SZÜLŐKNEK, A TEMPLOMI HITOKTATÁSRÓL

Jópásztor-sebekkelKEDVES SZÜLŐK!

Itt az új egyházi és iskolai év, és itt a jelentkezés ideje a templomi hittanra!

„Engedjétek, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.”

Máté 19,14 

A hitoktatás

egyházközségeinkben templomaink mellett folyik. Egy csoport számára nincs létszámhatár, kettő-három, sőt, egy gyermek részére is tartunk oktatást.

A hittan

a keresztény tanításba és erkölcsbe vezeti be a gyermekeket. Erre nagy szükségük lesz, mivel csakhamar serdülők, ifjak, majd önmagukért és másokért is felelős, munkába álló, családot alapító felnőttek lesznek. Ha mély és szilárd a gyermekkorban készült fundamentum, a fölé emelt ház is az lesz.

A másik, ugyancsak fontos szempont, hogy a hittan olyan ismereteket nyújt, amelyek nélkülözhetetlenek az európai történelem, gondolkodás, kultúra, társadalmi berendezkedés, irodalom, idegen nyelvek, képzőművészet, zene, egyszóval az európai örökség elsajátításához.

Van egy harmadik oldala is az ortodox keresztény hitoktatásnak. Magyarország földrajzi fekvését és történelmét tekintve, délről és keletről olyan országokkal határos, ahol a nép többsége ortodox keresztény. A hittanra járó gyermekek így közelebbről is megismerhetik azt a hagyományt és kultúrát, amelyet e népek őriznek.

A gyermekeknek a legfontosabbat, a hitoktatás szívét, a templomi életet is meg kell ismerniük. Ezt a célt szolgálja szülői segítséggel , a vasárnapi és ünnepi istentiszteleteken való részvétel, ami a Tízparancsolat szerint keresztény kötelezettségünk.

A hittanra járó iskolás gyermekek fejlődése akkor hatékony, ha a szülők a gyermekek mögött állnak, a hittan órák keretében végzett munkájukat fontosnak tartják, figyelemmel kísérik, segítik. És ha otthon keresztény életpéldát is látnak, ez jelenti számukra az igazán hatásos segítséget szellemi-lelki fejlődésükben.

 

Mire tanítjuk gyermekeinket?

Arra, hogy szeressék Istent és törvényét, amely a legbiztosabb fundamentum az ember számára itt a földön, és amelyet hitünk szerint az Egyházban és az Egyház Szentírásában őrzünk.

Arra, hogy szeressék és tiszteljék minden felebarátjukat. Nemcsak szóval, hanem tettel is. Mindenekelőtt szüleiket, nagyszüleiket, tanítóikat, tanáraikat, papjaikat — és engedelmeskedjenek nekik.

Arra, hogy lelkiismeretesen és jól tanuljanak, legyenek mindenkivel szemben segítőkészek, majd később lelkiismeretesen és jól dolgozzanak.

Arra, hogy mindannak az elvégzésében, ami szükséges, jó és dicséretes legyenek buzgók, megfontoltak, bátrak. Legyenek mindenkor becsületesek, hűségesek, megbízhatóak.

Ha felnőnek, jól nézzék meg, kit választanak vőlegényüknek, menyasszonyuknak. Olyant igyekezzenek választani, aki keresztény és egyetért keresztény értékrendjükkel.

Arra is tanítjuk őket, hogy csak a jóban gyakorolják az engedelmességet, a rosszban soha. A rossz társaságot, a bűnt, a kétértelmű, tisztátalan látványokat, írásokat, szavakat kerüljék.

Minderről az Új- és az Ószövetség legszebb történetein, a keresztény erkölcsi parancsolatokon, a hit igazságain, az egyházi ünnepek tanításán, a szentek életén keresztül és kötetlen beszélgetések formájában tanulunk.

 

Kedves Szülők!

Egyházmegyénket kisebb és nagyobb létszámú egyházközségek alkotják. Vannak magyar és vannak egyházi szláv nyelvű közösségeink. Vannak sajátos, helyi hagyományaink, tanítási módszereink, ám elmondhatjuk, hogy a hitoktatással kapcsolatban fent leírtak mindenütt érvényesek.

Bizonyára egyetértenek azzal, hogy mai világunkban, amely rohamosan fejlődik, változik, ám sok esetben bonyolultnak, sőt válságosnak tűnik, nélkülözhetetlen a szellemi-erkölcsi tisztánlátás és az örök, isteni törvényekhez való ragaszkodás.

Templomaink lelkészei ebben szeretnének segítséget nyújtani a hittanórák keretei között.

Ne szalasszák el a legfogékonyabb gyermekéveket!

Jelentkezzenek parochus lelkészüknél!

Elérhetőségeinket az egyházközségek honlapján találják.

Budapest, 2016. augusztus 31. Szűz Mária övének elhelyezése

I.T.

Vélemény, hozzászólás?