Ortodox Egyházi Kalendárium a 2022. év április hónapjára

 1. Szentéletű Egyiptomi Mária.
 2. Szentéletű Csodatevő Titusz apát.(Elhunytak emlékezete. Bor fogyasztása meg van engedve)
 3. Nagyböjt negyedik vasárnapja. “Létrás” Szent János sinai apát emléke (649).

Szent Nikétasz hitvalló médikioni apát (824). Énekszerző Szent József (886).

Zsid 6,13-20; Mk 9,17-31; a szentnek: Ef 5,9-19; Mt 4,25-5,12. Nyolcadik hang.

(Bor fogyasztása meg van engedve.) 

 1. Maleon-hegyi Szent György. Szent Theodulosz felolvasó és Agathopusz diakónus thesszalonikai vértanúk.
 2. Szent Claudius, Diodórosz, Victor, Victorinus, Papiasz, Szerapión és Nikéforosz vértanúk. Szent Teodóra vértanúnő és Didümosz vértanú.
 3. Szent Ireneusz (Ernye) sirmiumi püspökvértanú. Szent Eutükhiosz konstantinápolyi érsek.

Krétai Szent András bűnbánati kánonja.

 1. Szent Kalliopiosz vértanú. Szent György mütilénei püspök hitvalló.
 2. Szent Héródión, Agabosz, Rufosz, Flegón és Aszünkritosz apostolok a Hetven közül.

Isten Szülőjének dicsérete („Akathisztosz” Himnusz).

 1. Szent Eupszükhiosz cézáreai vértanú.

(Elhunytak emlékezete. Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagyböjt ötödik vasárnapja. Szentéletű Egyiptomi Mária emléke.

Szent Terentius, Africanus, Maximus, Pompeius karthágói vértanúk és harminchat társuk. Szent V. Gergely konstantinápolyi pátriárka újvértanú.

Zsid 9,11-14; Mk 10,32-45; a szentnek: Gal 3,23-29; Lk 7,36-50. Első hang.

(Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Antipasz pergamoszi püspök vértanú.
 2. Szent Vazul parioni püspök hitvalló. Szent Artemón papvértanú.
 3. Szent I. Márton római pápa hitvalló és püspöktársai.
 4. Szent Arisztarkhosz apamaeai püspök. Pudensz és Trofimosz apostolok a Hetven közül.
 5. Mürai Szent Crescens vértanú.
 6. Lázár Szombatja.

Szent Agapé, Irén és Khionia thesszalonikai szűz vértanúnők és társaik.

Zsid 12,28-13,8; Jn 11,1-45.

(Elhunytak emlékezete. Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Az Úr Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Nagyböjt hatodik vasárnapja. Virágvasárnap.

Szent Simeon (Bar Sabbae) vértanú a perzsák püspöke és társai, és a többi ezerszázötven vértanú.

Fil 4,4-9; Jn 12,1-18. Ünnepi 1., 4., 6. hang.

 (Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagy Hétfő.

Iszauriai Szent János (Dekapoliszi Szent Gergely tanítványa). Gót Szent Száva vértanú. Hitvalló Szent Kozma khalkedóni püspök. Joáninai Új Szent János vértanú.

Mt 24,3-35. 19. Nagy Kedd.

Jeruzsálemi Szent Pafnútiosz papvértanú.

Mt 24,36-26,2.

 1. Nagy Szerda.

Szentéletű Trikhinasz („Szőrcsuhás”) Teodor.

Mt 26,6-16.

Betegek Kenete.

 1. Nagy Csütörtök. Az Utolsó Vacsora emlékezete.

Szent Januarius beneventói püspök vértanú és társai: Proculus, Sosus, Faustus diakónusok, Desiderius felolvasó, Acutius és Eutükhiosz vértanúk.

A szent liturgián:

Ószövetségi olvasmányok: Kivonulás 19,10-19; Jób 38,1-21; 42,1-5; Ézsaiás 50,4-11;

Újszövetségi olvasmányok: 1Kor 11,23-32; Mt 26,1-20; Jn 13,3-17; Mt 26,21-39; Lk 22,43-45; Mt 26,40-27,2.

(Lábmosás szertartásán: Jn 13,1-11. Lábmosás szertartása után: Jn 13,12-17.).

A nagypénteki hajnali szolgálaton: a Tizenkét evangélium.

 1. Nagy Péntek. Az Úr szenvedéseinek és eltemetésének emlékezete.

Szükeóni Szent Teodor anasztasziopoliszi püspök.

Az esti istentiszteleten:

Ószövetségi olvasmányok: Kivonulás 33,11-23; Jób 42,12-17; Ézsaiás 52,13 – 54,1;

Újszövetségi olvasmányok: 1Kor 1,18-2,2; Mt 27,1-38; Lk 23,39-43; Mt 27,39-54; Jn 19,31-37; Mt 27,55-61.

A hajnali istentiszteleten:

Ószövetségi olvasmány: Ezékiel 37,1-14;

Újszövetségi olvasmányok: 1Kor 5,6-8; Mt 27,62-66.

(Szigorú böjt)

 1. Nagy Szombat.

Szent György nagyvértanú és vértanútársai: Anatoliosz, Prótoleón, Atanáz, Glükeriosz. Ószövetségi olvasmányok: Teremtés 1,1-13; Ézsaiás 60,1-16; Kivonulás 12,1-11; Jónás 1,1-4,11; Józsué 5,10-15; Kivonulás 13,20 -15,19; Szofóniás 3,8-15; 3Királyok 17,8-24; Ézsaiás 61,10 – 62,5; Teremtés 22,1-18; Ézsaiás 61,1-9; 4Királyok 4,8-37. Ézsaiás 63,11 – 64,4; Jeremiás 38,31-34; Dániel 3,1-56;

Újszövetségi olvasmányok: Róm 6,3-11; Mt 28,1-20.

(A vértanú ünnepét a Tipikon szerint Húsvét Hétfőre helyezzük át.)

 1. Húsvét Vasárnap. Krisztus Urunk feltámadása.

Csodatévő Szent Erzsébet konstantinápolyi apátnő.

A hajnali feltámadási istentiszteleten: Mk 16,1-8; a szent liturgián: ApCsel 1,1-8; Jn 1,1-17; az esti vecsernyén: Jn 20,19-25.

(A böjt az egész Fényes Héten fel van oldva.)

 

 1. Húsvét Hétfő. Fényes Hét.

Szent György nagyvértanú és vértanútársai: Anatoliosz, Prótoleón, Atanáz, Glükeriosz emlékezete (április 23-ról).

Szent Márk apostol és evangélista.

(Az apostol ünnepét a Tipikon szerint Húsvét Keddre helyezzük át.)

ApCsel 1,12-17,21-26; Jn 1,18-28; a nagyvértanúnak: ApCsel 12,1-11; Jn 15,17-16,2.

 1. Fényes Kedd.

Szent Márk apostol és evangélista emlékezete (április 25-ről).

Szent Vazul amaszeiai püspök vértanú és Szent Glafüré.

ApCsel 2,14-21; Lk 24,12-35; az apostolnak: 1Pt 5,6-14; Mk 6,7-13.

 

 1. Fényes Szerda.

Szent Simeon vértanú, az Úr rokona, jeruzsálemi püspök.

ApCsel 2,22-36; Jn 1,35-51.

(Húsvéttól Pünkösdig hal és bor fogyasztása

szerdai és pénteki napokon is meg van engedve.)

 1. Fényes Csütörtök.

A Küdzikoszi Kilenc Szent Vértanú: Theognisz, Rufus, Antipatrosz, Theosztikhosz, Artemasz, Magnus, Theodulosz, Thaumasziosz és Filemon.

ApCsel 2,38-43; Jn 3,1-15.

 1. Fényes Péntek

Szent Jázon és Szószipatrosz apostol a Hetven közül.

ApCsel 3,1-8; Jn 2,12-22.

 1. Fényes Szombat.

Szent Jakab apostol, Zebedeus fia, Szent János apostol testvére.

ApCsel 3,11-16; Jn 3,22-33

(Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő állandó és mozgó ünnepeknél.)