Márk metropolita szolgálata Kirill pátriárka beiktatásának évfordulóján

2021. február elsején volt tizenkét éve, hogy Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkáját ünnepélyesen beiktatták tisztségébe. Az egyházfő ezen az évfordulón a moszkvai Krisztus Megváltó székesegyházban tartott szent liturgiát. Ezen a napon minden templomban megemlékeztek az orosz egyház elöljárójáról. Főpásztorunk, Márk metropolita a rjazanyi Krisztus Születésének szentelt székesegyházban tartott szent liturgiát, amely után könyörgő istentiszteletet végzett az egyház elöljáró főpapjáért. A könyörgés előtt főpásztorunk e nap kivételes jelentőségéről szólt a hívek előtt: 

Február elseje Kirill pátriárka Őszentsége beiktatásának napja. A 2009. esztendőben, II. Alekszij pátriárka váratlan halálát követően, őt választották meg a moszkvai elöljáró főpap tisztségére. Attól kezdve mindmáig életét az Egyház szolgálatának szenteli. Sok minden történt az Egyház keretein belül, hogy az ortodoxia megerősödjék és Egyházunk felvirágozzon. Állhatatosan imádkozunk Kirill pátriárka Őszentségéért, hogy Urunk adjon számára erőt és bölcsességet az Egyház hajójának kormányzására, és még hosszú éveken át vezesse Egyházunkat a mélyreható lelki felemelkedés útján, és Egyházunk, Isten gondviselése által, még jobban megerősödjék.”

A könyörgés után Márk metropolita Efezusi Márkra irányította a figyelmet, akinek február elsején van az emléke (jan. 19/febr. 1.). Ő a maga idejében ellene volt annak, hogy az ortodox egyházat alárendeljék a r. katolikus egyháznak, az ortodoxia védelmezője volt a Firenze-ferrarai uniós zsinaton. Márk metropolita hangsúlyozta, Efezusi Márk élete arra tanította és tanítja ma is a hívőket, hogy a hit tisztasága mindig az egyház szilárdságának és erejének a záloga marad. Adja Isten, mondta, hogy a pátriárkával az élen, akinek évfordulóját ünnepeljük, megőrizzük a hit tisztaságát, megőrizzük az igazságot, hogy a Mindenható Isten irgalmára méltasson bennünket.

Ford. I. T.

This post is also available in: orosz