Ünnepi főpapi liturgia a budapesti Szent Szergij templomban

Október 8-án, Radonyezsi Szent Szergij elhunytának ünnepén, egyházmegyénk főpásztora, Hilarion budapesti és magyarországi metropolita szent liturgiát végzett a budapesti Radonyezsi Szent Szergij templomban. Főpapunkkal együtt szolgált prot. Kádár Iván, az egyházközség parochusa, prot. Kim Nyikolaj, a hévízi ortodox egyházközség parókusa, prot. Tatárka Kirill és Csepizsov Vlagyimir diakónus. A liturgián az egyházközség kórusa énekelt, Hegedűs Iván karnagy vezetésével. A felajánlás egyik részében Hilarion metropolita szerzeményei szólaltak meg. 

Az ünnepi istentisztelet végén Iván atya a megjelent papság és a hívők közössége nevében meleg szavakkal köszöntötte a főpásztort, kiemelve annak a sokrétű szolgálatnak a jelentőségét, amelyet a metropolita fiatal kora óta az egyházban végez. Felelevenítette azokat az éveket, amelyeket a Szergijev poszadi Szentháromság Lavrában, Szentéletű Szergij oltalma alatt töltött, előbb mint teológiai tanár, később mint főpap, aki minden évben újra elzarándokolt erre a szent helyre.

Válaszában a főpásztor Szent Szergij személyéről és koráról beszélt, felvázolta a szent életútját és küzdelmének állomásait, gyermekségétől egészen boldog megpihenésig. A történelmi korszak, amelyben a nagy aszkéta élt, sok szempontból párhuzamba állítható a mi korunkkal. A széthúzás, szembenállás és ellenségeskedés korában Szent Szergij a béke követének bizonyult. De ezt nem a diplomácia, hanem a keresztény szerzetesi élet eszközeivel érte el: imával, böjttel, virrasztással. Életében csodás módon, Péter és Pál apostol kíséretében meglátogatta az Istenszülő, a szent liturgián, amelyet végzett, tanítványai látták a Szentlélek kegyelmének lángját, amely leszállt a felajánlott adományokra, életpéldája pedig annyira erősen hatott kortársaira, hogy nyomában százak és ezrek választották a monasztikus életet, kijelölve ezzel az újjászülető orosz szerzetesség útját.

A metropolita külön köszöntötte Kim Nyikolaj atyát, aki október elején ünnepelte papi szolgálatának 30. évfordulóját, jó egészségét, Istentől áldott munkát kívánt neki, valamint azt, hogy a rábízott közösség tagjaival együtt, minél hamarabb megláthassa erőfeszítései gyümölcsét: a hévízi ortodox templom befejezését és felszentelését. Személyes ajándékként „Napjaink szentjei” c. könyvének dedikált példányát adta át az ünnepeltnek.

T. K.

 

This post is also available in: orosz