Ortodox Egyházi Kalendárium a 2022. év június hónapjára az ÚJNAPTÁR SZERINT

1. Filozófus Szent Jusztin vértanú és társai, Kharitón, Kharitó, Euelpisztosz, Hierax, Peón, Liberianusz.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

2. Az Úr Mennybemenetele.

Szent Nikéforosz, konstantinápolyi érsek, az ikontisztelet hitvallója.

ApCsel 1,1-12; Lk 24,36-53. 

3. Szent Lucillianusz vértanú és társai, Klaudiusz, Hüpatiosz, Pál, Dénes gyermekek, Paula vértanú szűz.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

4. Szent Quirinus-Kerény, sisciai püspökvértanú. Szent Métrofanész, konstantinápolyi érsek. Szent Márta és Mária, Lázár nővérei.

5. Húsvét utáni hetedik vasárnap. Az I. Nikaiai Egyetemes Zsinat Atyáinak Vasárnapja.

Szent Dórotheosz, tiruszi püspökvértanú.

ApCsel 20,16-18, 28-36; Jn 17,1-13. Feltámadási hatodik és ünnepi nyolcadik hang.

6. Új Szent Hilarión, a Dalmatosz monostor apátja, az ikontisztelet hitvallója. Szent Geláz vértanú.

7. Szent Theodotosz, ankürai vértanú. Szkétéi Szent Dániel (5. sz.). Szkétéi Szent Dániel (6. sz.).

8. Szent Teodor Fővezér, nagyvértanú ereklyéinek átvitele Eukhaitába. Szent Nikandrosz és Marcianusz, katonavértanúk.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

9. Szent Cirill, alexandriai érsek.

10. A Mennybemenetel ünnepkörének vége.

Szent Sándor és Antonina, vértanúk. Szent Timóteus, pruszai püspökvértanú.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

11. Szent Bertalan és Barnabás apostolok. Az Istenszülő „Valóban méltó” himnuszának kijelentése Gábriel arkangyal által.

Elhunytak szombatja.

12. Pünkösd Vasárnapja. A Szentháromság ünnepe.

Húsvét utáni 8. vasárnap.

Egyiptomi Szent Onufriosz. Áthoszi Szent Péter.

ApCsel 2,1-11, Jn 7,37-53; 8,12. Ünnepi nyolcadik hang.

13. Pünkösd Hétfő. A Szentlélek ünnepe.

Szent Aquilina, bibloszi vértanúnő.

Ef 5,9-19; Mt 18,10-20. Ünnepi nyolcadik hang.

(A böjt az egész pünkösdi héten fel van oldva.)

14. Szent Elizeus próféta. Szent Cirill gortünai (Kréta) püspökvértanú. Szent Metód, konstantinápolyi érsek, hitvalló.

15. Szent Ámosz próféta. Szent Jeromos. Szent Ágoston.

16. Csodatévő Szent Tükhón, amathuszi püspök.

17. Szent Manuel, Szabel és Izmael, perzsiai vértanúk.

18. A Pünkösd ünnepkörének vége.

Szent Leontiosz katonavértanú és társai, Hüpatiosz, Theodulosz.

19. Pünkösd utáni 1. vasárnap. Minden Szentek Vasárnapja.

Szent Júdás apostol, az Úr „testvére”. Szent Zoszima, pizidiai vértanú. Makszimovics Szent János, csodatévő sanghaji érsek.

Zsid 11,33-12,2; Mt 10,32-38; 19,27-30. Nyolcadik hang.

20. Szent Metód, patarai püspökvértanú.

A Péter-Pál böjt június 20-tól 28-ig tart.

21. Ciliciai Szent Juliánusz vértanú.

22. Szent Euszebiosz-Özséb, szamoszatai püspökvértanú.

23. Szent Agrippina római vértanúnő. Szent Arisztoklész pap, Szent Demeter diakónus és Szent Atanáz felolvasó vértanúk.

24. A dicsőséges Próféta és Előhírnök Keresztelő Szent János születése.

Igaz Zakariás és Erzsébet.

Róm 13,11-14,4; Lk 1,1-25, 57-68,76-80.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

25. Szentéletű Febrónia vértanú szűz.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

26. Pünkösd utáni 2. vasárnap.

Az orosz földek szentjeinek ünnepe. Az áthoszi szent atyák ünnepe.

Szentéletű Thesszalonikai Dávid.

Róm 2,10-16; Mt 4,18-23. Első hang.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

27. Vendéglátó Szent Sámson (530 k.).

28. Szent Cirusz és János gyógyító szent szegények ereklyéinek átvitele.

29. Szent Péter és Pál apostol.

2Kor 11,21-12,9; Mt 16,13-19.

(A hal fogyasztása meg van engedve.)

30. A Tizenkét Szent Apostol főünnepe.

Jeruzsálemi Mária, Szent Márk apostol anyja. Szent Meliton vértanú. „Kertész” Szent Mihály újvértanú (1770-1771). Rimeci Szent Geláz, erdélyi püspök (14- sz.). Szent Elek és Timóteus papvértanúk, Szentéletű Nyikandr vértanú (1918). Szentéletű Feogena vértanúnő (1939). Szent János vértanú (1944).

1Kor 4,9-16; Mk 3,13-19.

(Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, ezek a megfelelő állandó és mozgó ünnepeknél találhatók.)