Ilarion metropolita névnapi elmélkedése 2022. június 19-én

Ezen a napon mindig szerzetesi felnyírásomra emlékezem, melynek alkalmával Új Szent Hilárion, a Dalmatosz monostor apátja nevét kaptam, aki az ikonrombolás idején élt, és szolgálatával, imádságos aszkézisével hozzájárult az ikontisztelet győzelméhez. 

Miután szerzetesi felnyírásban részesültem, természetesen még nem tudtam elképzelni, mi is vár rám a szerzetesi úton. Azokban az években monostori szerzetesként papként szolgáltam egy távoli faluban, egy nagy városi egyházközség elöljárója voltam, teológiát tanultam oroszországi és külföldi intézetekben. És immár húsz éve szolgálok főpásztorként.

Néha felteszik a kérdést: Hogyan lehet összehangolni a főpapi szolgálatot a szerzetesi fogadalommal? Hiszen a szerzetes alázatos életre, magányra, imádságra, mindennapi templomi szolgálatra kap elhívást, a főpap viszont szüntelenül előtérben, emberek között van, lehet, hogy ideje sincs a többórás szerzetesi imarend elvégzésére.

Az igazság az, hogy ez a kétfajta szolgálat nagyon jól egymáshoz illeszthető. A főpap az, aki egész életét maradéktalanul Istennek és az Egyháznak szenteli. Ez a magyarázata annak, hogy az Ortodox Egyházban ősidőktől fogva a nőtlen, család nélküli emberek közül kerülnek ki a főpapok. Nem lehetnek másfajta gondjaik, másfajta érdekeik, egyedül csak az, amit az Egyház bíz rájuk. Főpap az, aki annak az osztályrésznek viseli a gondját, amelyet az Egyház osztott ki a számára.

Szerzetesi és főpásztori utam során egyházmegyés főpap segítője voltam, majd magam is egyházmegyés főpásztor lettem, több mint tizenhárom évig az Orosz Ortodox Egyház teljeskörű, külső egyházi kapcsolatokkal összefüggő tevékenységét vezettem, irányítója voltam az Orosz Egyház legfelső oktatási szervezetének.

Úgy érzem, mindezek a megbízatások teljes harmóniában vannak egymással, és ami a legfontosabb, a szerzetesi életmóddal, mivel éppen a szerzetesi életmód ad lehetőséget arra, hogy minden megbízatásra és szolgálatra az ember úgy tudjon összpontosítani, hogy azokat maximális felelősséggel teljesítse.”

+Ilarion, Budapest-magyarországi metropolita

(ford. I. T.)

This post is also available in: orosz