Dmitrij Kornyilov atya interjúja a fehéroroszországi „Szobor” világhálós újságnak

int-soborA fehéroroszországi újság augusztus 29-én, új naptár szerint Keresztelő Szt. János fejevételének az ünnepén tett közzé egy beszélgetést Dmitrij Kornyilov atyával, a budapesti, Petőfi téri Szentháromság orosz egyházközség parochusával, amely honlapunk orosz nyelvű változatában videón is megtekinthető. 

A beszélgetésben Dmitrij atya röviden ismerteti a Petőfi téri Nagyboldogasszony templom történetét, beszámol görög, vlah, makedón, román és grúz hívők által történt megalapításáról, (1801. évi) felszenteléséről Popovics Dioniszije budai szerb püspök által. Elmondja, hogy ma a moszkvai patriarkátus két egyházközsége működik benne, a Nagyboldogasszony egyházközség, amely magyar nyelven végzi istentiszteleteit és az újnaptár szerint szolgál és a Szentháromság egyházközség, amely egyházi szláv nyelven és az ónaptár szerint tartja az ünnepeit. Dmitrij atya megemlíti, hogy e kivételes helyzet kölcsönös egyetértést és együttműködést is igényel a magyar testvérekkel.

 

A Nagyboldogasszony templom 1950-ben került a moszkvai patriarkátus joghatósága alá, és attól fogva az istentiszteletek magyar nyelven folynak. A kétezres évek elején, amikor a templomba járó hívek között az oroszajkúak száma jelentősen megszaporodott, a hívők egy csoportja azzal a kéréssel fordult az akkori kormányzó főpaphoz, Pavel érsekhez (ma minszki és szlucki metropolita és fehérorosz exarcha), hogy az új, oroszajkú ajkú hívők számára alapítsanak a templomon belül egy újabb egyházközséget, amely 2002-ben meg is történt.

 

A Szentháromság egyházközségben igen jól működik a vasárnapi iskola, amelynek foglalkozásaiban a gyermekek mellett a szülők is részt vesznek. Az iskola diákjai számára nyáron hittantáborokat szerveznek. A gyermekmunka igen fontos, mivel ők jelentik a jövő hívő nemzedékét.

 

A közösségben otthon érzik magukat mind az oroszok, mind az ukránok, de vannak magyarok is. Mivel növekednek, ezért szükségét érzik, hogy új templomot építsenek. A bankszámla már meg is nyílt, és gyűlnek a felajánlások, amelyek a kormányzó főpap áldása szerint kizárólag a templomépítés céljára használhatók fel.

sobor.by

 

This post is also available in: orosz