Hogyan készüljünk a szent eucharisztiára?

A szentáldozásra készülődve „meg kell vizsgálnunk magunkat”, hogy a szentáldozás „ne legyen ítéletünkre vagy kárhozatunkra”, nehogy – Pál apostol szavaiva – testünket, Krisztus tagját „elszakítsuk Krisztustól, és parázna nő tagjává tegyük!” (vö. 1Kor 6,15) Ez akkor történik meg, amikor a Krisztus Szent Titkaiban részesülő ember nem evangéliumi életet él, nem Krisztus parancsait követi. Amikor szentáldozáshoz járulunk, nem csak Krisztust vesszük magunkhoz a kenyér és a bor színében, hanem az egész evangéliumi törvényt, mindazokat az erkölcsi, lelki és más előírásokat, amelyek az Evangéliumban találhatók. 

Mindenki közülünk vizsgálja meg tehát magát saját lelkiismerete „utolsó ítélete” előtt, mielőtt eljön az Úr Utolsó Ítélete. Legyen minden vasárnap és minden ünnepnap egy lehetőség a számunkra, hogy megvizsgáljuk életünket, menyire felel meg az evangéliumi ideálnak, hogy megtisztuljunk bűneinktől a gyónás szentségében, bűnbánati imákban, Istenhez szóló hálaadásban.

Nincs más kenyér, nincs más hal, amely képes lenne csillapítani éhségünket, csak Maga a Krisztus.

Hilarion, Budapest-magyarországi metropolita

 

Источник:  Телеграм-канал митрополита Будапештского и Венгерского Илариона

This post is also available in: orosz