KEDVES SZÜLŐK! ITT A JELENTKEZÉS IDEJE AZ ISKOLAI HITTANRA!

Nicaea_icon„Engedjétek, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek,

mert ilyeneké a mennyek országa.”

Máté 19,14

«Пустите детей приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное»

От Матфея 19,14

“Suffer little children to come unto me: for of such is the kingdom of heaven”

Matthew 19:14

Continue reading

Ima Ukrajnáért az Egyházmegye templomaiban

patriarhKirill pátriárka felhívására és áldásával, amelyet az egyház minden főpapjához, papjához és gyermekéhez intézett, február 23-án, Húshagyó Vasárnap, a Magyar Ortodox Egyházmegye budapesti és más városokban lévő templomaiban is az Ukrajnában zajló polgári forrongások és szembenállások krisztusi és keresztény szellemben történő békés kimeneteléért imádkoztak a szent liturgia keretében, és megemlékeztek a tragikusan elhunyt áldozatokról. Continue reading

Prot. Magyar István pappá felszentelésének 25. évfordulójára

092014. február 15-én, szombaton, az Úr Templomi Bemutatásának ónaptár szerinti ünnepén volt 25 éve annak, hogy Germán (Tyimofejev) berlini és közép-európai érsek (ma volgográdi metropolita) pappá szentelte prot. Magyar István atyát. Az évfordulóról 15-án, szombaton emlékeztek meg a budapesti Lendvay utcai Radonyezsi Szent Szergij egyházközségben, 16-án, a Tékozló Fiú vasárnapján tartott szent liturgián pedig a Petőfi téri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

A Magyar Ortodox Egyházmegye honlapjának szerkesztősége nevében ezúton kívánunk békességet, egészséget, mindenben jó munkálkodást, hosszú életet, üdvösséget István atyának „számos éven át”!

Ünnep és papi jubileum a budapesti Szent Szergij orosz egyházközségben

sretenye_11-001Február 15-én, szombaton a budapesti Lendvay utcai Radonyezsi Szent Szergij egyházközség az Úr Bemutatását ünnepelte a Julián-naptár szerint. Prot. Kádár Iván parochus meghívására prot. Magyar István, a budapesti Nagyboldogasszony- székesegyház papja, Szabó Efrém szerzetespap és Tatárka Kirill lelkész is részt vett a közös, testvéri szolgálatban. Continue reading

A gőg kára és az alázat haszna… (A Triódion kezdetére)

mytifarisejFebruár 9-én, Vámos és Farizeus Vasárnapján kezdetét vette a Nagyböjt felé tartó zarándoklatunk. Az egyházatyák szándéka szerint a Nagyböjtöt előkészítő vasárnapok „megelőző lelki gyakorlatok”, egyfajta lelki „felrázás”, hogy készek legyünk a böjt küzdelmeit megvívni, és a megszokás okozta helytelen, rossz lelkülettől megszabadulni. „Akik testi csatára készülődnek, azok is kioktatást kapnak a küzdelemről a parancsnok által” ─olvassuk a szinaxárionban, megtanulják a fegyverek használatát, útmutatást kapnak arról, hogyan kell a várt vagy váratlan akadályokat leküzdeni. A buzdító beszéd a lélek feltüzelését szolgálja, és arra hív, hogy a küzdők hagyjanak fel a tétlenséggel, gyávasággal, nemtörődömséggel. Continue reading

Elkészült a debreceni templom belső festése

WP_000111Isten segítségével, csaknem egy heti megfeszített munka után, elkészült a debreceni templom belső festése. A parochus kezdeményezésére, amely párosult a hívek lelkesedésével, csekély anyagi ráfordítással, saját kezű munkával létrehozott neobizánci motívumok díszítik ma a kis templom falait. A festés első fázisán egy héten át dolgozott Sípos Barnabás lelkész és hat hívő. Köszönet a munkájukért. Kísérje őket Isten áldása! G. P. Continue reading

Megemlékezés a Szahalin szigeti merénylet templomi áldozatairól

P1090079„Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.” Jn 15,13.

A budapesti Nagyboldogasszony-székesegyházban gyászszertartáson emlékeztek meg a február 9-i, Vámos és farizeus vasárnapján történt Szahalin szigeti véres merénylet keresztény áldozatairól. Continue reading

Részvétnyilvánítás

imageA Magyar Ortodox Egyházmegye ezúton szeretné kinyilvánítani részvétét Vajna-Éliás Istvánnak, a budapesti Nagyboldogasszony- székesegyház diakónusának és családjának édesanyja korai halála alkalmából. Az elhunyt, bár nem volt egyházunk tagja, életének végén igaz szívvel kereste az utat Istenhez, és vele békességben távozott el.

Kérjük híveink imáit Isten imént elhunyt Vilma szolgálója lelkének nyugalmáért.

Adj, Urunk, a Te elhunyt Vilma szolgálódnak örök nyugodalmat!