Ilarion metropolita névnapja

2022. június 19-én (6/19), Minden Szentek Vasárnapján volt Ilarion, Budapest-magyarországi metropolita névnapja, aki Új Szent Hilárionról kapta a nevét. Az Egyházmegye papsága és hívei imádsággal köszöntötték főpapjukat névnapja alkalmából: 

Eminenciás Metropolita Atya!

Szívből köszöntjük Önt mennyei oltalmazója, Új Szent Hilárion ünnepe alkalmából!

A Magyar Egyházmegye hívei és papsága igen hálásak Önnek, és örömmel veszik atyai gondoskodását, főpapi szolgálatát, amelynek immár két évtizedes múltja van hazánkban. Az Ön fáradhatatlan erőfeszítéseinek köszönhetően a Magyar Egyházmegye szilárd jogi helyzetet és erkölcsi megbecsülést élvez a magyar társadalomban, a magyar törvények szerint tagja a hazai hagyományos egyházaknak, részesül az állam állandó gondoskodásában, kiveszi részét a keresztények-közötti párbeszédből. Országunkban Ön emberek százait, ezreit vezérelte Krisztushoz személyes találkozásai, prédikációi, előadásai, könyvei, egyházzenei koncertjei révén. Számos lelki gyermeke van, akik soha sem szakították meg Önnel imádságos és emberi kapcsolataikat, akiket tudatos keresztény életükben az Ön bölcs tanácsai és tanításai irányítanak.

Szeretett Urunk, engedje meg, hogy életének e szép ünnepén kívánjunk Önnek jó egészséget, Isten bőséges ajándékait magas főpásztori szolgálatában, alkotó munkájában, az Ön követői millióinak szeretetét és figyelmét szerte a világon!

Ιsz pollá éti, dészpota!”

 

(ford. I. T.)

Будапешт. 7 сентября 2019

This post is also available in: orosz