ORTODOX EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2022. ÉV JANUÁR HÓNAPJÁRA az újnaptár szerint

 1. Az Úr körülmetélése. Nagy Szent Vazul cézáriai érsek. Polgári újév. Az ünnepnek: Kol 2,8-12; Lk 2,20-21; 40-52. A főpapnak: Zsid 7,26-8,2; Lk 6,17-23. (A böjt január 4-ig fel van oldva.)
 2. Vízkereszt előtti vasárnap. Szent Szilveszter római püspök. Szent Theagenész, parioni püspök vértanú. Szent Kozma, konstantinápolyi pátriárka. Szárovi Szent Szerafim. 2Tim 4,5-8; Mk 1,1-8. Harmadik hang.
 3. Szent Malakiás próféta. Szent Gordiosz, cézáreai vértanú. Párizsi Szent Genovéva.
 4. A Hetven Szent apostol főünnepe. Szent Euthümiosz hitvalló, vatopedi apát. Szent Onufriosz, khioszi újvértanú. 
 5. Vízkereszt előünnepe. Szent Theopemptosz és Theónasz vértanúk. Alexandriai Szentéletű Szünklétiké. 1Kor 9,19-10,4; Lk 3,1-18. (Böjti nap)
 6. Az Úr megkeresztelése. Vízkereszt. Tit 2,11-14; 3,4-7; Mt 3,13-17.
 7. Szent Próféta, Előhírnök és Keresztelő János főünnepe. Csel 19,1-8; Jn 1,29-34.
 8. Szentéletű Domniké. Szent Agathon egyiptomi remete. Khodzebai Szent György. Szent Semaja próféta. Szentéletű Gergely, csodatévő, a Kijevi Barlangkolostorból.
 9. Vízkereszt utáni vasárnap. Szent Polüeuktosz, meliténéi vértanú. Csodatevő Szent Eusztratiosz, augaroszi apát. Szent Fülöp moszkvai metropolita, vértanú. Ef 4,7-13; Mt 4,12-17. Negyedik hang.
 10. Szent Gergely, nüsszai püspök. Szent Dometianosz, meliténéi püspök. Szent Ammóniosz, egyiptomi remete.
 11. Nagy Szent Teodóz, palesztinai apát. Gázai Szent Vitalis. Szent Teodóz, áthoszi apát, trapezunti püspök.
 12. Szent Tatjána, római vértanúnő. Mauritániai Szent Mertiosz, vértanú. Szent Illés remete, egyiptomi csodatévő.
 13. Szent Ermilosz és Sztratonikosz, singidunumi (belgrádi) vértanúk. Szent Jakab, niszibiszi püspök. Szent Hilarius, Poitiers-i püspök. „Kunyhóégető” Szent Maximosz, áthoszi remete.
 14. A Negyven Sínai Szent vértanú. A Negyvenhárom Raithu-i Szent Vértanú. Szent Ágnes vértanú. Szent Nino, Grúzia megvilágosítója. Szent Száva, szerbiai érsek. (A vízkereszti ünnepkör vége.)
 15. Thébai Szent Pál. Kunyhós Szent János. Szent Panszofiosz, alexandriai vértanú.
 16. Pünkösd utáni 30. vasárnap. Szent Péter apostol bilincseinek tisztelete. Kol 1,12-18; Lk 17,12-19 (olvasmányok: ap. a 28., ev. a 29. vasárnap szerint). Ötödik hang.
 17. Nagy Szent Antal, egyiptomi remete. Fekete-tavi Szent Antal. Új Szent Antal, veriai csodatévő. Szent György, joáninai újvértanú.
 18. Szent Atanáz és Cirill alexandriai érsekek.
 19. Egyiptomi Szent Makariosz (391). Alexandriai Szent Makariosz, „a Városi” (395). Efezusi Szent Márk, az ortodoxia hitvallója (1444).
 20. Nagy Szent Euthümiosz (473). Szent Péter, „a Vámszedő” (VI. sz.). Szent Zakariás újvértanú (1782).
 21. Szent Neofitosz, nikeai vértanú. Hitvalló Szent Maximosz.
 22. Szent Timóteus apostol.
 23. Pünkösd utáni 31. vasárnap. Szent Kelemen, ankürai püspök és tanítványa, Római Szent Agathangelosz, vértanúk. 1Tim 1,15-17; Lk 18,35-43 (olvasmányok a 31. vasárnap szerint). Hatodik hang.
 24. Szentéletű Római Xénia. Szent Pál, Pausziriosz és Theodotión, testvérek és vértanúk. Szent János, kazanyi vértanú. Krisztusért balga Pétervári Szent Xénia.
 25. Teológus Szent Gergely, konstantinápolyi érsek.
 26. Szentéletű Xenofón, hitvese Mária, és fiaik, Arkadiosz és János.
 27. Aranyszájú Szent János ereklyéinek visszahozatala Konstantinápolyba (438). Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16.
 28. Szír Szent Efrém. Csodatévő Magyar Efrém (1053).
 29. Istenhordozó Szent Ignác, antiokhiai vértanú püspök ereklyéinek visszahozatala.
 30. Pünkösd utáni 32. vasárnap. A Három Szent Főpap: Nagy Szent Vazul, Teológus Szent Gergely és Aranyszájú Szent János főünnepe. 1Tim 1,15-17; Mt 15,21-28 (olvasmányok a 17. vasárnap szerint); a főpapoknak: Zsid 13,7-16; Mt 5,14-19. Hetedik hang.
 31. Szent Cirusz és János, csodatevő szent szegények (IV. sz.). Szent Triféna vértanúnő (I. sz.?). (Böjti napok, január 5., és utána minden szerda és péntek.)

(Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)