Ortodox Egyházi Kalendárium a 2014. év június hónapjára az ÚJNAPTÁR SZERINT

 

1. Húsvét utáni hetedik vasárnap. Az I. Nikaiai Egyetemes Zsinat Atyáinak Vasárnapja.

Filozófus Szent Jusztin vértanú és társai, Kharitón, Kharitó, Euelpisztosz, Hierax, Peón, Liberianusz.

ApCsel 20,16-18, 28-36; Jn 17,1-13. Feltámadási hatodik és ünnepi nyolcadik hang.

2.  Szent Nikéforosz, konstantinápolyi érsek, az ikontisztelet hitvallója.

3. Szent Lucillianusz vértanú és társai, Klaudiusz, Hüpatiosz, Pál, Dénes gyermekek, Paula vértanú szűz.

4. Szent Quirinus-Kerény, sisciai püspökvértanú. Szent Métrofanész, konstantinápolyi érsek. Szent Márta és Mária, Lázár nővérei.

5. Szent Dórotheosz, tiruszi püspökvértanú.

6. Új Szent Hilarión, a Dalmatosz monostor apátja, az ikontisztelet hitvallója. Szent Geláz vértanú.

7. Pünkösd szombatja. Halottak szombatja. Szent Theodotosz, ankürai vértanú.

ApCsel 28,1-31; Jn 21,14-25. Az elhunytaknak: 1Kor 15,47-57; Jn 6,35-39.

8. Pünkösd Vasárnapja. A Szentháromság ünnepe.

Szent Teodor Fővezér, nagyvértanú ereklyéinek átvitele Eukhaitába. Szent Nikandrosz és Marcianusz, katonavértanúk.

ApCsel 2,1-11, Jn 7,37-53; 8,12. Ünnepi nyolcadik hang.

9. Pünkösd Hétfő. A Szentlélek ünnepe.

Szent Cirill, alexandriai érsek.

Ef 5,9-19; Mt 18,10-20. Ünnepi nyolcadik hang.

10. Szent Sándor és Antonina, vértanúk. Szent Timóteus, pruszai püspökvértanú.

11. Szent Bertalan és Barnabás apostolok. Az Istenszülő „Valóban méltó” himnuszának kijelentése Gábriel arkangyal által.

12. Egyiptomi Szent Onufriosz, Áthoszi Szent Péter.

13. Szent Aquilina, bibloszi vértanúnő.

14. Szent Elizeus próféta. Szent Cirill gortünai (Kréta) püspökvértanú. Szent Metód, konstantinápolyi érsek, hitvalló.

15. Pünkösd utáni 1. vasárnap. Minden Szentek Vasárnapja.

Szent Ámosz próféta.

Zsid 11,33-12,2; Mt 10,32-38; 19,27-30. Nyolcadik hang.

16. Csodatévő Szent Tükhón, amathuszi püspök.

17. Szent Manuel, Szabel és Izmael, perzsiai vértanúk.

18. Szent Leontiosz katonavértanú és társai, Hüpatiosz, Theodulosz.

19. Szent Júdás apostol, az Úr „testvére”. Szent Zoszima, pizidiaivértanú. Makszimovics Szent János, sanghaji érsek.

20. SzentMetód, patarai püspökvértanú.

21. Ciliciai Szent Juliánusz vértanú.

22. Pünkösd utáni 2. vasárnap. Minden orosz szentek vasárnapja.

Szent Euszebiosz-Özséb, szamoszatai püspökvértanú.

Róm 2,10-16; Mt 4,18-23. Első hang.

23. Szent Agrippina római vértanúnő. Szent Arisztoklész pap, Szent Demeter diakónus és Szent Atanáz felolvasó vértanúk.

24. A dicsőséges Próféta és Előhírnök Keresztelő Szent János születése.

Igaz Zakariás és Erzsébet.

Róm 13,11-14,4; Lk 1,1-25, 57-68,76-80. (A hal fogyasztása meg van engedve.)

25. Szentéletű Febrónia vértanú szűz.

26. Szentéletű Thesszalonikai Dávid.

27. Vendéglátó Szent Sámson.

28. Szent Cirusz és János csodatevő szent szegények ereklyéinek átvitele.

29. Pünkösd utáni 3. vasárnap. Szent Péter és Pál apostol.

2Kor 11,21-12,9; Mt 16,13-19. Második hang.

30. A Tizenkét Szent Apostol főünnepe.

1Kor 4,9-16; Mk 3,13-19.

(Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő állandó vagy mozgó ünnepeknél.)