Szent és igaz Anna, a Szentséges Istenszülő Anyjának emlékezete (júl. 25./aug. 7.)

A Szentséges Istenszülő Joakimtól és Annától, a „szent és igaz istenősöktől” született, akik hosszú ideig gyermektelenek maradtak, de kérték az Urat, ajándékozzon számukra gyermeket. Már idős korban voltak, amikor kérésük teljesült, és a Szentséges Szűz Mária szülei lettek. Joakim és Anna Isten félelmében és igaz hitben nevelték fel Máriát, átadták számára azt, amit a szülőknek kötelességük átadni gyermekeiknek: az Istenben való hitet és az Isten iránti szeretetet. Egész életüket az Úrnak szentelték, egyetlen gyermeküket is Istennek ajánlották. 

Nem véletlen, hogy istentiszteleteink végén, minden elbocsájtó imában megemlékezünk a szent és igaz Joakimról és Annáról. Azért, mert nagyrészt nekik is köszönhető, hogy üdvösségünk titka valósággá vált, mivel az Istenben való hitet és szeretetet átadták Szentséges Lányuknak. Mi is, ne csak örüljünk annak, hogy az ószövetségi igazak átadták a Szentséges Istenszülőnek az igaz hitet Istenben, és őtőle hozzánk is eljutott, hanem naponta valósítsuk meg életünkben azt az ideált, amely az Evangéliumban rajzolódik ki számunkra.

A Szentséges Istenszülő ősei között voltak igazak és bűnösök is. Ám az emberi nem hosszú évszázadokon át készült az Isten megtestesülésének nagy titkára. Ez a titok, amely átalakította a világot és megváltoztatta a történelem menetét, a Szentséges Istenszülő megszületésével kezdődött, mivel az Úr már az idők kezdetén kiválasztotta, hogy ő legyen az élő Isten befogadója és Anyja.

Hilarion, Budapest-magyarországi metropolita

(ford. I. T.)

This post is also available in: orosz