Tyihon püspök atya karácsonyi szolgálata Karácsony harmadnapján, Szent István első vértanú és Tours-i Szent Márton ünnepén

smmDecember 27-én, Karácsony harmadik napján kormányzó főpapunk a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházban tartott ünnepi szent liturgiát Juraj (György) nagymihályi és kassai érsek közös szolgálatával, aki papjai és hívei kíséretében a Cseh és Szlovák földek Egyházából jött el hozzánk erre a napra. A Karácsony harmadik napja azért is bizonyult kivételes ünnepnek, mert a Szlovákiából érkezett testvérekkel együtt ezen a napon történt megemlékezés Szent István archidiakónus és első vértanúról, valamint Tours-i Szent Márton, földünk szülöttjének 1700 éves évfordulójáról, akit a szlovákiai ortodox keresztények is büszkén vallanak saját szentjüknek Szent István, országalapító királyunkkal együtt.  Continue reading

Tyihon püspök atya karácsonyi szolgálata Nyíregyházán

smnDecember 26-án, Karácsony másodnapján, a Szentséges Istenszülő főünnepén, Tyihon podolszki püspök atya, Egyházmegyénk kormányzója a nyíregyházi Szent György Nagyvértanú templomban végzett szent liturgiát egyházmegyénk papjai, Krank József nyíregyházi parochus és Tatárka Kirill lelkész, valamint Szegedi Szabolcs István diakónus segédlete mellett. A hívő közösség tagjai örömmel várták főpásztoruk látogatását, és nem sokkal 9 óra előtt meg is telt a szépen berendezett kápolna. Az énekes szolgálatot a közösség kis kórusa adta, az apostoli leckét Krank Bence olvasta fel. Tyihon püspök a liturgia során imájában megemlékezett a Fekete-tenger fölött lezuhant utasszállító repülőgép legénységéről és utasairól, megbocsátást és mennyei nyugalmat kérve számukra. A hívők – gyermekek és felnőttek – nagy számban és isteni félelemmel vették magukhoz Krisztus Urunk szent testét és vérét az eucharisztia szentségében.  Continue reading

Karácsonyi főpapi szent liturgia a Nagyboldogasszony templomban

r1December 25-én, Karácsony első napján Tyihon podolszki püspök atya, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzója főpapi szent liturgiát tartott a budapesti, Petőfi téri Nagyboldogasszony templomban. Az ünnepi liturgián a főpappal együtt szolgáltak: prot. Magyar István, Dmitrij Kornyilov, Szvjatoszlav Bulah papok, a diakónusi szolgálatot pedig Dadányi Miklós protodiakónus vezette Vajna-Éliás István és Vlagyimir Csepizsov diakónusok segédletével.  Continue reading

Őszentsége Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkájának karácsonyi üzenete az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

karacsony-2Excellenciás főpásztorok, tisztelendő atyák és diakónusok, istenfélő szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivéreim és nővéreim!

Karácsony szent éjjelén szívből köszöntelek Mindnyájatokat, és lelkem mélyéből kívánok Nektek áldott ünnepeket Krisztus Születésének napján, amely betöltötte az ősi ígéreteket az emberi nem üdvözítéséről, mely a Teremtő kimondhatatlan szeretetének az ünnepe teremtése iránt, a Messiás, az Isten Fia világba való eljövetelének a napja. Continue reading

Tyihon podolszki püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapjának karácsonyi köszöntője

KarácsonyFőtisztelendő lelkipásztorok, az Úrban szeretett fivérek és nővérek!

Teljes szívemből köszöntelek Benneteket az Úr Születésének ünnepe és az újesztendő alkalmából!

Immár több mint kétezer éve, hogy az emberek osztoznak egymással abban az örömben, hogy megszületett a világ Megváltója. Hiszen feltündöklött az Alkony nélkül való Világosság, és beragyogta az emberi természetet.  Continue reading

Tyihon podolszki püspök szolgálatai egyházmegyénkben 2016 Karácsonyán

vltihon150Kormányzó főpásztorunk ismét egyházmegyénkben tölti a Karácsonyt, hogy együtt ünnepeljen lelki nyájával, és főpapi istentiszteletre várja a hívőket templomainkba, az alábbi időpontokban:

December 24-én, szombaton, Karácsony szent estjén délután 4 órakor virrasztó istentisztelet tart a budapesti, Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyházban.

December 25-én, vasárnap, délelőtt 10 órai kezdettel, Krisztus Urunk test szerinti születésének ünnepén, Karácsony első napján ugyancsak a székesegyházban tart főpapi szent liturgiát.

December 26-án, hétfőn, Szentséges Istenszülő főünnepén, Karácsony másodnapján reggel 9 órai kezdettel a nyíregyházi Szent György Nagyvértanú templomba (Széchenyi tér 5.) várja a hívőket főpapi liturgiára.

December 27-én, kedden, Szent István archidiakónus, első vértanú ünnepén, Karácsony harmadnapján pedig ismét a Petőfi téri székesegyházba hívja a hívőket főpapi liturgiára, közös szolgálat keretében Juraj nagymihályi és kassai érsekkel (Cseh és Szlovák Földek egyháza) és az egyházmegye papjaival.

Minden kedves Testvérünket szeretettel várjuk az ünnepi szolgálatokra!

Ortodox karácsonyi énekek Debrecen főterén

debrecen_advent_112016 . december 11-én, a debreceni Szentháromság ortodox templom kórusa Debrecen főterén adott rövid ízelítőt az ortodox karácsonyi énekek gazdag hagyományából. A kórus, az előző évek szokásaihoz híven, a város karácsonyfájánál énekelt, ahol Sipos Barnabás, az egyházközség parochusa és a város alpolgármestere, Barcsa Lajos is megosztotta ünnepváró gondolatait a többszáz fős egybegyűlt közönséggel. A műsor zárásaként a harmadik gyertya is meggyulladt a város adventi koszorúján. A kórus énekei között szerepelt a karácsonyi tropárion és a kondákion, két sztichira a karácsonyi est-hajnali istentiszteletből, valamint Julianna Gyeniszova szerzetesnő „Fénylőn haladt a hold” kezdetű éneke. Bízunk benne, hogy a népes hallgatóság is gazdagodott lélekben az elhangzott gondolatok és énekek által.  Continue reading

Szent Miklós ünnepe a tokaji templomban

smtDecember 10-én, szombaton Szent Miklós napi ünnepi liturgiára került sor a tokaji templomban, amelyen, a csodatévő mürai főpap ünnepének keretében, akinek a templom van szentelve, emléktábla avatásra is sor került, mely a három évszázaddal ezelőtt Tokajban szolgálatot teljesítő orosz cári katonák emlékére készült.

Az ünnepi szent liturgiát, Tyihon püspök áldásával, az egyházmegye papjai végezték prot. Kim Nyikolaj vezetésével és Krank József, Tatárka Kirill papok, valamint Szegedi Szabolcs István diakónus – a tokaji templom megbízott felelőse – segédletével.  Continue reading

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2016. év DECEMBER hónapjára

karacsony-2az újnaptár szerint

  1. Szent Náhum próféta (Kr. e. VII. sz.).

(A karácsonyi böjtben december 18-ig, vasárnapig a monostorokon kívüli gyakorlat szerint a szerdai és pénteki napok kivételével hal és bor fogyasztása meg van engedve, december 19-től 24-ig pedig, hétfő, szerda és péntek kivételével, a bor fogyasztása.)  Continue reading