János metropolita köszöntötte a Magyar Ortodox Egyházmegye legidősebb papját, prot. Imrényi Tibort, papi szolgálatának ötvenedik évfordulója alkalmából

2019. július 18-án volt ötven éve, hogy prot. Imrényi Tibor, a szegedi Szent György Nagyvértanú parochusa a papi rend szentségében részesült. János Budapest-bécsi metropolita, a Magyar Egyházmegye kormányzója levélben köszöntötte a szegedi parochust fölszentelésének ötvenedik évfordulóján, amelyet, főpapunk áldásával, prot. Kim Nyikolaj, a hévízi Életetadó Forrás egyházközség parochusa olvasott fel a szegedi templomban, a július 21-i, vasárnapi szent liturgia végén.  

*

Főtisztelendő Imrényi Tibor protoierejnek,
a szegedi Győzedelmes Szent György nagyvértanú egyházközség parókusának

Főtisztelendőséged, kedves Tibor atya!

Fogadja szívből jövő köszöntésemet kiemelkedő jubileuma, papi szolgálatának 50-dik évfordulója alkalmából!
Ifjú korában forró szeretetre gyúlva Isten iránt, olthatatlan vágyat érzett, hogy az “Úr házában lakozzék életének minden napján, hogy láthassa az Úr pompáját, hogy látogathassa templomát” (vö. Zsolt 26,4), és életét Szent Egyházának szolgálatába állítsa. Az egyetem után felvételt nyert és megkezdte tanulmányait a Szentpétervári Teológiai Akadémián, amelynek abban az időben tanára volt, majd rektora lett Őszentsége Kirill pátriárka, akitől, mint nagy formátumú pedagógustól, hűséges tanítványként nem kevés lelki útravalót kapott.
Immár fél évszázada annak, hogy a lelkipásztorság nehéz, de áldott és üdvös szolgálatát végzi magyar földön, előbb mint a szentesi Szent Miklós templom lelkésze, majd mint a szegedi Győzedelmes Szent György nagyvértanú egyházközség parókusa. Itt erős és összetartó közösséget hozott létre, sokak lelki atyjává válva szerte Magyarországon, és lelkileg felkészítve a keresztény életre az egymást követő nemzedékek sorát. Prédikációi, előadásai, rádiós és televíziós fellépései nagy népszerűségnek örvendenek, s ezeket nemcsak az ortodox keresztények hallgatják és nézik, hanem más keresztény felekezetek tagjai. Bölcs, nyugodt, megfontolt szavai mély lelki tudás és tapasztalat forrása sok Krisztust kereső ember számára. Ön nagyszámú tanítványt tudhat magáénak, akik között vannak papok, teológusok, tudósok és művészek. Ezen kívül, már sok éve fáradozik, hogy az istentiszteleti és teológiai szövegeket magyar nyelvre fordítsa.
Hosszú szolgálata során az Egyház méltó és hűséges lelkipásztorának bizonyult. Útján mindig elkisérte a Magyar Egyházmegye főpásztorainak áldása, paptársai, lelki nyája és istenszerető családja szeretete és tisztelete.
Szolgálata ideje egy egész korszakot ölel fel Egyházunk történetében. Ön most is, mint Őszentsége Kirill pátriárka nagy tapasztalattal rendelkező tanítványa, kész arra, hogy belépjen az Egyház életének új korszakában, ereje teljében, felkészülten, hogy megtalálja a választ ennek a kérdésekkel teli korszaknak a kihívásaira.
Kiemelve Főtisztelendőséged eredményes munkáját, teljes lelkemből kívánom, hogy a mi Jézus Krisztus Urunk erősítse meg az Ortodox Egyház érdekében végzett további szolgálatában, adjon Önnek jó egészséget, lelki békességet, szívbeli örömöt, és üdvös segítséget lelkipásztori feladatai ellátásában, számos boldog éven át!

Szeretettel az Úrban:

+JÁNOS
Budapest-bécsi metropolita, a Magyar Egyházmegye kormányzója

 

*

A főpásztori köszöntő felolvasása után Nyikolaj atya átadta a templom parochusának az egyházmegye papjainak ajándékait, közöttük a hévízi egyházközség ajándékát, a Szűzanya „Életetadó Forrás” ikonját, amelyről az egyházközség a nevét is kapta. Ezután Gellért diakónus atya vezetésével a hagyományos „Számos éven át” köszöntést énekelték el a kórus és az egybegyűlt hívek, majd átadták az egyházközség jubileumi ajándékát, egy új, teljes papi öltözetet.

A meleg hangú köszöntések és ajándékok után elhangzott az ünnepi magasztalás és Milánói Szent Ambrus imája hálaadásra, a „Téged Isten dicsérünk”, majd a jubileumi megemlékezés agapéval és házi hangversennyel zárult a templom kertjében.

This post is also available in: orosz

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.