Templomszentelés Békéscsabán

SAMSUNG CAMERA PICTURESJúnius 15-én, Minden Szentek Vasárnapján volt a békéscsabai Szent Miklós román ortodox templom újraszentelésének a szertartása, amelyet Siluan, gyulai püspöknek, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye főpásztorának a vezetésével főpapi szent liturgia követett. Az ünnepségen, egyházmegyénk főpásztora, Márk érsek áldásával prot. Nyikolaj Kim, a hévízi orosz ortodox egyházközség parochusa is részt vett. 

A templom az elmúlt időszakban teljes felújításon esett át, amit az tett szükségessé, hogy pár évvel ezelőtt gyújtogatás következtében jelentős belső károkat szenvedett. Akkor — a román ortodox egyházmegye kérésére — a Magyar Egyházmegye is segítséget nyújtott a békéscsabai közösségnek, és lehetőségeihez mérten pénzadományt küldött az erre a célra elkülönített számlára. A felújítás során román művészek bizánci stílusú freskókat festettek a templom mennyezetére, amelyek harmonikus egységet alkotnak a képfalon látható, az ismert barokk ikonfestő, Stefan Tenecki által festett ikonokkal.

Az ünnepségen a román egyházmegye papjai mellett nagyszámú hívő vett részt, képviseltette magát Békéscsaba város önkormányzata, valamint a magyarországi román diplomáciai testület. Az eseményről beszámolt a hazai és a romániai sajtó, kiemelve a templom felújításának jelentőségét és pozitív hatását a magyarországi román ortodox közösség életére.

 

This post is also available in: orosz