Kirill pátriárka üzenete az ifjúság napja alkalmából

Az Úr Templomi bemutatásának ónaptár szerinti ünnepe alkalmából (febr. 2/15), amelyet hagyományosan az „ifjúság napjának” hívnak, Kirill pátriárka üzenetben fordult a fiatalabb generációhoz: 

A mózesi törvény szerint a gyermek Jézust a születése utáni negyvenedik napon Szentséges Anyja a jeruzsálemi templomba hozta, hogy felajánlja Istennek. Ekkor történt az az esemény, amelyet ünneplünk. Remete Szent Teofán püspök így ír erről:

»Simeon énekes köszöntést mond, Anna prófétál, Istennek Anyja Józseffel együtt jámboran hódol, mert ahol Isten látogatást tesz, ott van az Éden kertje. A lélek, amely az Úrral találkozik, és amelyre az Úr rátalál, megízleli a természeten túli boldogságot (Beszéd az Úr Templomi bemutatásának ünnepén).«

Ezen a napon minden hívő keresztény arra kap elhívást, hogy örvendezzen annak, hogy az Úr hajdanán eljött hozzánk, és lehetőséget adott arra, hogy lelkünk Vele találkozzon. Különösen örvendezünk akkor, amikor olyan fiatalokat látunk, akik találkoztak az Úrral, igyekeznek szívükben megőrizni a »szeretet által munkálkodó hitet (Gal 5,6)«, és a parancsolatok teljesítésében buzgólkodnak.

Ne felejtsük el, hogy Isten nélkül még a fiatal is válhat öreggé, unalmassá, akiben, az Üdvözítő szavai szerint, nincs »élet bőségben (Jn 10,10)«.

Az Úrral való találkozás lelkileg örökre átalakítja, kigyógyítja és megerősíti a lelket az élő evangéliumi hírrel. Minden Krisztusban hívő ember Isten gyermekévé és fiatallá válik az örökkévalóság számára.

Ezen a napon kívánok mindnyájatok számára elfogyhatatlan erőt és boldogulást, lelki békét és Isten segítségét a keresztény élet útján. Imádkozom, hogy »Krisztus szenteljen meg mindannyiótokat, méltasson Benneteket arra, hogy szívetek ölelésébe fogadjátok, ahogyan egykor az igaz Simeon fogadta a karjaiba (Beszéd az Úr Templomi bemutatása ünnepén)«.”

+Kirill pátriárka

(ford. I. T.)

This post is also available in: orosz