Hilarion Budapesti és Magyarországi metropolita HÚSVÉTI ÜZENETE az Orosz Ortodox Egyház Magyarországi Egyházmegye papságához és lelki nyájához

Az Úrban szeretett tisztelendő atyák, kedves testvérek!

KRISZTUS FELTÁMADT!

Eden a kiválasztott és szent napon ezt a győzelmi kiáltást intézzük minden testvérünkhöz, közeliekhez és távoliakhoz, barátainkhoz és ellenségeinkhez. Mert a Feltámadás fénye beragyogta az egész világot, Krisztus legyőzte a halált, lerombolta a pokol kapuit, megnyitotta az utat az Isten és az Atya Országába mindazok számára, akik hisznek Benne.

Az ember menetelése a földről a Mennyek felé sohasem volt könnyű. Maga az Úr mutat rá, amikor felmegy a Golgotára: ez az út fájdalmakon és szenvedéseken átvezet. Minden nemzedéknek saját megpróbáltatásokat szán az Úr; azokat, amelyek nekünk jutottak osztályrészül, keresztényi bölcsességgel és alázattal kell elviselnünk, nem feledve azt, hogy Isten nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni(1 Kor 10:13).

Krisztus Húsvétját Ünnepek ünnepének és ünnepélyek ünnepélyének nevezzük.Ebben az eseményben, amely a világtörténelem középpontjában áll, feltárul hitünk értelme, ami nem csak a nehézségek elviselése és a parancsolatok követése. A kereszténység legfőbb tartalma és ereje a Feltámadás megváltoztathatatlan tényében, Krisztus a halál feletti győzelmében rejlik: ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is (1 Kor 15:14).

Krisztus Feltámadásának fénye kimondhatatlan örömmel világítja meg minden ember lelkét. A halál felett aratott győzelem, a halhatatlanság és az Istennel való örök élet reménye belép a keresztény ember életébe, értelemmel és tartalommal tölti beazt. A Húsvét öröme az imádságon, az istentiszteleteken, az egyházi szentségekben való részvételen át, Isten Igéjének olvasása által hatol be a szívünkbe. Ez az öröm, örökre velünk marad és azt senki sem veheti el tőlünk (Jn 16:22).

Mély megelégedéssel megállapítom, hogy egyházmegyénk papsága és gyermekei méltóan szolgálják az Egyházat és felebarátaikat. Az Isten áldotta magyar földön ortodox templomok épülnek és újulnak meg, amelyekben teljesértékű liturgikus és egyházközségi élet zajlik, katekézis folyik, jó kapcsolatok jönnek létreés fejlődnek más keresztény felekezetekkel. Egyházmegyénk képviselői aktívan részt vesznek a jótékonysági munkában, segítik a nehéz helyzetbe került embereket, a menekülteket és az áttelepülőket. Biztos vagyok benne, hogy többnemzetiségű egyházmegyénk Isten segítgével a jövőben is az ortodoxia fellegvára marad Európa szívében, szóval és tettel viszi az emberekhez az Örömhírt.

Ezen a szent és üdvözítő napon imádságos lélekkel kívánok mindenkinek fényes és tiszta örömet a Feltámadt Krisztusban, lelki békességet, a hit szilárdságát és jó egészséget.

A Feltámadt Krisztusban való szeretettel,

+ Hilarion,

Budapesti és Magyarországi metropolita

Budapest, 2023. április 16.

Krisztus Húsvétja

This post is also available in: orosz