Ortodox Egyházi Kalendárium a 2014. év március hónapjára, az új naptár szerint

1. „Szamáriai” Szent Eudokia heliopoliszi vértanúnő.

2. Vajhagyó vasárnap. A paradicsomból való kiűzetés emlékezete. Megbocsátás vasárnapja.

„Palatinus” Szent Hészükhiosz antiokhiai vértanú.

Róm 13,11-14,4; Mt 6,14-21. Harmadik hang.

3. Tiszta Hétfő. A Nagyböjt kezdete.

Szent Eutropiosz, Kleonikosz és Basziliszkosz amaszeai vértanúk.

4. Szentéletű Jordáni Geraszimosz (IV. sz.), Szent Dániel moszkvai fejedelem (1303), Szent Sándor új papvértanú (1938).

5. Csodatévő Szent Konón iszauriai vértanú.

6. Az Amorioni Negyvenkét Szent Vértanú.

7. A kherszóni püspök vértanúk: Szent Vazul, Efrém, Eugeniosz, Kapitón, Aitheriosz, Agathodórosz és Elpidiosz.

8. Szent Theofülaktosz nikomédiai püspök hitvalló.

9. Nagyböjt első vasárnapja. Az ortodoxia vasárnapja.

A Szebaszteiai Nagyven Szent Vértanú.

Zsid 11,24-26; 32-12,2; Jn 1,43-51. Negyedik hang.

10. Szent Kodrátosz korinthusi vértanú és társai.

11. Szent Szofroniosz jeruzsálemi érsek (638-639).

12. Szent Theofanész hitvalló, „Dialógus” Nagy Szent Gergely római pápa.

13. Szent Nikéforosz konstantinápolyi érsek ereklyéinek átvitele.

14. Nursiai Szent Benedek.

15. Szent Agapiosz vértanú és hét társa.

16. Nagyböjt második vasárnapja. Palamasz Szent Gergely thesszalonikai érsek emléke (1359).

„Egyiptomi” Szent Szabinosz vértanú, Csodatévő Szent Khrisztodulosz patmoszi apát.

Zsid 1,10-2,3; Mk 2,1-12; a szent főpapnak: Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16. Ötödik hang.

17. Szent Alexiosz-Elek, „Isten embere”, Szent Patrik püspök Írország apostola.

18. Szent Cirill jeruzsálemi érsek (386).

19. Szent Khrüszanthosz és felesége Dária vértanúk és társaik.

20. A Húsz Szent Vértanú a palesztinai Szent Száva monostorból.

21. Szentéletű Jakab katániai püspök hitvalló.

22. Szent Vazul ankürai papvértanú.

23. Nagyböjt harmadik vasárnapja. Kereszthódolás Vasárnapja.

Szent Nikón itáliai papvértanú és 199 tanítványa.

Zsid 4,14-5,6; Mk 8,34-9,1. Hatodik hang.

24. Örömhírvétel előünnepe.

Szent Artemón szeleukiai püspök.

25. Szűz Mária Örömhírvétele.

Zsid 2,11-18; Lk 1,24-38. (A hal fogyasztása meg van engedve.)

26. Szent Gábriel arkangyal főünnepe.

27. Thesszalonikai Szent Matróné.

28. Új Szent Hilárion pelekétéi apát.

29. Szent Márk arethusziai püspök és Szent Cirill heliopoliszi diakónus vértanúk és társaik.

30. Nagyböjt negyedik vasárnapja. „Létrás” Szent János sínai apát emléke (649).

Zsid 6,13-20; Mk 9,17-31; a szentnek: Ef 5,9-19; Mt 4,25-5,12. Hetedik hang.

31. Csodatévő Szent Hüpatiosz gangrai püspök vértanú.