Karácsony másodnapi szent főpapi liturgia és papszentelés Szegeden

2023. december 26-án, karácsony másodnapján, a Szentséges Istenszülő főünnepén, Hilarion metropolita, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja karácsonyi szent liturgiát és papszentelést tartott a szegedi Szent György Nagyvértanú templomban. 

A főpappal együtt szolgált prot. Imrényi Tibor parochus és több egyházközség papja: prot. Kim Nyikolaj, prot. Tatárka Kirill, Bulah Szvjatoszlav pap és Li Vjacseszlav, a főpásztor diakónusa segédletével. Az énekszolgálatot a szegedi egyházközség kórusa és a budapesti főpapi kórus látta el, Hegedüs Iván, ill. Szurkov Georgij karnagyok vezényletével.

A szent liturgia folyamán, a Nagy Bemenet végén főpásztorunk pappá szentelte Aranyosi-Vitéz Gellért szegedi diakónust.
A szent liturgia végén a parochus meleg szavakkal köszöntötte Hilarion metropolitát az egyházközség papjai és hívei nevében.

A főpap válaszában karácsony ünnepének a jelentőségét, a karácsonyi vigília „Velünk az Isten” éneke örömhírének a továbbadását helyezte igehirdetésének középpontjába, majd ugyancsak meleg szavakkal kívánt áldott oltár előtti szolgálatot, a buzgóságban való kitartást az újonnan felszentelt Gellért papnak.

Az ünnep a főpap, a papság és a hívők közös agapéjával zárult a templom alatti hittanteremben.

This post is also available in: orosz