Kirill pátriárka és Tyihon püspök találkozója Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel

Kirill pátriárka július 4-én találkozott Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel és népes kíséretével a moszkvai Danyilov-monostorban, amely a pátriárka és egyben a szinódus rezidenciája.

Köszöntőjében a pátriárka – aki a Külső Egyházi Kapcsolatok Hivatalának vezetőjeként több alkalommal is volt korábban Magyarországon – igen meleg szavakkal emlékezett vissza a 2001. évben tett látogatására, amely a magyarországi kereszténység millenniumának jegyében történt. Megjegyezte, hogy Oroszország és Magyarország kapcsolatai lendületesen fejlődnek az utóbbi időkben. Ebben az orosznyelvű diaszpórának is jelentős szerepe van, amely Magyarországon él, és kedvező feltételeket teremt a két ország kapcsolatainak fejlődéséhez. A magyar miniszter személyén keresztül köszönetet mondott a magyar kormánynak azért, hogy az ortodox egyház létesítményeinek munkáját jó szándék és segítőkészség övezi Magyarországon. 

A pátriárka felidézte korábbi kapcsolatait a magyarországi Katolikus és Református Egyházzal. A 70-es és 80-as években ezek a kapcsolatok igen intenzívek voltak. A Magyarországi Református Egyházzal teológiai dialógust is folytattak, amelyeknek „Debrecen” volt az elnevezése, mivel ebben a városban kezdődtek. A „hidegháború” éveiben azon dolgoztunk – mondta a pátriárka -, hogy Kelet és Nyugat keresztényei kapcsolatban maradhassanak egymással, elsősorban ezt a célt szolgálták a különböző nemzetközi konferenciák. Ezekben az évtizedekben született meg a „közös Európa” eszménye, amelynek alapja éppen a közös európai és keresztény értékek voltak. Lehet, hogy az Oroszországban élő ortodox keresztények éppen ezért figyelik fájdalommal a nyugati világ eltávolodását ezektől az értékektől. Amit manapság ott közös értékeknek neveznek, azok semmiképp sem tekinthetők a velünk közös értékeknek – hangsúlyozta a pátriárka -, mivel szakítottak a keresztény elvekkel és a keresztény erkölccsel. Az a konfliktus, amely most Kelet és Nyugat között zajlik, valójában az értékek konfliktusa. Éppen ezért különleges tisztelet illeti Magyarország álláspontját, amely a keresztény erkölcs talaján áll: a 2012-ben elfogadott új alkotmányban rögzítve van, hogy Isten és a kereszténység egyesíti a magyar népet, a házasság egy férfi és egy nő szövetsége, az emberi élet pedig a fogantatás pillanatától kezdődik.  Mi támogatjuk Önöket mindabban – mondta a pátriárka – ami döntő fontossággal bír az emberi lét számára. Ez pedig maga az ember és az erkölcs, amely szerint az ember él, minden más másodlagos ehhez képest.

A pátriárka külön kiemelte Magyarország szerepét és áldozatvállalását a Közel-keleti keresztények támogatásában, amely teljes mértékben egybeesik az Orosz Ortodox Egyház és az orosz kormányzat törekvéseivel. Végül a magyar külügyminiszteren keresztül a legjobb kívánságait küldte Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak.

A pátriárka szavaira válaszolva Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarország ugyanilyen tisztelettel tekint mind Oroszországa, mind az Orosz Ortodox Egyházra. Magasra értékeljük az orosz embereket – mondta -, akik magyar földön élnek és az orosz ortodox egyház közösségeit: a magyar nemzet fontos részét alkotják. Örömmel állapította meg, hogy a Moszkvai Patriarkátus és a magyarországi keresztény felekezetek között jó kapcsolatok alakultak ki.

*

Ugyanaznap, július 4-én, Tyihon püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzója külön megbeszélést folytatott a magyar külügyminiszterrel a moszkvai magyar nagykövetségen. Ezen a találkozón a Magyar Egyházmegye és a magyar kormányzat Külügyminisztériuma közötti kapcsolatokat és közös teendőket tekintették át, különös tekintettel négy templom felújítására, ill. felépítésére. A találkozó során, amelyen a moszkvai magyar nagykövet, Balla János is részt vett, a külügyminiszter kifejezte a magyar kormányzat készségét arra, hogy az Egyházmegye bármely templomának felújításában készek együttműködni.

(Forrás: Moszkva Észak-keleti Vikariátusának honlapja)

This post is also available in: orosz

Vélemény, hozzászólás?