Márk metropolita tanítása Urunk Megkeresztelésének ónaptár szerinti ünnepén

Január 19-én, Vízkereszt ónaptár szerinti ünnepén (jan. 6/19.) főpásztorunk a rjazanyi Krisztus Születése székesegyházban tartott szent liturgiát. Ott mondott szentbeszédét az alábbiakban foglaljuk össze: 

Az Úr Megkeresztelésének ünnepe az egyik legrégebbi ortodox ünnep. A mi Urunk Jézus Krisztus egész világnak szóló örömhíradásának kezdete és a Jordán folyóban történt megkeresztelésének napja. Az evangélisták elbeszéléseikben a megkeresztelés történetének többféle jelentőségére teszik a hangsúlyt. Máté evangéliuma és az úgynevezett szinoptikus evangéliumok elbeszélik, hogy a Keresztelő először vissza akarta tartani Krisztust a keresztségtől, mivel felismerte, hogy ő a Messiás, és azt mondta, még arra sem méltó, hogy szolgaként lehajolva megoldja saruinak szíját. Ám az Úr a végsőkig megalázkodott, és azt felelte, így kell teljesítenie minden igazságot, így kell magára vennie – a bűnt kivéve – mindazt, ami az emberé, hogy meggyógyítsa és megszentelje.

János evangélista a Keresztelő szolgálatának másik jelentőségét, magának Keresztelő Jánosnak a küldetését emeli ki. Mi volt az ő küldetése? Azért jött, hogy tanúságot tegyen a Krisztusról, és a nép tömegei hozzá térjenek. Az emberek éheztek a valódi lelkiségre és kimentek a Jordán partjára, hogy megújítsák életüket. János pedig mindenkit bemerített a Jordánba, miután megvallották bűneiket. Ehhez a hatalmas tömeghez csatlakozott az Úr, és János tanúságot tett arról, hogy ő a Messiás, Isten Báránya, aki eljött, hogy az emberiségnek szabadulást hozzon. Nem szabad megfeledkeznünk az Úr Vízkeresztjének erről a jelentőségéről. Gyakran úgy gondolunk rá, mint kizárólag örömünnepre és jórészt a hagyomány emlékképeivel. Van, aki alámerül a hideg vízbe, hogy megmutassa, kész szenvedni Krisztusért, van, aki hazaviszi a szentelt vizet, hogy bedörzsölje magát, megmosakodjon benne. Mindemellett nem szabad elfelejtenünk, mi a Vízkereszt jelentősége az egész emberiség számára, így a mi számunkra is: Isten Bárányának, a Krisztus Üdvözítőnek a megjelenése a nép számára, aki magára veszi az egész világ bűnét, így a mi bűneinket is, ahogyan erről Keresztelő János tanúságot tett. Ezért nekünk Hozzá kell törekednünk, hogy Tőle nyerjünk gyógyulást, megvilágosodást, áldást.

A Jordán áldása legyen mindnyájunkon!”

This post is also available in: orosz