Tyihon podolszki püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpásztorának karácsonyi üzenete

Az Úrban szeretett Atyák, Fivérek és Nővérek!

Szeretettel köszöntelek Mindnyájatokat Krisztus Születésének nagy és örömteli ünnepe és az Új esztendő alkalmából!

A hívő ember szíve megtelik melegséggel és örömmel Karácsony ünnepén. Végigjárva a böjt negyvennapos útját, és lelkünket bűnbánattal megtisztítva, ajkunkon imádsággal sietünk az Istengyermek Jézussal való találkozásra. 

Isten Fia megtestesült, hogy megszabadítsa az embereket bűneiktől (vö. Mt 1,21). A menny és a föld Alkotója kicsinnyé lett, hogy üdvösséget, örök életet és az igazság ismeretét ajándékozza mindenkinek – gazdagnak és szegénynek, öregnek és fiatalnak, betegnek és egészségesnek. Felragyogott a kegyelem napja, ezért senki se azt keresse, hogyan vehetne elégtételt az őt ért sérelmekért; eljött a boldogság napja, így hát senki se legyen okozója más bánatának és szomorúságának – figyelmeztet bennünket Szír Szent Efrém.

Nekünk, az Úr Jézus Krisztus tanítványainak, megerősödve az ő benne való hitben, a békesség üzenetét kell elvinnünk a világba, minden ember számára (vö. Ef 2,17). Használjuk fel jól az Istentől kapott kedvező lehetőségeket a mostani időkben, hogy elhintsük országunkban a krisztusi hit magvait, megalapozzuk az egyházi életet, munkálkodjunk az emberek jólétén, erőnkhöz mérten hozzájáruljunk a jóság és az igazságosság győzelméhez, az erkölcs megerősödéséhez.

Karácsonynak ezekben a napjaiban fordítsunk különös figyelmet a szükségben lévő és magányos emberekre, a szegényekre és a betegekre. Ha így cselekszünk, munkatársai leszünk Krisztusnak, és munkánkat áldás fogja kísérni.

Ezekben a szent napokban imádsággal kívánok nektek lelki örömet, jó egészséget és békességet, Isten kegyelmét és segítségét szolgálatotokhoz és erőfeszítéseitekhez. A Betlehemben megszületett Életadó Krisztus áldása legyen Mindnyájatokon, az Új Esztendőt pedig Isten töltse meg számotokra boldogsággal, jóléttel és az Ő meg nem fogyatkozó könyörületével.

+ TYIHON

podolszki püspök

Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkájának vikáriusa

Krisztus születésének ünnepén

A 2017 / 2018. esztendőben

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.