Ortodox Egyházi Kalendárium a 2021. év február hónapjára az újnaptár szerint

1. Az Úr templomi bemutatásának előünnepe.

Szent Trifón nikeai vértanú. Szent Perpétua vértanúnő és társai.

2. Az Úr bemutatása a templomban.

Zsid 7,7-17; Lk 2,22-40.

3. Istenfogadó Szent Simeon és Szent Anna prófétaasszony.

Zsid 9,11-14; Lk 2,25-38. 

4. Péluszioni Szent Izidor.

5. Szent Ágota katániai vértanúnő. Szentéletű Antiókhiai Teodóz. Szent Teodóz csernyigovi érsek.

6. Szent Bukolosz első szmirnai püspök. Szent Fótiosz konstantinápolyi érsek.

7. Pünkösd utáni 35. vasárnap.

Oroszországi szent újvértanúk és hitvallók főünnepe (január 25. utáni első vasárnap az ónaptár szerint). Szent Partheniosz lampszákoszi püspök. A Négy Tribunus és szolgáik nikomédiai vértanúk. Szteiriszi Szent Lukács.

2Kor 6,1-10; Mt 25,14-30 (olvasmányok – az újvértanúknak is – a 16. vasárnap szerint). Második hang.

8. Szent Teodor Fővezér nagyvértanú. Szent Zakariás próféta.

9. Szent Nikéforosz antiókhiai vértanú.

(A templomi bemutatás ünnepkörének vége.)

10. Csodatévő Szent Kharalamposz magnéziai papvértanú.

11. Csodatévő Szent Balázs vértanú szebasztiai püspök. Szent Teodóra bizánci császárné.

12. Szent Meletiosz antiókhiai érsek. Szent Alekszij (Elek) moszkvai metropolita.

13. Szentéletű Martinianosz palesztinai remete. Szent Zoé és Fótiné.

14. Pünkösd utáni 36. vasárnap.

Csodatévő Szent Auxentiosz. Szír Szent Maron. Szent Ábrahám háráni püspök. Szent Cirill a szlávok apostola.

2Kor 6,16-7,1; Mt 15,21-28 (Olvasmányok a 17. vasárnap szerint). Harmadik hang.

15. Szent Onézimosz apostol a Hetven közül.

16. Szent Pamfilosz és társai palesztinai vértanúk.

17. Szent Teodor az „Újonc” nagyvértanú.

18. Nagy Szent Leó római pápa.

19. Szent Arkhipposz apostol.

20. Csodatévő Szent Leó katániai püspök.

21. Pünkösd utáni 37., Vámos és farizeus vasárnapja.

Csodatévő Szent Timóteus szümbolai aszkéta.

2 Tim 3,10-15; Lk 18,10-14. Negyedik hang.

(A böjt Vámos és farizeus hetében fel van oldva.)

22. Az eugenioni szent apostolok és vértanúk ereklyéinek megtalálása.

23. Szent Polikárp vértanú szmirnai püspök.

24. Keresztelő Szent János fejének első és második megtalálása.

25. Szent Tarasziosz konstantinápolyi érsek.

26. Szent Porfiriosz gázai püspök.

27. Dekapoliszi Szent Prokopiosz az ikontisztelet hitvallója.

28. Pünkösd utáni 38., Tékozló fiú vasárnapja.

Szent Vazul hitvalló, Dekapoliszi Szent Prokopiosz társa. „Istent hordozó” Kasszián Szent János. Szent Kasszián kijevi remete (febr. 29.).

1Kor 6,12-20; Lk 15,11-32. Ötödik hang.

(Böjti napok: minden szerda és péntek, Vámos és farizeus hetét kivéve.)

(Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

(Nem szökőévben a 29-én ünnepelt szentek emlékét az előző napon kell megtartani.)