Kim Nyikolaj atya teológiai doktori fokozata

Márk metropolita, egyházmegyénk kormányzója örömét fejezte ki Nyikolaj atyának azzal kapcsolatban, hogy hévízi parochusunk elnyerte a teológia doktora címet és az ezzel járó keresztet a szlovákiai Eperjesi Teológiai Fakultáson. A tudományos fokozat jelvényeit, amelyet az Eperjesi Egyetem rektora látott el aláírásával, a Fakultás dékánja, Sztyefan Pruzsinszkij nyújtotta át Nyikolaj atyának a 2021. június 8-án sikerrel megvédett disszertációja eredményeképpen. Szeretettel gratulálunk Kim Nyikolaj atyának, és további sikereket kívánunk számára Egyházunk szolgálatában és a teológia tudományában!

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2021. év NOVEMBER hónapjára

1. Szent, Csodatévő és Ingyen gyógyító Kozma és Damján (Kis-Ázsia, IV. sz.).

2. Szent Victorinus, poetovioi (Ptuj, Szlovénia) püspökvértanú. Szent Akindünosz, Pégasziosz, Afthonisz, Elpidéforosz és Anempodisztosz, perzsiai vértanúk (IV. sz.).

3. Szent Akepszimasz püspök, József pap és Aeithalasz diakónus, perzsiai vértanúk (IV. sz.). Szent György nagyvértanú ereklyéinek átvitele és templomának fölszentelése a palesztinai Liddában (IV. sz.)  Continue reading

A „Pravoszlavije.ru” interjúja Kim Nyikolaj atyával

A fenti internetes újság nemrég hosszú és érdekes interjút készített, „Egy keresztény bármely helyen tud imádkozni, dolgozni és örülni” címmel Kim Nyikolaj atyával, a Magyar Ortodox Egyházmegye papjával, a hévízi „Életadó Forrás” egyházközség parochusával és egyházmegyei honlapok főszerkesztőjével. Az interjú 2021. október 25-én jelent meg az egyházmegyei honlap orosz változatában. A hosszú, Vlagyimir Baszenkovval folytatott és fényképes illusztrációkkal kísért beszélgetésben szó esik Nyikolaj atya gyermekkoráról, papi elhivatásáról, magyarországi szolgálatáról, a hévízi ortodox közösségről, a magyar nyelvről, kultúráról, a magyar konzervatív politikáról, az imádságról, mint életet ténylegesen alakító eszközről. A beszélgetést oroszul is tudó olvasóinknak ajánljuk pravoslavie.ru.

Október 19. – Márk metropolita szerzetesi felnyírásának évfordulója

Főpásztorunk életében, aki most a rjazanyi metropóliát kormányozza, és egyben a budapesti Magyar Egyházmegyét, a nevezetes nap, amikor szerzetessé nyírták, 1990. október 19-re esett a Szentháromság-Szent Szergij monostorban. A jövendő főpap, akkor a Moszkvai Teológiai Akadémia harmadéves hallgatója, a felnyírásban, Márk apostol és evangélista tiszteletére, a Márk nevet kapta. Az elmúlt évben, felnyírásának harmincadik évfordulóján, és életének más fontos eseményei alkalmából a „Mihajlov Tv” csatorna filmet készített „Jó pásztor” címmel. Aki még nem látta, és jártas az orosz nyelvben, most itt, honlapunkon megtekintheti. Éljen soká Urunk, számos éven át!

Continue reading

Gondolatok a keresztény ember életének céljáról 

A Pünkösd utáni tizenötödik vasárnapon Márk metropolita Rjazanyban, a Nagyboldogasszony székesegyházban végzett szent liturgiát. A liturgia után elmondott tanításban az aznap olvasott evangélium egyik részletére hívta fel a hívők figyelmét, párhuzamba állítva azt a modern ember életével.  Continue reading

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2021. év OKTÓBER hónapjára az újnaptár szerint

1. Szűz Mária Oltalma (a szláv és a román helyi egyházak liturgikus hagyománya szerint).

Szent Ananiás apostol a Hetven közül (I. sz.). Énekszerző Szent Romanosz (V-VI. sz.).

Zsid. 9,1-7; Lk 10,38-42;11,27-28.

2. Antiokhiai Szent Ciprián püspök vértanú és Szent Jusztina vértanú szűz (IV. sz.). Szent Dávid és Konstantin grúz vértanú hercegek (VIII. sz.). Krisztusért balga Boldog Ciprián, szuzdali csodatévő (XVII. sz.).  Continue reading