Márk metropolita prédikációja Szűz Mária oltalma ünnepén 

Szűz Mária oltalmának napját (okt. 1/14.) különleges tisztelet övezi az orosz keresztények körében. Úgy tartják, hogy Oroszföldön Andrej Bogoljubszkij fejedelem építtette az első Szűz Mária oltalmának szentelt templomot a XII. században. Azóta is nem kevés templom és monostor épült az ünnep tiszteletére. Az egyik ilyen a rjazanyi megyében található Mervino falu régi temploma. Október 14-én, Szűz Mária oltalma ünnepén Márk metropolita ebben a templomban végzett főpapi liturgiát. Főpásztorunk arra a kérdésre tért ki beszédében, hogy milyen szerepet játszik az egyes emberek, népek és országok életében Istennek Szülője. Gondolatait az alábbiakban foglaljuk össze: 

A világtörténelem rejtélyei között van egy, amely újra és újra elgondolkodtatja a történészeket: hogyan maradhatott fenn oly sokáig, több mint ezer éven át a Kelet-Római Birodalom, amely a későbbi korokban a Bizánci Birodalom nevet kapta. Hiszen Rómát az V. századra barbár törzsek foglalták el, a főváros pedig nagyobb részt romokban hevert. Hova tűnt a régi római szervezettség, erő és hatalom? Minden elveszett, minden összeomlott, minden a barbárok lába elé hullott. 

Hogyan élte túl több mint ezer esztendővel a Kelet-Római Birodalom a régi Rómát? Ez az igazi rejtély sok kutató számára. Hiszen Bizánc állandóan háborúban állt ellenségeivel, támadták keletről és északról… Sok barbár nép számára ízletes falatnak tűnt, akik szívesen maguknak tudták volna a dicső és gazdag Konstantinápoly kincseit. Ennek ellenére, Bizánc nem csak belsőleg volt erős, de sok évszázadon át ellent tudott állni a kívülről jövő támadásoknak is. 

Mi ennek a magyarázata? Ez csak azok számára rejtély, akik nem értik meg, mi is az isteni gondviselés. Számunkra a válasz egyértelmű. 

A mai napon Szűz Mária oltalmát ünnepeljük. Felidézzük a csodát, amikor a Krisztustért balga András látta a Blakherné templomban a Szent Szüzet, amint oltalmazóan kiterjeszti fátylát a templom és az imádságra összegyűlt nép fölé. Ez az oltalom élő bizonyítéka annak, milyen hatása és ereje van a Szűzanya gondoskodásának. 

Ugyanakkor a bizánciak nem voltak egyszerű emberek, gyakran felütötte fejét közöttük az eretnekség, széthúzás, kölcsönös ellenségeskedés, bosszú. A birodalom fennállásának utolsó évszázadaiban pedig egyes császárok és az egyház bizonyos vezetői az ellenséggel szembeni külső védelmet és a katonai sikert a római egyház fejétől remélték, de elveszítették, ami ennél sokkal fontosabb, az Istenszülő oltalmát.

Nekünk is, kedves testvéreim, tudnunk kell, mi a legfontosabb a számunkra. A Szűzanya oltalmának látható jelei vannak a történelemben, de az egyes emberek életében is. Természetesen vannak, akik észre sem veszik ennek az oltalomnak a meglétét, amely mindannyiunkra kiterjed. Hinnünk kell azonban, hogy mindazok, aki eljönnek a templomba, Istenhez imádkoznak, oltalomra lelnek az Úrnál és az ő Tisztaságos Anyjánál. Istennek Szülője olyan erőt kapott Fiától, hogy hathatós védelmet tud nyújtani mindazoknak, akik szeretik őt, és fiát Úrnak és Megváltónak vallják.

Ezekben a zavaros időkben imádkozzunk Istenhez, hívjuk segítségül Isten Szülőjének oltalmát, kérjük, soha ne hagyja az embereket és városainkat védelme és erős segítsége nélkül. ”

Ford. T. K.

This post is also available in: orosz