Oroszországgal” nemzetközi fórum Moszkvában – magyar egyházmegyés pap részvételével

2018.március 5-én nemzetközi fórumot tartottak a moszkvai Nemzetközi Kereskedelmi Központ kongresszusi termében, amelynek munkájában az „Orosz világ” alapítvány meghívására és Antal érsek áldásával prot. Kim Nyikolaj atya, a Magyar Ortodox Egyházmegye hévízi papja is részt vett. Az oroszországi civil, politikai, parlamenti, diplomáciai, kulturális, irodalmi, akadémiai és ortodox egyházi élet képviselőin kívül a világ 84 országából érkeztek küldöttek a fórumra.  Continue reading