Kirill pátriárka részvétnyilvánítása Irinej szerb pátriárka elhunyta alkalmából

Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkája 2020. november 20-án levélben fejezte részvétét Hrizosztom metropolitának, a szerb pátriárkai szék helytartójának és a szerb ortodox egyház szinódusának Irinej pátriárka elhunytának hírére:

Eminenciás Úr, szeretett főpásztor társaim!

Mély bánattal értesültem szeretett Testvérem és Szolgálótársam, Irinej szerb pátriárka, ipeki érsek és Belgrád-karlócai metropolita elhunytáról. Az Orosz Ortodox Egyház főpapjai, papjai, szerzetesei és hívei nevében, és személyesen a magam nevében szeretném kifejezni együttérzésemet azzal a keserű veszteséggel kapcsolatban, amely testvérünket, a Szerb Ortodox Egyházat érte. 

Isten bölcs pátriárkát küldött Szent Száva egyházának, aki egész hosszú életét egyháza lelki táplálásának szentelte. Az emberek iránti őszinte keresztény szeretettől vezérelve az elhunyt egyházfő mindig arra törekedett, hogy nyája mellett legyen, jelenlétével vigasztalja Isten népét, „örvendezzen az örvendezőkkel és sírjon a sírókkal” (Róm 12,15). Még földi zarándoklatának utolsó órájában is azok szenvedésében osztozott, akiknek életútját hirtelen elvágta a pusztító járvány. A nemrég elhunyt egyházfő kiemelkedő tekintélyével és a szent kánonok iránt tanúsított rendíthetetlen hűségével sokat tett az egyetemes ortodoxia egységének megőrzéséért, a kánoni rend megóvásáért Krisztus Szent Egyházában. Az elhunyt nagy barátja volt az Orosz Ortodox Egyháznak, hivatalos látogatásai során többször is felkereste, és nemcsak az elöljáró széket, Moszkvát, hanem Szent Péter városát, a nép kijevi Keresztelőmedencéjét és a fehérorosz fővárost, Minszket is. Őszentsége Irinej pátriárka az elöljáró főpap bátorságával és egyenességével nem egyszer az üldözött kanonikus ortodoxiát is védelmébe vette Ukrajnában.

A megboldogult legutolsó, de már nem megvalósítható vágya volt, hogy egykor velem együtt szentelje fel Szent Száva templomát Belgrádban. E gyönyörű templom belső terének végleges kialakítása minden bizonnyal úgy kerül be a történelembe, mint az ő pátriárkai szolgálatának egyik fő műve.

Az Úr Jézus Krisztus, aki a „feltámadás és az élet” (Jn 11,25), nyugosztalja most elhunyt szolgájának a lelkét »az igazak hajlékában, ahol nincsen fájdalom, sem bánat, sem sóhajtás, hanem örökkéveló élet«.

Legyen néki örök és jó emléke az Úrnál!”

Az Úrban szeretettel:

+Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkája

This post is also available in: orosz