Gondolatok a keresztény ember életének céljáról 

A Pünkösd utáni tizenötödik vasárnapon Márk metropolita Rjazanyban, a Nagyboldogasszony székesegyházban végzett szent liturgiát. A liturgia után elmondott tanításban az aznap olvasott evangélium egyik részletére hívta fel a hívők figyelmét, párhuzamba állítva azt a modern ember életével. 

Minden embernek van valamilyen célja és terve az életben, amelyet igyekszik megvalósítani. Fontos, hogy életünk során erről a fő célról soha ne feledkezzünk meg. Szemünk azonban időnként összevissza tekintget, mint azé az emberé, aki betéved a boltba, ahol széles választék van és különlegesen árúcikkek kaphatók.

Ismerjük a mondást: “két nyulat is üldözőbe vesz, aztán mindkettő elfut előle”. Ez történik velünk is. Megpróbálunk megvalósítani különböző – általában nem túl jelentős – célokat az életben, csak éppen az élet legfőbb értelme megy el mellettünk. 

A mai evangéliumban hallhattuk, hogyan fordult Krisztushoz egy írástudó, aki azt a kérdést tette fel neki, hogy melyik a legnagyobb és legfontosabb parancsolat? És bár ezzel kísérteni akarta őt, a kérdésnek mégiscsak megvolt a maga értelme. A Megváltó eljövetelének idejére a jámbor zsidóknak több mint hatszáz parancsolatot kellett így vagy úgy betartaniuk. Igen, hatszázat! Persze megpróbálták nagyon pontosan betartani azokat, amelyeket be lehetett tartani. Kétségtelen tény, hogy ezeket össze sem lehet hasonlítani a mi újszövetségi parancsolatainkkal, amelyek sokkal inkább valamilyen általános irányt adnak nekünk. 

Az ószövetségi idők parancsolatai minden részletre kiterjedőek voltak. Ezért ez az ember megkérdezte az Urat, hogy melyik a sok között a legfontosabb. Az ott állók akár azt is gondolhatták, hogy más választ fog adni, hiszen sokan úgy tekintettek rá, mint egy új tanítóra, ezért elvileg annak lehetőségét sem lehetett kizárni, hogy a Törvénynek valamilyen új értelmezését fogja adni. Az Úr viszont azt válaszolja, hogy két nagy parancs van: az, hogy az ember szeresse Istent és szeresse a felebarátját. Minden más parancsolat ebben a kettőben foglalható össze, és arra szolgálnak, hogy az ember meg tudja valósítani a legfontosabb célt – Isten és az ember szeretetét. 

Az Újszövetség lapjain gyakran olvashatunk arról, hogyan olvasta a fejükre az Úr az írástudóknak és farizeusoknak nemcsak azt, hogy megtagadják és keresztre feszítik a Messiást, hanem az ószövetségi törvény sok aspektusának szőrszálhasogató értelmezését, azt, hogy nincs bennük szeretet, irgalom és együttérzés, kétszínűségüket és sok más dolgot. 

De ha jobban megnézzük, mi se mondhatjuk, hogy ránk ne lennének jellemzők ezek a hibák. Milyen sokszor vagyunk szemforgatók, kétszínűek, érzéketlenek! Mi is elmondhatjuk magunkról, hogy megfeledkezünk a szeretet parancsáról. Az Ószövetségben a szeretet parancsa bizonyos értelemben a kiválasztottaknak szólt, mert az emberek annyira belemerültek az anyagi világ dolgaiba, hogy szinte lehetetlen volt eljuttatni hozzájuk ezt az üzenetet. Az embereket túlságosan a hétköznapi élet nyers erkölcsei irányították. Nekünk azonban az Úr parancsolatot adott a szeretetre! Az Úr sokszor megismétli: szeressetek! Mi meg nem akarunk szeretni vagy nem tudjuk, hogyan kell a szívünkben felnöveszteni és kimutatni a szeretetet. Gyakran Isten, de még inkább a felebarátainkkal kapcsolatban türelmetlenek és érzéketlenek vagyunk. Azt hisszük, hogy valamire megtanítjuk a másikat, valamire rávilágítunk, közben pedig szavainkban egy cseppnyi szeretet sincs, és jobb lenne, ha inkább csendben maradnánk. 

Adja Isten, kedves testvéreim, hogy ne felejtsük el, mi a legfontosabb cél az életben, és a parancsolat, amelyet ránk bízott az Úr – szeretni Istent és felebarátainkat!

Ford. T. K.

В Неделю 15-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, митрополит Будапештский и Венгерский Марк совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Рязани. В наставлении после богослужения владыка обратил внимание собравшихся на эпизод, описанный в Евангелии этого дня, и провел параллели с жизнью каждого современного человека: 

– У каждого человека в жизни есть цель, стремление к реализации своих идей и планов. И важно, идя по жизни, эту главную цель держать в своем сознании и сердце. А у нас иногда глаза разбегаются, хочется слишком многого, как человеку, попавшему в магазин с широким и необычным ассортиментом товаров.

Все мы знаем нашу пословицу: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». А мы именно так и поступаем. Стремясь к достижению тех или иных разных и не особо значимых целей, теряем главный смысл жизни.

В сегодняшнем Евангелии рассказывалось, как к Христу подошел законник и, искушая, спросил Его о том, какая самая главная и большая заповедь в законе. И хотя это было искушение, в самом вопросе тоже заключался определенный смысл. Ко времени пришествия Спасителя у правоверных евреев насчитывалось более шестисот заповедей, которые нужно было исполнять в той или иной мере. Шестисот! Люди, конечно, пытались скрупулезно исполнять хотя бы то, что было возможно. Безусловно, все эти установления вряд ли можно сравнивать с нашими новозаветными заповедями, которые скорее дают нам определенное направление.

Ветхозаветные заповеди состояли из мелочных предписаний. И вот человек спросил Господа, какая заповедь в Законе является самой главной. Слушатели могли ожидать и другого ответа, ведь многие воспринимали проповедь Христа как новое учение, и вопрос о некоем ином понимании Закона был, в принципе, возможен. Господь же отвечает, что есть только две главные заповеди: любовь к Богу и любовь к ближнему. Все остальное является осуществлением этих двух заповедей, все они призваны воплотить в жизни человека главную цель – полюбить Бога и ближнего.

В Новом Завете мы читаем о том, как Господь часто обличал книжников и фарисеев не только за то, что они в будущем отвергнут Мессию и распнут Его на Кресте, но и за мелочное понимание многих сторон Ветхого Закона, за отсутствие любви, милости, жертвы и сострадания, за лицемерие и так далее.

Но ведь все это, если присмотреться, свойственно и нам. Сколько в нас ханжества, лицемерия, жестокосердия! Мы тоже можем сказать, что забываем о любви. При этом в Ветхом Завете любовь в каком-то смысле слова была заповедью для избранных, потому что люди были настолько погружены в материальную стихию, что говорить им о любви было все равно что говорить о жизни на Марсе. Люди были слишком поглощены житейскими грубыми нравами. Но ведь у нас всех есть заповедь о любви! Господь говорит много раз – «Любите!». А мы не хотим или не умеем, или не знаем, как взрастить в сердце и выразить любовь. И часто в отношении к Богу и, в первую очередь, к ближнему, мы проявляем нетерпение и жестокосердие. А порой думаем, что учим человека, вразумляем, но в наших словах нет ни капли любви, так что лучше бы уж мы промолчали.

Дай нам Бог, дорогие братья и сестры, помнить о главной цели и заповеди, которую нам оставил Господь – о любви к Богу и ближним.

Видео – Рязанская епархиальная телестудия “Логосъ”

Официальный сайт Рязанской Епархии

 

This post is also available in: orosz